تعداد آزمون دهندگان
دو نکته قبل از آزمون:
   • به هیچ وجه نمی‌توانید به سوال قبلی بازگردید! پس با دقت بیشتری روی «سوال بعدی» کلیک کنید!
   • سوالات اين آزمون به صورت اتفاقي از ميان صدها سوال موجود در وبسايت براي شما انتخاب شده است.

برای «آزمون آنلاین نقشه کشی سازه» آماده باشید!

برای شروع آزمون - اینجا کلیک کنید
سوال 1. پلان پی ذوزنقه ای شکل برای کدام نوع پی ترسیم میشود

1. پی نقطه ای
2. پی مشترک
3. پی باسکولی
4. پی گوشه ای
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 2. تیرهایی که در امتداد عمود بر صفحه خرپاها یا قاب های خرپایی قرار داده می شوند چه نام دارند؟

1. عضو قائم
2. کرپی
3. لاپه
4. کش
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 3. اگر یک تیر آهن با ارتفاع جانH را به روش لیتسکا لانه زنبوری نمایند ارتفاع تیر لانه زنبوری چقدر خواهد بود؟

1. همان H باقی می ماند
2. 2 H
3. 1.5 H
4. 2.5 H
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 4. قطعاتی که جهت حفظ فاصله سطح قالب و میلگردها به کار میرود را چه نام دارد

1. خاموت
2. مفتول
3. ادکا
4. لقمه
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 5. این آرماتور برای نگه داشتن آرماتورهای طولی یا عمودی در بتن ریزی دیوارها کاربرد دارد

1. خاموت
2. سنجاقک
3. خرک
4. رکابی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 6. نام دیگر ماشین بتن کش گردان چیست

1. بچینگ
2. تراک میکسر
3. سانترال بتن
4. دامپر
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 7. بتن به تنهایی تحمل چه نوع نیرویی را دارد؟

1. فشاری
2. برشی
3. کششی
4. خمشی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 8. آرماتورهای سیتکا در مقابل کدام نیروها از خود مقاومت نشان میدهند

1. برش و فشار
2. کشش و برش
3. فشار و کشش
4. تنها حالت نگه دارنده دارد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 9. کدام یک از موارد زیر را در زیر دیوارهای باربر در ساختمان های آجری به کار میبرند

1. پی نواری
2. پی مشترک
3. پی کلاف شده
4. پی صفحه ای
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 10. کدام گز ینه در مورد میلگرد مش کف فوندانسیون در ساختمان اسکلت فلزی صحیح است

1. میلگرد بلت چسبیده به سطیح فوقانی میلگرد مش قرار دارد
2. میلگرد بلت چسبیده به سطیح تحتانی میلگرد مش قرار دارد
3. میلگرد بلت چسبیده به سطیح کناری میلگرد مش قرار دارد
4. میلگرد بلت و مش هیچگاه به یکدیگر متصل نمیشوند
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 11. حداقل ضخامت بتن روی سقف تیرچه بلوک چند سانتی متر است

1. 3
2. 5
3. 10
4. 15
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 12. در اتصال یک دال به دهنه 5 متر به یک دیوار برشی به ارتفاع 3 متر به چه نوع اتصال و با چه حداقل طول تقویت نیاز دارد؟(بادر نظر گرفتن ممان خمشی بزرگ)

1. Lشکل, با طول 1.5 متر در دال و 1 متر در دیوار برشی
2. Lشکل, با طول 1.25 متر در دال و 0.75 متر در دیوار برشی
3. Lشکل, با طول 1.25 متر در هر دو طرف
4. Uشکل , با طول 1.25 متر
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 13. در تیر لانه زنبوری علت استفاده از ورق های مربع یا مربع مستطیل برای جوش در ناحیه اضلاع میانه چیست؟

1. برای کوتاه کردن طول است
2. برای طویل نمودن طول است
3. برای مقاومت بیشتر است
4. برای مقاومت کمتر است
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 14. این نوع سنگدانه داری گوشه های مدور بوده و معمولا در هنگام ته نشینی در بستر رودخانه ها با ماسه قلوه سنگ مخلوط است

1. سیمان
2. خاک رس
3. شن طبیعی
4. شن شکسته
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 15. رایج ترین مواد تندگیر کننده بتن چیست؟

1. کلرور کلسیم
2. سدیم
3. سولفات
4. آهک
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 16. ارتفاع کیکر چند سانتی متر می باشد؟

1. 12cm
2. 15cm
3. 10cm
4. 25cm
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 17. ارتفاع تقویت قاب در گوشه ها ( تکیه گاه ها) در سوله چه اندازه ارتفاع تیزه می باشد؟

1. 2برابر
2. 3برابر
3. 4برابر
4. 5 برابر
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 18. چنانچه اندازه طول دهانه سوله 25 متر باد ,فاصله هر قاب تا قاب بعدی چند متر خواهد بود؟ L 6/1 6 5/4 5/5

1. 1/6 L
2. 6
3. 4.5
4. 5.5
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 19. جهت احداث بنا در این زمین ها محل پی تا رسیدن به زمین طبیعی باید حفر شود؟

1. زمین های باتلاقی و هموسی
2. زمین های سنگی
3. زمین های مخلوط
4. زمین های خاک دستی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 20. کدام یک از گزینه های زیر کند گیر کننده بتن نمی باشد؟

1. شکر
2. سنگ گچ
3. کلرور کلسیم
4. سولفات کلسیم
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 21. جهت احداث بنا در این زمین ها ,محل پی تا رسیدن به زمین طبیعی باید حفر شود؟

1. زمین هاب باتلاقی و هموسی
2. زمین های سنگی
3. زمین های مخلوط
4. زمین های خاک دستی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 22. مقدار سیمان مصرفی در چند متر مکعب بتن ریزی را عیار سیمان بتن مینامند

1. 1متر مکعب
2. 2متر مکعب
3. 3متر مکعب
4. 4متر مکعب
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 23. به زمین هایی که از خاک های حاصل از گود برداری جاهای دیگر پر می شوند چه می گویند؟

1. زمین های رسی
2. زمین های خاک دستی
3. زمین های دج
4. زمین های سنگی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 24. پی های کلاف شده بهترین نوع پی در کدام مناطق بشمار می آیند؟

1. گرمسیر
2. سردسیر
3. معتدل
4. زلزله خیز
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 25. حداقل قطر آرماتور ریشه انتظار درپی چندمیلی متر است؟

1. 12 میلی متر
2. 14 میلی متر
3. 16 میلی متر
4. 18 میلی متر
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 26. برای جلوگیری ازچرخش فوندانسیون و تیر در کنار دیوار همسایه از کدام پی استفاده میشود

1. منفرد
2. مشترک
3. باسکولی
4. کلاف شده
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 27. حداقل اندازه درز انبساط حدودا چند سانتی متر است؟

1. 10سانتی متر
2. 3سانتی متر
3. 5سانتی متر
4. 12سانتی متر
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 28. حداکثر فاصله خاموت ها در شناژها چند سانتیمتر است؟

1. 20 سانتی متر
2. 30 سانتی متر
3. 40 سانتی متر
4. 50 سانتی متر
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 29. بتن به تنهایی تحمل چه نوع نیرویی را دارد

1. فشاری
2. برشی
3. کششی
4. خمشی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 30. این شالوده(پی)یک دال بتن مسلح یک پارچه است که در تمام سطح زیر ساختمان گسترده شده است؟

1. رادیه ژنرال
2. باسکولی
3. نواری
4. ذوزنقه ای
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 31. حداکثر مساحت هر ضربدری در بادبند افقی سوله ها چند متر مربع در نظر گرفته می شود؟

1. 10 متر مربع
2. 15متر مربع
3. 20متر مربع
4. 25متر مربع
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 32. ورق فلزی به عرض کم تر از 16 سانتی متر را چه می نامند؟

1. تسمه
2. ورق
3. پلیت
4. نیمرخ
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 33. کدام یک از گزینه های زیر ,مقطع پروفیل مورد استفاده در لاپه ریزی را نشان می دهد؟

1. Z و Z
2. L و ناودانی
3. z و ناودانی
4. L , Z و ناودانی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 34. کدام یک از موارد زیر, از معایب تیر لانه زنبوری به حساب می آید؟

1. مقاومت خمشی تیر افزایش میابد
2. باعث سبکی وزنوزن تیر می شود
3. برش تیر درهنگام زلزله
4. برای عبور لوله تاسیسات استفاده می شود
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 35. برای جلوگیری از چرخش فونداسیون وتیر در کنار دیوار همسایه از کدام پی استفاده می شود؟

1. منفرد
2. مشترک
3. باسکولی
4. کلاف شده
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 36. فراوان ترین نوع سیمان پرتلند کدام نوع است

1. چهار
2. سه
3. دو
4. یک
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 37. تعادل وپایداری یک قاب مربع یا مستطیل شکل خرپا به چه صورت حاصل می گردد؟

1. با کمک جوش استاندارد
2. ایجاد اتصال صلب
3. به کمک عضو قطری
4. موارد 1و2
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 38. خطوط آکس بندی ستون های یک ساختمان مسکونی معمولی با کدام گروه خطی ترسیم می شوند؟

1. 5/0
2. 3/0
3. 8/0
4. 2/1
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 39. نقش خرک چیست؟

1. ایجاد مقاومت فشاری
2. فاصله نگهدار
3. مقاوت کششی
4. مقاومت برشی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 40. نام دیگر نقشه های فاز اول چیست؟

1. محاسباتی
2. تاسیسات مکانیکی
3. تاسیسات الکتریکی
4. معماری
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4

پایان آزمون!


لطفا برای مشاهده نمره خود روی کلید زیر کلیک کنید!

آزمون نقشه کشی سازه:

• تعداد سوالات: 40 عدد
(انتخاب‌شده از 603 سوال)
• زمان آزمون: 30 دقیقه
• نوع آزمون: عمران