تعداد آزمون دهندگان
دو نکته قبل از آزمون:
   • به هیچ وجه نمی‌توانید به سوال قبلی بازگردید! پس با دقت بیشتری روی «سوال بعدی» کلیک کنید!
   • سوالات اين آزمون به صورت اتفاقي از ميان صدها سوال موجود در وبسايت براي شما انتخاب شده است.

برای «آزمون آنلاین جوشکاری» آماده باشید!

برای شروع آزمون - اینجا کلیک کنید
سوال 1. یکی از علائم شوک الکتریکی هنگام جوشکاری :

1. پائین رفتن بیش از حد حرارت بدن است
2. تهوع و استفراغ زیاد است
3. هوشیاری بیش از حد است
4. الف و ب صحیح است
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 2. خط چین.......

1. همان خط اندازه است.
2. همان خط نیمساز است.
3. همان خط قابل دید است.
4. همان خط ندید است.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 3. اصولا هر نوع سازه فلزی را :

1. باید قبل از جوشکاری آهنگری کرد
2. باید قبل از جوشکاری پخ زد
3. باید قبل از جوشکاری خال جوش زد
4. الف و ب صحیح است
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 4. کدام پاسخ زیر صحیح است :

1. آرگون یکی از گاز های قابل اشتعال و پر گرما است
2. آرگون و هلیوم هر دو گاز محافظ هستند ولی آرگون بیشتر استفاده می شود
3. آرگون و هلیوم هر دو گاز سوختنی و پر حرارت هستند
4. همه موارد فوق غلط است
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 5. جوشکاری دی اکسید کربن روشی مناسب و اقتصادی است که :

1. بیشتر برای جوشکاری ورقهای نازک که نیاز بدقت و ظرافت دارند استفاده می شود
2. بیشتر برای جوشکاری چدن سفید استفاده می شود
3. برای جوشکاری ورقهای نازک استفاده نمی شود
4. همه موارد فوق غلط است
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 6. هنگام جوشکاری بهتر است قوس الکتریکی :

1. کوتاه باشد تا حدیکه قوس برقرار شود
2. بلند باشد
3. خیلی بلند باشد
4. خیلی کوتاه باشد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 7. برای شناسائی فلزات از راه جرقه کدام عوامل زیر تاثیر دارد

1. طول جرقه
2. رنگ جرقه
3. زمانی که طول می کشد تا جرقه ناپدید می شود
4. الف و ب صحیح است
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 8. کدام یک از الکترود های ذیل احتیاج به باز پخت ندارند :

1. E6011
2. E6013
3. E7018
4. E7014
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 9. اگر ولتاژ زیاد احتیاج باشد

1. چند منبع انرژی الکتریکی را بطور موازی بهم وصل می کنیم.
2. چند منبع انرژی الکتریکی را بطور سری بهم وصل می کنیم.
3. هر دو مورد الف و ب صحیح است.
4. حالت سری یا موازی در افزایش ولتاژ تاثیر ندارد.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 10. ولت:

1. واحد اختلاف پتانسیل دو نقطه از یک سیم هادی الکتریسته است.
2. واحد اختلاف یک نقطه از یک سیم هادی الکتریسته است.
3. واحد اختلاف سطح الکتریکی است.
4. واحد مقاوت الکتریکی است.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 11. قطر کابل را باید :

1. با توجه به فاصله کار انتخاب کرد
2. با توجه به جنس الکترود انتخاب شود
3. مناسب قطعه کار و شدت جریان لازم انتخاب شود
4. همه موارد فوق صحیح است
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 12. در جوشکاری تیگ معمولا :

1. از گاز کربن دی اکسید بعنوان گاز محافظ استفاده می شود
2. از گاز آرگون بعنوان گاز محافظ استفاده می شود
3. از گاز استیلن بعنوان گاز محافظ استفاده می شود
4. هیچکدام
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 13. در جوشکاری با قوس الکتریکی درجه تیرگی شیشه ماسک :

1. 9 تا 12 است
2. 90 تا 120 است
3. 99 تا 120 است
4. هیچکدام
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 14. فولاد هائیکه که مقدار کربن آنها حدود 22 درصد باشد

1. فقط با الکترود های قلیائی قابل جوشکاری هستند
2. اصلا قابل جوش کاری نیستند
3. فقط با پودر های روانساز قابل جوشکاری هستند
4. کاملا قابل جوشکاری هستند
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 15. یکی از مهمترین قسمتهای ساختمان ژنراتور های جوشکاری :

1. موتور است
2. کلکتور است
3. جاروبک ها است
4. ب و ج صحیح است
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 16. فولاد 4130:

1. آهن خالص است
2. فولاد کربن دار است
3. دارای کرم و مولیبدن است و مانند فولاد کم کربن جوشکاری می شود
4. هیچکدام
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 17. شیشه های ماسک جوشکاری قوس الکتریکی :

1. فقط یک رنگ هستند
2. فقط دو رنگ هستند
3. رنگ های مختلف دارد
4. هیچکدام
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 18. اگر چند منبع انرژی الکتریکی را بطور موازی بهم وصل کنیم

1. شدت جریان مدار از مجموع شدت جریان کمتر خواهد بود.
2. شدت جریان مدار برابر مجموع شدت جریان هر منبع خواهد بود.
3. شدت جریان مدار از مجموع شدت جریانها بیشتر خواهد بود.
4. بستگی به اولین منبع انرژی در مدار خواهد داشت.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 19. فشار داخل کپسول اکسیژن در زمانی که پر باشد برابر :

1. 15 آتمسفر است
2. 150 آـمسفر است
3. 15 آتمسفر است
4. 15 پوند است
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 20. در ترانسفور موتور ها هزینه اولیه تهیه وسائل

1. خیلی زیاد است.
2. کم است.
3. زیاد است.
4. بستگی به شدت جریان دارد.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 21. انبر جوشکاری دارای دو فک است که :

1. داخل انها کاملا صاف است
2. شیار هائی دارد که جریان را توزیع می کند
3. شیار هائی دارد که نگهداشتن الکترود را در هر زاویه ای ممکن می سازد
4. هیچکدام
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 22. قوس الکتریکی

1. در اثر برخورد الکترود با فلز مبنا و حفظ فاصله معینی بین آن دو ایجاد می شود.
2. در اثر برخورد قطب مثبت و منفی ایجاد می شود .
3. در اثر اتصال کوتاه ایجاد می شود.
4. در اثر روشن کردن گاز ایجاد می شود.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 23. برای جوشکاری با قوس الکتریکی :

1. نباید از ایستگاههای حفاظت شده استفاده کنیم چون مانع از تهویه مناسب می شود
2. باید از ایستگاههای حفاظت شده استفاده کنیم تا اشعه قوس جوشکاری مستقیم با دیگران ارتباط نداشته باشد
3. باید در محلهای باز جوشکاری کنیم چون نگاه کردن دیگران به اشعه اشکالی ندارد
4. اشعه ی قوس فقط برای شخصی که جوشکاری می کند خطرناک است نه برای کسی که نگاه می کند
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 24. برای جوشکاری آلومینیم ریختگی با شعله گاز از چه نوع گداز آوری استفاده می شود

1. از آنتی براکس شماره 5
2. از پودر تنکار
3. نیاز به گداز آور نیست
4. هیچکدام
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 25. از جوشکاری زیر پودری می توان :

1. در کشتی سازی استفاده کرد
2. در تاسیسات ساختمان های مسکونی استفاده کرد
3. در ساخت در و پنجره پروفیلی استفاده کرد
4. هیچکدام
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 26. کلاهک روی کپسول اکسیژن و استیلن بمنظور :

1. جلوگیری از خروج گاز است
2. جلوگیری از ورود هوا به داخل آنهاست
3. اصولا تاثیر چندانی ندارد
4. حفاظت و جلوگیری از آلوده نشدن دهانه خروجی شیر گاز است
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 27. اندازه مناسب شیشه رنگی برای ماسک کلاهی جوشکاری :

1. 55*118 میلیمتر است
2. 15*18 متر است
3. 5*8 میلیمتر است
4. معمولا 108*51 میلیمتر است
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 28. برای جوشکاری گاز ورق آلومینیمی از چه نوع گداز آوری استفاده می شود

1. از آنتی براکس شماره 50
2. از آنتی براکس شماره 5
3. نیاز به گداز آور نیست
4. از آنتی براکس شماره 8
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 29. جوشکاری به روش دی اکسید کربن :

1. بسیار اقتصادی و دارای استحکام کافی می باشد
2. بسیار گران و دارای استحکام لازم نیست
3. نسبتا گران و فاقد کیفیت است
4. هیچکدام
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 30. در جوشکاری با قوس الکتریکی از برس سیمی برای :

1. تمیز کردن و پاک کردن ماشین جوشکاری استفاده می شود
2. تمیز کردن رنگ و براده های آهن استفاده می شود
3. تمیز کردن و پاک کردن سطح گرده جوش استفاده می شود
4. همه موارد فوق صحیح است
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 31. (e.m.f)یعنی :

1. نیروی الکتروموتوری
2. واحد قدرت الکتریکی
3. موتورهای ستاه مثلث
4. ب و ج صحیح است
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 32. انتخاب صحیح جریان در کیفیت جوش:

1. تاثیر مستقیم ندارد.
2. تاثیر مستقیم دارد.
3. تاثیر معکوس دارد.
4. گاهی تاثیر معکوس و مستقیم دارد.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 33. از جوشکاری زیر پودری می توان :

1. برای ساخت پلهای فلزی استفاده کرد
2. برای جوشکاری تیر آهن ساختمان ها استفاده کرد
3. بیشتر برای تعمیر سطوح سخت استفاده کرد
4. الف و ج صحیح است
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 34. روپوش الکترود دارای مقداری پودر آهن است که :

1. باعث تقویت و افزایش گرده جوش می شود
2. باعث تقویت شدت جریان می شود
3. باعث افزایش ولتاژ می شود
4. همه موارد فوق صحیح است
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 35. گاز دی اکسید کربن :

1. همان CaCo 3 است
2. همان Co2است
3. همان HcCo3 است
4. هیچکدام
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 36. هنگام جوشکاری چدن برای جلوگیری از ادامه ترک معمولا :

1. دو شیار در ابتدا و انتهای ترک ایجاد می کنند
2. دو شیار عمود بر امتداد ترک ایجاد می کنند
3. سوراخ کوچکی در دو طرف ترک ایجاد می کنند ،از پیشرفت ترک جلوگیری می کند
4. هیچکدام
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 37. روپوش الکترود دارای مقداری پودر آهن است که :

1. باعث تقویت و افزایش گرده جوش می شود
2. باعث تقویت شدت جریان می شود
3. باعث افزایش ولتاژ می شود
4. همه موارد فوق صحیح است
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 38. الکترود آلومینیم و آلیاژ های آن :

1. برای جوشکاری فلزات آهنی بکار بروند
2. برای جوشکاری فلزات فولاد نرم بکار بروند
3. برای جوشکاری فولاد پر کربن بکار بروند
4. الکترود آلومینیم و آلیاژ های آن جز الکترو های فلزات غیر آهنی هستند
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 39. برای جوشکاری با قوس الکتریکی :

1. نباید از ایستگاههای حفاظت شده استفاده کنیم چون مانع از تهویه مناسب می شود
2. باید از ایستگاههای حفاظت شده استفاده کنیم تا اشعه قوس جوشکاری مستقیم با دیگران ارتباط نداشته باشد
3. باید در محلهای باز جوشکاری کنیم چون نگاه کردن دیگران به اشعه اشکالی ندارد
4. اشعه ی قوس فقط برای شخصی که جوشکاری می کند خطرناک است نه برای کسی که نگاه می کند
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 40. معمولا قطر کابل انبر جوشکاری :

1. ضخیم تر از قطر کابل اتصال زمین است
2. نازک تر از قطر کابل اتصال زمین است
3. برابر قطر کابل اتصال انبر است
4. هیچکدام
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1

پایان آزمون!


لطفا برای مشاهده نمره خود روی کلید زیر کلیک کنید!

آزمون جوشکاری:

• تعداد سوالات: 40 عدد
(انتخاب‌شده از 395 سوال)
• زمان آزمون: 30 دقیقه
• نوع آزمون: مکانیک