تعداد آزمون دهندگان
دو نکته قبل از آزمون:
   • به هیچ وجه نمی‌توانید به سوال قبلی بازگردید! پس با دقت بیشتری روی «سوال بعدی» کلیک کنید!
   • سوالات اين آزمون به صورت اتفاقي از ميان صدها سوال موجود در وبسايت براي شما انتخاب شده است.

برای «آزمون آنلاین نقشه کشی معماری» آماده باشید!

برای شروع آزمون - اینجا کلیک کنید
سوال 1. کدام گزینه مربوط به اتاق نشیمن نیست؟

1. اتاق گرد همایی
2. اتاق زندگی
3. Living Room
4. Bed Room
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 2. شیر های گاز حتی الامکان در ارتفاع ............. از کلید وپریز نصب می شود.

1. بالاتر
2. پایینتر
3. فرقی ندارد
4. حتی المقدور 1متر فاصله د اشته باشد.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 3. کدام گزینه دلیل اجرای سقف کاذب نیست؟

1. کوتاه سازی سقف
2. عایق صوتی
3. زیبا سازی سقف
4. تحمل بارهای مرده و زنده بر سقف
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 4. مطابق آئین نامه 2800ایران چنانچه اندازه ضخامت دیوار دورچین جان پناه بام 20سانتی متری باشد حداکثر ارتفاع مجاز آن چند سانتی متر می باشد؟

1. 80
2. 90
3. 100
4. 110
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 5. بهترین نور در ایران چه نوری است؟

1. شمال
2. جنوب
3. شرق
4. غرب
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 6. اندازه کف تمام شده اتاق تا کف پنجره را ........... می نامند.

1. پاسار
2. آستانه
3. کتیبه
4. دست انداز
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 7. در طرح های متوسط اندازه مساحت حمام چند متر مربع است؟

1. 14متر مربع
2. 17متر مربع
3. 19متر مربع
4. 22متر مربع
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 8. علامت رو به رو به چه معنی است؟

1. صفحه زیر ستون
2. قوطی
3. تسمه
4. دریچه بازدید
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 9. کدام گزینه مربوط به کریدور نیست؟

1. راهرو
2. طاق
3. هال رابط
4. ورودی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 10. درب کدام نوع از فضاها بدون آستانه طراحی می شود؟

1. ورودی اصلی
2. آشپزخانه
3. خواب
4. سرویس بهداشتی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 11. کدام گزینه مربوط به حمام است؟

1. W.B
2. W.C
3. Bath
4. Locker
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 12. علامت رو به رو به چه معنی است؟

1. میلگرد عاج دار
2. سپری
3. تسمه
4. نبشی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 13. علامت اختصاری R در ترسیم پلان برق کشی یک ساختمان نشان دهنده چیست؟

1. فاز
2. نول
3. ارت
4. رله
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 14. جهت ترسیم ... از دستور cone استفاده می شود؟

1. مخروط
2. هرم
3. مکعب
4. استوانه
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 15. جهت امتداد یک خط تا یک لبه از کدام دستور استفاده می کنیم؟

1. trim
2. Extend
3. command
4. Line
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 16. نقشه های استراکچر شامل چه نقشه هایی است؟

1. معماری
2. محاسباتی
3. سازه ای
4. بتونی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 17. اندازه درب مخصوص به کدام گزینه بستگی دارد؟

1. ابعاد فضای مربوط
2. نمای درب
3. جنس درب
4. ضخامت دیوارفضای مربوط
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 18. برای توزیع نور بیش تر در داخل اتاق ها لازم است در صورت امکان پنجره ها را بر روی ... اتاق نصب کنیم

1. یک دیوار
2. بیش از یک دیوار
3. تمام سطح دیوارها
4. پاسیو
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 19. پیرز چیست؟

1. همان رله زمانی است
2. وسیله ای که تولید زنگ یا آلارم می کند
3. سیم جریان قوی
4. محافظ کنتور برق است
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 20. نام دیگر فوزیبل چیست؟

1. فریز معمولی
2. آژیر( آلارم)
3. فیوز شستی
4. جعبه تقسیم
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 21. با استفاده از دستور ... میتوان موضوعات یک پارچه را تفکیک کرد؟

1. extend
2. explode
3. trim
4. chamfer
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 22. دیواری که بین دیوار اصلی و پی قرار می گیرد چه نام دارد؟

1. تیغه
2. حائل
3. کرسی
4. حمال
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 23. اتصال میلگردهای آویز به میلگرد شبکه سقف کاذب معمولا توسط ........ انجام می شود.

1. مفتول
2. جوش
3. پیچ
4. پرچ
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 24. عرض کانیو ( جوی کم عمق ) حداقل چند سانتی متر می باشد؟

1. 25
2. 15
3. 45
4. 100
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 25. کدام عبارت در مورد Open آشپزخانه درست نمی باشد؟

1. آشپزخانه Open را جهت انتقال نور , نما و زیبایی فضا طراحی می نمایند
2. آشپزخانه Open حداقل یکی از دیوارهای آن به ارتفاع حدود 1 متر طراحی می شود
3. فضای ورودی آن حتما همراه با درب در نظر گرفته می شود
4. زیر سقف در امتداد Open و ورودی آشپزخانه با طراحی قوس های مختلف تزیین می شود
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 26. بهترین نور در ایران چه نوری است؟

1. شمال
2. جنوب
3. شرق
4. غرب
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 27. فاصله اولین پله تا انتهای آخرین پله را می نامند؟

1. زاویه پله
2. طول پله
3. عرض پله
4. ارتفاع پله
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 28. حداقل عرض پله ساختمان های مسکونی چند سانتی متر است؟

1. 90cm
2. 100cm
3. 110cm
4. 120cm
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 29. کدام یک جز انواع چیدمان مبلمان آشپزخانه نیست؟

1. مستقیم ( خطی )
2. موازی (کریدوری ویا راهرویی)
3. جزیره ای
4. دایره ای
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 30. در کدام فضا ها می توان از نور مصنوعی استفاده کرد؟

1. هال و پذیرایی
2. اتاق خواب ها
3. سرویس ها
4. آشپزخانه
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 31. در فضای اتاق نشیمن کدام گزینه انجام نمی شود؟

1. خواب
2. تماشای تلویزیون
3. سرگرمی ها
4. دیدار اقوام
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 32. نقشه های استراکچرشامل چه نقشه هایی است؟

1. معماری
2. محاسباتی
3. سازه ای
4. بتونی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 33. طول پخ در بین دو تقاطع را از کدام فرمول به دست می آورند؟

1. ارتفاع ساختمان های مجاور ¸ 10
2. مجموع اندازه طول خیابان¸10
3. مجموع اندازه عرض دو خیابان¸10
4. مجموع اندازه طول عرض خیابان¸10
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 34. هر چه قطر فلنج بیشتر شود تعداد سوراخ های آن ... می شود.

1. بیشتر
2. کمتر
3. تغییر ندارد
4. از جوش کاری استفاده می شود
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 35. در یک اتاق مسکونی فاصله لامپ تا کف اتاق در حدود ... تا .... سانتی متر در نظر گرفته می شود؟

1. 200-150
2. 200-220
3. 240-280
4. 280-300
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 36. در مورد ساختمان های تجاری کدام مورد صحیح نمی باشد؟

1. در مرکز اصلی شهر قرار گرفته
2. دور دست به اتصال جاده ها هستند
3. در مجاورت ایستگاه ها قرار گرفته باشند
4. بازارها و فروشگاه های بزرگ را در اطراف شهر متمرکز می کنند
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 37. در صورتی که ابتدا وارد حیاط اصلی شده و بعد به ساختمان را اصطلاحا چه ساختمانی می نامند؟

1. شمالی
2. جنوبی
3. شرقی
4. غربی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 38. در طرح های متوسط معمولا اندازه مساحت پذیرایی چند متر مربع است؟

1. 20متر مربع
2. 25متر مربع
3. 30متر مربع
4. 35متر مربع
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 39. کدام مورد بارزنده می باشد؟

1. تیر سقف
2. میز
3. دیوار
4. سرامیک کف
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 40. نقشه های مربوط به انواع " لوله کشی " ساختمان را نقشه های ......... می نامند.

1. فازدو
2. محاسباتی
3. فازیک
4. مکانیکی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4

پایان آزمون!


لطفا برای مشاهده نمره خود روی کلید زیر کلیک کنید!

آزمون نقشه کشی معماری:

• تعداد سوالات: 40 عدد
(انتخاب‌شده از 1286 سوال)
• زمان آزمون: 30 دقیقه
• نوع آزمون: عمران