Notice: Undefined variable: ub in /home/onakir/domains/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1121

Notice: Undefined variable: ub in /home/onakir/domains/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1133
آزمونک | آزمون نقشه کشی معماری
تعداد آزمون دهندگان
دو نکته قبل از آزمون:
   • به هیچ وجه نمی‌توانید به سوال قبلی بازگردید! پس با دقت بیشتری روی «سوال بعدی» کلیک کنید!
   • سوالات اين آزمون به صورت اتفاقي از ميان صدها سوال موجود در وبسايت براي شما انتخاب شده است.

برای «آزمون آنلاین نقشه کشی معماری» آماده باشید!

برای شروع آزمون - اینجا کلیک کنید
سوال 1. با استفاده از دستور ........... می توان موضوعات یکپارچه را تفکیک کرد؟

1. Extend
2. Explode
3. Trim
4. Chamfer
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 2. اصطلاح مثلث کار مربوط به کدام یک از فضاهای داخلی ساختمان مسکونی است؟

1. آشپزخانه
2. اتاق خواب
3. اتاق پذیرایی
4. سرویس بهداشتی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 3. کدام فرمان برای باز کردن فایل ترسیمی موجود استفاده می شود؟

1. open
2. new
3. quit
4. save
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 4. فرمول ( محیط × نصف سهم ) مربوط به کدام شکل هندسی می باشد؟

1. بیضی
2. ذوزنقه
3. کثیر الاضلاع ( چند ضلعی منظم )
4. لوزی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 5. فرمول مقابل مربوط به فضای داخلی کدام یک از موارد زیر است؟ i=b+MA ×300

1. مسکونی
2. کارگاهی
3. تجاری
4. ورزشی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 6. کدام گزینه دلیل اجرای سقف کاذب نیست؟

1. کوتاه سازی سقف
2. عایق صوتی
3. زیبا سازی سقف
4. تحمل بارهای مرده و زنده بر سقف
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 7. کدام گزینه مربوط به طراحی آشپزخانه نیست؟

1. تهویه مناسب
2. کف آن را بلندتر از فضاهای دیگر در نظر می گیرند.
3. روشنایی مصنوعی
4. در صورت وجود درب آستانه در نظر گرفته می شود.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 8. مطابق ضوابط شهرداری ها حداقل اندازه ارتفاع درب ورودی پارکینگ, چند سانتی متر در نظر گرفته می شود؟

1. 180
2. 200
3. 220
4. 240
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 9. به تیری که در بالای بازشو قرار می گیرد وبار بالای آن را به دوطرف بازشو منتقل می کند چه می گویند؟

1. نعل درگاه
2. لغاز
3. طاق
4. پاطاق
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 10. شیر های گاز حتی الامکان در ارتفاع ............. از کلید وپریز نصب می شود.

1. بالاتر
2. پایینتر
3. فرقی ندارد
4. حتی المقدور 1متر فاصله د اشته باشد.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 11. فاصله سیم روکاروکلید یا پریز برق با لوله های گاز روکار و شیرهای مربوطه حداقل چند سانتی متر در نظر گرفته می شود؟

1. 50 CM
2. 15 CM
3. 5 CM
4. 10 CM
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 12. حداقل عرض رمپ , برای حداکثر 25 واحد و بیش تر از 25 واحد چقدر است؟

1. 5-3.5 متر
2. 4.5-3.5 متر
3. 4.5-4 متر
4. 5-3 متر
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 13. کدام گزینه مربوط به لوله آب شهری می شود؟

1. DHWS
2. DHWR
3. CW
4. DN
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 14. مهندس معماری را چه می نامند؟

1. استراکچر
2. آرشیتکت
3. محاسب
4. سازه
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 15. از خط با ضخامت کم (راپید با نوک 2/0)جهت مرکب کاری کدام گزینه از پلان استفاده میشود؟

1. اعداد
2. حروف
3. خط اندازه
4. خطوط برش خورده
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 16. نقشه های برقی الکتریکی جزو کدام نوع از نقشه ها هستند؟

1. فاز یک
2. فاز دو
3. فاز سه
4. فاز صفر
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 17. حداقل اندازه ارتفاع نرده بطور عمود از کف تک پله چند سانتی متر است؟

1. 60
2. 40
3. 50
4. 80
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 18. وسیله ای که به محض قطع شدن برق شهر جهت روشنایی از باطری استفاده می کند چه نام دارد؟

1. فتوسل
2. رله زمانی
3. رله مغناطیسی
4. رله تبدیل
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 19. اصلی ترین عناصر آشپزخانه کدامند؟

1. ظرفشویی، لباسشویی،اجاق گاز
2. لباشویی، اجاق گاز،کمد ظرف
3. ظرفشویی،یخچال،اجاق گاز
4. یخچال، اجاق گاز،کمد ظرف
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 20. به طرحی که به منظور تامین برنامه توسعه شهری و تامین نیازهای آتی شهری برای شهر های با جمعییت بیش تر از 25 هزارنفر به اجرا در می آید ... می گویند.

1. طرح هادی
2. طرح جامع شهری
3. طرح تفصیلی
4. طرح تفصیلی شهری
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 21. کدام یک جز فضای کار مناسب در سساختمان اداری نیست؟

1. نور
2. تهویه
3. جنس درب ورودی
4. نیازهای فونکسیون
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 22. در ترسیم نقشه (راپیدکاری)نوک 4/0 برای کدام خطوط بکار می رود؟

1. خطوط نمایی
2. خطوط برش خورده
3. خطوط اندازه
4. نوشتن اعداد با شابلون
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 23. لوله ای که بین کنتور و محل اتصال وسایل گاز سوزقرار دارد چه نام دارد؟

1. لوله انشعاب
2. لوله تاسیسات داخلی
3. لوله اصلی گاز
4. لوله مانسمان
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 24. فرورفتگی دور تا دور چهارچوب درب های داخلی که روی گچ کاری اجرا می شود ......... نام دارد.

1. لغاز
2. ابزار
3. چفت
4. ضربه گیر
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 25. قلم راپید 0.6 برای ترسیم چه خطوطی استفاده می شود؟

1. خطوط در ترسیم اندازه ها
2. خطوط در ترسیم هاشورها
3. خطوط در ترسیم خطوط نمایی
4. خطوطی در ترسیم خطوط صفحات برش خورده دیوارها, برای نوشتن اعداد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 26. مطابق ضوابط شهرداری ها , حداقل اندازه ارتفاع پارکینگ با مساحت بیش از 1000 متر مربع چند متر در نظر گرفته می شود؟

1. 2
2. 3
3. 3.4
4. 2.5
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 27. جهت چرخش ودوران دادن ترسیمات از دستور ............. استفاده می شود؟

1. Copy
2. Offset
3. Rotate
4. Extend
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 28. دیوار بین داخل و خارج ساختمان را ... می نامند.

1. دیوار حیاط ساختمان
2. دیوار خارجی ساختمان
3. دیوار جدا کننده
4. دیوار باربر
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 29. کدام گزینه شامل معنی دیوار غیر باربر نیست؟

1. پارتیشن
2. کرسی
3. جداکننده
4. تقسیم
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 30. تهیه نقشه ( برداشت) از وضع موجود ساختمان را .... می نامند.

1. نقشه برداری زمین
2. رولوه
3. نوار اندازه گیری
4. روتوش
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 31. کدام گزینه صحیح می باشد؟

1. پله فرار در ساختمان های مرتفع به جای پله اصلی تعبیه می شود.
2. پله فرار در داخل ساختمان تعبیه می شود.
3. پله فرار در ساختمان های مرتفع همراه پله اصلی وآسانسور تعبیه می شود.
4. پله فرار در ساختمان هایی با ارتفاع کم وجهت استفاده عادی به کاربرده می شود.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 32. علامت اختصاری "GC" در نقشه لوله کشی گاز نشان دهنده چیست؟

1. بخاری گازی
2. روشنایی گازی
3. اجاق گاز
4. لوله گاز
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 33. جنس لوله انشعاب گیری آب برای ساختمان مسکونی چیست؟

1. مس
2. پلاستیک فشرده
3. پلی اتیلن
4. هرسه مورد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 34. خطوط قوی در نقشه کشی در چه قسمت هایی استفاده میشود؟

1. کف سازی
2. سطوح برش خورده
3. نما
4. اندازه گیری
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 35. طاق ضربی به کدام نوع سقف اطلاق می شود؟

1. تیرچه و بلوک
2. کرومیت و بلوک
3. تیرآهن - آجر - ملات گل و گچ
4. سقف مرکب
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 36. کدام مورد استفاده در اجرای طاق ضربی انجام نمی شود؟

1. تیغه ای
2. نیم آجره
3. یک و نیم آجره
4. یک آجره
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 37. کدام یک جز نقشه های معماری یک پروژه ساختمانی محسوب نمیشود؟

1. پلان معماری
2. نما
3. جزییات
4. نقشه های تیر ریزی سقف
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 38. در ساختمان های جنوبی ساختمان (زیربنا) در کدام قسمت قرار گرفته است؟

1. بین حیاط اصلی و خیابان
2. بین دو پلاک مجاور
3. کنار قسمت شرقی و حیاط
4. کنار قسمت غربی و حیاط
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 39. کدام گزینه مربوط به اتاق نشیمن نیست؟

1. اتاق گرد همایی
2. اتاق زندگی
3. Living Room
4. Bed Room
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 40. اندازه گیری خارجی پلان معمولا در چند ستون انجام می شود؟

1. یک
2. دوران
3. سه
4. چهار
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3

پایان آزمون!


لطفا برای مشاهده نمره خود روی کلید زیر کلیک کنید!

آزمون نقشه کشی معماری:

• تعداد سوالات: 40 عدد
(انتخاب‌شده از 1286 سوال)
• زمان آزمون: 30 دقیقه
• نوع آزمون: عمران