Notice: Undefined variable: ub in /home/azmoona/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1121

Notice: Undefined variable: ub in /home/azmoona/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1133

Notice: Undefined variable: two_letter_country_code in /home/azmoona/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1166
آزمونک | آزمون نقشه کشی سازه
تعداد آزمون دهندگان
دو نکته قبل از آزمون:
   • به هیچ وجه نمی‌توانید به سوال قبلی بازگردید! پس با دقت بیشتری روی «سوال بعدی» کلیک کنید!
   • سوالات اين آزمون به صورت اتفاقي از ميان صدها سوال موجود در وبسايت براي شما انتخاب شده است.

برای «آزمون آنلاین نقشه کشی سازه» آماده باشید!

برای شروع آزمون - اینجا کلیک کنید
سوال 1. ملات نرمه ای که برای پرکردن زیر بیس پلت به کار میرود چه نام دارد

1. ملات ماسه سیمان
2. گروت
3. بتن گازی
4. شقته آهک
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 2. در چه مواردی از فندانسیون باسکولی استفاده میشود

1. پی خروج از مرکزیت داشته باشد
2. در وسط ساختمان
3. ربطی به خروج از مرکزیت ندارد
4. میلگرد خروج از مرکزیت داشته باشد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 3. ترک نام کدام یک از قسمت های سوله است؟

1. قاب
2. تیزه
3. تیر مورب
4. ماهیچه
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 4. پس از آهک بیشترین ماده تشکیل دهنده سیمان کدام است

1. آب
2. گچ
3. سیلیس
4. خاک رس
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 5. این شالوده(پی)یک دال بتن مسلح یک پارچه است که در تمام سطح زیر ساختمان گسترده شده است؟

1. رادیه ژنرال
2. باسکولی
3. نواری
4. ذوزنقه ای
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 6. برای ترسیم پلان فونداسیون ساختمان مسکونی معمولی, از چه مقیاسی استفاده می شود؟

1. 1/5
2. 1/20
3. 1/100
4. 1/200
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 7. حداقل اندازه درز انبساط حدودا چند سانتی متر است

1. 10
2. 3
3. 5
4. 12
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 8. اتصال جوشی به کدام یک از موارد ذیل بستگی ندارد؟

1. نوع بارگذاری
2. شکل اعضایی که به هم متصل می شوند
3. اندازه
4. شرایط آب و هوایی منطقه
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 9. درتیرهای قطری (بازوهای مورب)خرپا چه نیرویی به وجود می آید؟

1. کششی
2. فشاری
3. برشی
4. رانشی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 10. خرپاها از نظر شکل هندسی به چه صورتی ساخته شوند, دارای پایداری و تعادل خواهند بود؟

1. مثلثی با سه راس مفصل دار
2. مربع با چهار راس مفصل دار
3. متوازی الاضلاع با چهار راس مفصل دار
4. مربع مستطیل با چهار راس مفصل دار
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 11. حجم تقریبی کیسه سیمان 50کیلوگرمی چند لیتر است

1. 30
2. 40
3. 50
4. 20
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 12. سیستمی از مجموعه کش ها ومهارتهایی که به صورت ضربدری قاب ها را به هم متصل می کنند چه نام دارد؟

1. سوله
2. بادبند
3. تیرمشبک
4. لاپه
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 13. برای سقف های تیرچه بلوک با ضخامت 30 سانتی متر کدام ارتفاع بلوک مناسب تر است؟

1. 15 سانتی متر
2. 18 سانتی متر
3. 26 سانتی متر
4. 22 سانتی متر
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 14. جهت آزمایش بتن امروزه بیشتر از کدام قالب برای ساخت قطعه نمونه استفاده میشود

1. منشوری
2. هرم ناقص
3. استوانه ای
4. مکعب
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 15. در شناژ با عرض 40تا 60سانتی متر حداقل قطر خاموت چند میلی متر است

1. 12میلیمتر
2. 10میلیمتر
3. 8میلیمتر
4. 6میلیمتر
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 16. عامل جلوگیری کننده از حرکت لاپه ها در قاب ها چیست؟

1. بادبند افقی
2. مهار بند
3. کربی
4. ورق تقویت
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 17. پی چیست؟

1. حدفاصل بین ساختمان و کرسی چینی می باشد
2. انتقال نیرو وتوزیع آن به زمین زیرین را به عهده دارد
3. عامل انتقال بارهای مرده می باشد
4. از جابجایی ستون ها در سطح افق جلوگیری می کند
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 18. ارتفاع تیرآهنIPE18 پس از لانه زنبوری کردن به روش لیتسکا چند سانتی متر است؟

1. 22cm
2. 27cm
3. 32cm
4. باید از جدول استفاده کرد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 19. فوندانسیون کناری از چند جهت بار را تحمل میکند

1. 1
2. 4
3. 3
4. 2
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 20. علامت شمال کجای پلان فونداسیون قرار می گیرد؟

1. چپ و بالا
2. راست و پایین
3. راست و بالا
4. چپ و پایین
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 21. جهت نگهداری فاصله بین دو شبکه متوالی میلگرد های کف و فوندانسیون از چه نوع آرماتوری استفاده میشود

1. سیتکای رو
2. خرک
3. ادکا
4. تنگ
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 22. اصطلاح over lap چیست

1. وصله گردن میلگردها
2. پوششی بتن
3. اندازه ضخامت
4. فاصله نگهدار
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 23. در مواقعی که بار وارد برساختمان کم باشدوتعداد ساختمان از دو طبقه فراتر نباشد از کدام پی استفاده می شود؟

1. منفرد
2. نواری
3. گسترده
4. بازکولی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 24. مقیاس 1/20جهت ترسیم چه موضوعی میباشد

1. نقشه های تاسیسات
2. جزئیات
3. پلان های معاری
4. نقشه های شهرسازی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 25. زمان مورد نیاز برای آزمایش و یکات چند دقیقه است

1. 25
2. 60
3. 35
4. 43
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 26. کدام گزینه جزء وظایف ستون نمی باشد؟

1. تحمل نیروهای جانبی
2. انتقال نیرو به فونداسیون
3. جدا کننده دو محیط
4. تحمل نیروهای محوری
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 27. حداکثر قطر خاموت مصرفی در شناژچند میلی تراست؟

1. 8 میلی متر
2. 6 میلی متر
3. 12 میلی متر
4. 10 میلی متر
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 28. کدام یک جزء پروفیل های ساخت لاپه نیست؟

1. لاپه
2. IPE
3. سپری
4. نبشی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 29. افزایش دادن قسمتی از نمره پروفیل را چه می نامند؟

1. کرپی
2. ماهیچه
3. قاب
4. تارک
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 30. دلیل اجرای عملیات پی کنی در ساختمان چیست؟

1. برای حفاظت ساختمان وجلوگیری از اثرات جوی مانند مانند یخ زدگی ونیروهای جانبی
2. اجرای بتن مگر در کف زمین
3. پایین بردن ستون های ساختمان ومحکم تر شدن آن
4. ایجاد دیوارهای مانع جهت جلوگیری کردن از ریزش خاک به ساختمان .
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 31. قاب ساده چیست؟

1. قاب یک نواخت
2. قاب غیر یک نواخت
3. قاب شیب دار
4. قاب بدون بادبند
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 32. حداقل اندازه ارتفاع پی چند سانتیمتر است؟

1. 30 سانتیمتر
2. 04 سانتیمتر
3. 50 سانتیمتر
4. 60 سانتیمتر
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 33. انتقال بار ساختمان از ستون به کدام یک از موارد زیر صورت می گیرد؟

1. سقف
2. فونداسیون
3. تیرها
4. دال ها
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 34. انتقال دهنده ی نیروی وارد بر ستون به فونداسیون را چه می نامند؟

1. بلت
2. میلگرد
3. آرماتور
4. بیس پلیت
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 35. اندازه فاصله قلاب ها در دیوار بتن آرمه برای نگهداری دو شبکه میلگرد حداقل چقدر است؟

1. 25*25
2. 75*60
3. 75*75
4. 85*60
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 36. نقش اصلی سیمان در ساخت بتن کدام است

1. چسباندن مصالح تشکیل هنده بتن به یکدیگر
2. پر کردن فضای داخلی بتن
3. زیبایی نمای خارجی بتن
4. تنظیم فاصله میلگرد و مصالح بتن
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 37. عامل ایجاد نیروی خمشی در وسط تیرها و پل ها, در کدام مورد می باشد؟

1. باد
2. بارهای مرده و زنده
3. زلزله
4. نیروی جانبی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 38. علت استفاده از بتن مگر چیست؟

1. جهت زیبایی کار
2. مسطح نمودن زیر فندانسیون ها و جلوگیری از مکش آب تازه بتن
3. افزایش مقاومت فوندانسیون
4. مشخص نمودن محل دقیق شناژها و فندانسیون ها
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 39. کدام یک از انواع پی ها از نظر ساخت مستحکم تر می باشد؟

1. سنگی
2. بتنی
3. بتن مسلح
4. شفته ای
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 40. قالب را که برای همیشه دور بتن باقی میمیاند چه مینامند

1. قالب دائمی
2. قالب چوبی
3. قالب فابر گلاس
4. قالب فلزی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1

پایان آزمون!


لطفا برای مشاهده نمره خود روی کلید زیر کلیک کنید!

آزمون نقشه کشی سازه:

• تعداد سوالات: 40 عدد
(انتخاب‌شده از 603 سوال)
• زمان آزمون: 30 دقیقه
• نوع آزمون: عمران