Notice: Undefined variable: ub in /home/onakir/domains/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1121

Notice: Undefined variable: ub in /home/onakir/domains/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1133
آزمونک | آزمون تصویر برداری
تعداد آزمون دهندگان
دو نکته قبل از آزمون:
   • به هیچ وجه نمی‌توانید به سوال قبلی بازگردید! پس با دقت بیشتری روی «سوال بعدی» کلیک کنید!
   • سوالات اين آزمون به صورت اتفاقي از ميان صدها سوال موجود در وبسايت براي شما انتخاب شده است.

برای «آزمون آنلاین تصویر برداری» آماده باشید!

برای شروع آزمون - اینجا کلیک کنید
سوال 1. هر چه موضوع در قسمت بالاتر قاب تصویر باشد قدرت آن ......... می شود.

1. بیشتر
2. کمتر
3. خنثی
4. هرسه مورد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 2. چنانچه دوربین وموضوع در دو جهت متقابل حرکت کننده سرعت آنها ........ می یابد.

1. افزایش
2. آهسته
3. کاهش
4. نرم
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 3. مراحل بعد از ضبط کدام است؟

1. ضبط نهایی
2. تدوین
3. صداگذاری
4. هرسه مورد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 4. عناصر کلامی در برنامه ویدئویی کدام است؟

1. گفتار
2. گفتگو
3. مصاحبه
4. هرسه مورد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 5. چه کسی در رفع مشکلات فیلمسازی به تهیه کننده کمک می کند؟

1. produser associate
2. produser
3. produser srep
4. هرسه مورد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 6. انواع وضوح کدام است؟

1. وضوح دوبعدی
2. وضوح سه بعدی
3. وضوح حرکت
4. هرسه مورد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 7. 266-حمل دوربین برروی دست وبدون اتکا به سه پایه را چه می نامند؟

1. Hand.Held
2. Dach.Angle
3. Canted.shot
4. Dynamic.power
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 8. ........ محدودیت ترتیب مکانی ندارد.

1. شات
2. صحنه
3. سکانس
4. هرسه مورد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 9. کدام سبک مبتنی بر نهیلیست است؟

1. Dadaism
2. Expressionism
3. Romanticism
4. Surrealism
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 10. در نمای ........ از زانو به بالا دیده می شود.

1. L.S
2. K.S
3. E.L.S
4. M.S
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 11. 273-فیلم های ........ را شاعرانه می نامند.

1. مستند واقع گرا
2. مستند داستانی
3. مستند خبری
4. مستند تبلیغاتی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 12. در کدام نما فقط سربازیگر دیده می شود؟

1. Close – up
2. Medium-shot
3. Knee shot
4. American shot
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 13. نواحی دارای رنگ روشن چگونه به نظر می رسند؟

1. کوچک
2. بزرگ
3. متوسط
4. هرسه مورد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 14. دومین مرحله بعد از فیلمبرداری ....... است.

1. صداگذاری
2. تدوین
3. ادیت
4. مونتاژ
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 15. ........ را بر اساس بعضی تخمین های قیاسی تعبیر می کنیم.

1. پلان
2. حرکت
3. شات
4. نما
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 16. کدام بخش از فیلم تقریبا معادل یک فصل از رمان است؟

1. پلان
2. سکانس
3. صحنه
4. شات
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 17. assistant production یعنی ..........

1. دستیار تولید
2. تدوینگر تولید
3. مسئول خرید تولید
4. گریمور
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 18. ویژگی فیلم های تبلیغاتی نظامی کدام است؟

1. وطن پرستی
2. توان نظامی
3. روحیه سلحشوری
4. هرسه مورد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 19. نتیجۀ استفاده از دیافراگم های ...... کاهش عمق میدان است.

1. باز
2. بسته
3. مشترک
4. هرسه مورد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 20. الگوهای حرکتی چه احساسی را تداعی می کنند؟

1. زیبایی و ملایمت
2. تداوم و تکرار
3. انرژی و هیجان
4. هر سه مورد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 21. نمای از خط پیشانی تا چانه را چه می نامند؟

1. B.C.U
2. C.U
3. K.S
4. L.S
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 22. کدام گزینه برای تعادل تاثیرگذار است؟

1. اندازه
2. حجم
3. رنگمایه
4. هرسه مورد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 23. دلایل تشخیص جهت منبع صوت کدام گزینه است؟

1. اختلال رسیدن صدا به هر یک از گوش ها
2. اختلال در کیفیت صدا ناشی از تاثیر آکوستیکی
3. اختلال فشار صدا
4. هر سه مورد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 24. کدام سبک فیلمسازی تاکید بر بازنمایی واقعیت دارد؟

1. Neo realism
2. New wave
3. Survealism
4. Realism
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 25. 251-اقسام دکوپاز کدام است؟

1. داستانی هرسه مورد
2. مستند
3. تلویزیونی
4. هرسه مورد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 26. به گوش رسیدن صدای بازیگر بدون جهت مشخص را چه می نامند؟

1. Wide-screen
2. Voice-over
3. Off-screen
4. مورد الف و ب
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 27. تحلیل _ نقد و بررسی نما به نمای هر فیلم را چه می نامند؟

1. Shot analysis
2. shot plot
3. shot list
4. shot break down
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 28. هربار فیلمبرداری بدون اتقطاع ...... را بوجود می آورد.

1. صحنه
2. پلان
3. شات
4. مورد ب وج
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 29. درجه حرارت رنگ آفتاب تابستان کدام است؟

1. 5500کلوین
2. 2000کلوین
3. 3500کلوین
4. 1930کلوین
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 30. به منظور نشان دادن قد کامل یک نفر از کدام نما استفاده می شود؟

1. Close up
2. Full shot
3. Knee shot
4. Medium shot
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 31. چه افرادی معمولا توسط کارگزار هنری انتخاب می شوند؟

1. کارگردان
2. فیلنامه نویس
3. تهیه کننده
4. هرسه مورد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 32. نمای کلوز شات را با کدام عدسی در سینمای حرفه ای فیلمبرداری می کنند؟

1. نرمال
2. باز
3. بسته
4. هرسه مورد.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 33. چه کسی چهره های مستعد را انتخاب می کند؟

1. کارگزار هنری
2. گریمور
3. صدابردار
4. تدوینگر
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 34. تاثیر موضوع دوربین براجرای بازیگر کدام است؟

1. مثبت
2. ضعیف
3. خنثی
4. هرسه مورد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 35. مفهوم band-held عبارتست از ........

1. نمای آرشیوی
2. نمای روی دست
3. نمای معرفی
4. نمای داخل قاب
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 36. -سه شیوه ارتباط صدا به تصاویر سینمایی کدام است؟

1. زمان داستان
2. زمان طرح داستان
3. زمان جاری صحنه
4. هرسه مورد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 37. تصویر متحرک نمایشگر .......... است.

1. تغییر
2. تنوع
3. دگرگونی
4. هرسه مورد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 38. به طور کلی از نیم تنه به بالا را ........... می گویند.

1. Medium shot
2. Full shot
3. Knee shot
4. Long shot
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 39. رنگ های گرم (قرمز ونارنجی ) نسبت به کدام رنگ ها سنگین تر هستند؟

1. اشباع شده
2. اشباع نشده
3. تیره
4. مورد ب و ج
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 40. توانایی موثر عوامل بصری ثابت و متحرک با ...... تغییر می کند.

1. نور
2. رنگمایه
3. رنگ
4. کنتراست
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2

پایان آزمون!


لطفا برای مشاهده نمره خود روی کلید زیر کلیک کنید!

آزمون تصویر برداری:

• تعداد سوالات: 40 عدد
(انتخاب‌شده از 869 سوال)
• زمان آزمون: 30 دقیقه
• نوع آزمون: عکاسی