Notice: Undefined variable: ub in /home/onakir/domains/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1121

Notice: Undefined variable: ub in /home/onakir/domains/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1133
آزمونک | آزمون برق صنعتی و ساختمان
تعداد آزمون دهندگان
دو نکته قبل از آزمون:
   • به هیچ وجه نمی‌توانید به سوال قبلی بازگردید! پس با دقت بیشتری روی «سوال بعدی» کلیک کنید!
   • سوالات اين آزمون به صورت اتفاقي از ميان صدها سوال موجود در وبسايت براي شما انتخاب شده است.

برای «آزمون آنلاین برق صنعتی و ساختمان» آماده باشید!

برای شروع آزمون - اینجا کلیک کنید
سوال 1. الکتروموتوری در شبکه ایران دارای 4قطب می باشد سرعت حوزه دوار آن کدام است؟

1. 1000rpm
2. 1500rpm
3. 1800rpm
4. 3000rpm
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 2. علامت روبرو نشان دهنده چیست؟NAYY

1. کابل با هادی آلومینیومی باعایق و روکش از جنس PVC
2. کابل با هادی آلومینیومی باعایق و روکش از جنس PVC
3. کابل با هادی مسی باعایق و روکش از جنس PVC
4. کابل با هادی آلومینیومی با سیم نگه دارنده
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 3. طرز قرار گرفتن کسینوس فی متر –آمپر متر –اهمتر-فرکانس متر-وات متر-کنتور در مدار چگونه است؟

1. موازی-سری-موازی-موازی-سری موازی
2. موازی-سری-موازی-سری-سری موازی-سری و موازی
3. سری-موازی-موازی-سری و موازی-سری و موازی-موازی
4. سری و موازی-سری-موازی-موازی-سری و موازی-سری و موازی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 4. برای اینکه تیغه اره به صورت آزادانه در شکاف حرکت کند تیغه های آن را به چه صورتی می سازند؟

1. موج دار
2. چپ و راست
3. دندانه جا خورده
4. هر سه مورد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 5. از لیمیت سوئیچها برای ....... استفاده می شود.

1. برای کنترل گاز داخل مخازن
2. کنترل سطح مایعات داخل مخازن
3. برای کنترل فشار آب
4. برای فرمانهای مکانیکی با محدود کردن حرکت
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 6. ........ در داخل لامپ فلورسنت گاز را گرم می کند و گاز را به حرکت در می آورد.

1. چوک
2. ولتاژ
3. فیلامان
4. بی متال
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 7. وقتی جسمی خاصیت مغناطیسی پیدا می کند مولکولهای آن چه حالتی پیدا می کنند؟

1. به صورت افقی منظم میشوند
2. نامنظم می شوند
3. تغییر نمی کنند
4. به صورت دورانی می چرخند
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 8. اگر بخواهیم ...... الکتروموتور سه فازه 380 ولت را کاهش دهیم یک مقاومت اهمی سر راه رتورویک مقاومت اهمی سر راه استاتور قرار میدهیم.

1. ولتاژ
2. مقاومت اولیه
3. جریان راه اندازی
4. 1 و 2
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 9. هدف از راه اندازی ستاره –مثلث الکتروموتور سه فاز القایی ........ است.

1. بالا بردن جریان اولیه
2. بالا بردن توان موتور
3. محدود کردن جریان راه اندازی
4. کم کردن مصرف برق
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 10. برای دائم شدن یک مدار فرمان با استارت لحظه ای چه باید کرد؟

1. یک استپ با استپ مدار سری می کنیم
2. یک استارت با استارت مدار موازی می کنیم
3. یک تیغه بسته کنتاکتور را با استارت مدار سری می کنیم
4. یک تیغه باز کنتاکتور را با استارت مدار موازی می کنیم
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 11. رنگ کابل 5 سیمه با سیم محافظ به ترتیب عبارتند از:

1. زرد-مشکی-مشکی-سبز-آبی-قهوه ای
2. سبز زرد-مشکی-قهوه ای-زرد-آبی
3. مشکی- آبی-قهوه ای-زرد-مشکی-سبز
4. سبز زرد –مشکی-قهوای-آبی روشن –مشکی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 12. مقدار انرژی ذخیره شده در یک سلف 4 میلی هانری که جریان 3 آمپر از آن عبور میکند چند میلی ژول است؟

1. 20
2. 18
3. 36
4. 10
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 13. مقاومت یک هادی به ........,.........,.......... بستگی دارد.

1. جریان, ولتاژ,چگالی
2. طول هادی,جنس هادی,سطح مقطع
3. تلورانس,وزن,سختی
4. ضخامت,رنگ,طول
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 14. سیم ...... به منظور حفاظت اشخاص به کار می رود.

1. فاز
2. نول
3. ارت
4. فاز برگشتی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 15. ابعاد کاغذ A3 که در طراحی و نقشه کشی استفاده میشود کدام است؟

1. 420×279
2. 148×105
3. 210×279
4. 148×210
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 16. عمل چوک در مدار لامپ فلورسنت چیست؟

1. محدود کردن جریان راه اندازی و پائین آوردن ولتاژ
2. بالا بردن ولتاژ جهت راه اندازی، محدود کردن جریان بعد از روشن شدن
3. کم کردن ولتاژ راه اندازی و تنظیم جریان برای روشن ماندن لامپ
4. کم کردن مصرف برق
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 17. برای حفاظت مدار در مقابل دو فازه شدن از چه وسیله ای استفاده میشود؟

1. رله کنترل بار
2. رله کنترل فاز
3. رله حرارتی
4. هیچکدام
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 18. برای سنجش ولتاژی برابر 100 ولت با یک ولتمتر دارای مقاومت یک کیلو اهم و حدود اندازه گیری یک ولت چه مقاومتی را باید با آن سری نمود؟

1. 99 اهم
2. 101 اهم
3. 99 کیلو اهم
4. 101 کیلو اهم
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 19. به ترتیب پناسیومتر و رئوستا چگونه در مدار قرار میگیرد؟

1. سری-سری
2. سری-موازی
3. موازی-موازی
4. موازی-سری
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 20. از مدار امیتر مشترک به چه منظوری استفاده میشود؟

1. تقویت جریان
2. تقویت ولتاژ
3. تقویت توان
4. تطبیق امپدانس
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 21. خازنی بار دار شده و از مولد جدا میگردد اگر این صفحات بوسیله عایقی از هم دور شوند بار خازن ....... میشود.

1. زیاد
2. صفر
3. دوبرابر
4. کم
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 22. برای حفاظت اشخاص و کاهش خطرات برق گرفتگی از کدام سیستم حفاظتی استفاده میشود؟

1. سیستم حفاظت نول
2. سیستم حفاظتی ایزوله
3. سیستم حفاظت زمین
4. همه موارد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 23. این تعریف مربوط به کدام ابزار زیر می باشد(از این وسیله فقط برای فرمکاری سیم های مفتولی استفاده میشود.

1. دم پهن
2. سیم چین
3. دم باریک
4. انبردست
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 24. در ترموکوپل از کدام خاصیت برای تولید الکتریسیته استفاده میشود؟

1. نور
2. فشار
3. مغناطیسی
4. حرارت
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 25. فیوزهای مغناطیسی اتوماتیک در مقابل چه خطری عکس العمل نشان میدهند.

1. اضافه بار
2. اتصال کوتاه
3. برق گرفتگی
4. 1 و 2
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 26. کدام مورد در رابطه با خازن درست است؟

1. خازن از دو صفحه هادی که مابین آنها عایق قرار گرفته اند تشکیل شده
2. در خازن جریان الکتریکی ذخیره میشود
3. در خازن جریان به اندازه 90 درجه از ولتاژ عقب تر است
4. XC=2πfc
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 27. کابلشو در سیم های افشان ....... است.

1. پرسی
2. لحیمی
3. پیچی
4. همه موارد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 28. سرعت چرخش الکتروموتورها بر حسب چه واحدی بیان میشود؟

1. دور در ثانیه
2. دور در دقیقه
3. کیلو هرتز
4. متر بر ثانیه
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 29. مقاومت R=3/3KΩبا تلرانس 10% دارای رنگهای.......,........,.......,.........است.

1. نارنجی,نارنجی,قرمز,نقره ای
2. سبز,نارنجی,سیاه,طلائی
3. زرد,آبی,قرمز,نقره ای
4. قهوه ای,نقره ای,نارنجی,طلائی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 30. روی قلاویز علایم 205*20 MR نوشته شده نشان دهنده چیست؟

1. میلیمتری بودن با قطر خارجی 20 و گام 2.5
2. میلیمتری بودن با قطر داخلی 20 و گام 2.5
3. میلیمتری بودن با قطر خارجی 2.5 وگام 20
4. میلیمتری بودن با قطر داخلی 2.5 و گام 20
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 31. یک موتورالقایی با سرعت 1460 دور در دقیقه در حال چرخش است این الکتروموتور دارای چند قطب است؟

1. 8
2. 6
3. 4
4. 2
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 32. معمولا مدادهای پر رنگ را با حرف ...... کمرنگ را با حرف ...... متوسط را با حرف ....... تعیین میکنند.

1. F،B،H
2. B،H،F
3. H،B،F
4. H،F،B
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 33. طول موج یک موج رادیوئی با فرکانس 15 گیگا هرتز چند سانتی متر است؟

1. 0.2
2. 2
3. 20
4. 200
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 34. سیستم آهن نرم گردان و سیستم مغتاطیس دائم و قاب گردان برای ساخت آمپر متر و ولت متر ..... آمپر متر و ولت متر ....... مورد استفاده قرار می گیرد.

1. dc ac
2. ac dc
3. ac ac
4. dc dc
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 35. موقع بستن سیم های مفتول بصورت علامت سوال بایستی به طرف ....... پیچ باشد.

1. موازی با روی
2. خلاف جهت
3. موافق جهت
4. هیچکدام
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 36. کدام مورد مربوط به اتصال سری می باشد؟

1. ولتاژکل برابر است با جمع ولتاژها
2. جریان در تمام مسیر یکسان است
3. مقاومت کل از تک تک مقاومتها بزرگتر است
4. همه موارد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 37. در یک ترانسفورماتور ایده آل سیم پیچ اولیه دارای 100 حلقه و سیم پیچ ثانویه دارای 500 حلقه است سیم پیچ اولیه به جریان 20 آمپر وصل است جریان خروجی چند آمپر است؟

1. 2
2. 4
3. 50
4. 100
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 38. چه کلیدی برای راه اندازی دستی الکتروموتورهای القایی مناسب تر است؟

1. کلید اهرمی
2. کلید غلطکی
3. زبانه ای
4. کاردی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 39. به طور کلی ...... لوله در تاسیسات برق به کار می رود.

1. 3
2. 5
3. 2
4. 4
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 40. در صورتی که دو سلف با مقادیر 6 میلی هانری و 3 میلی هانری به صورت سری با هم قرار گیرند سلف معادل برابر با چند میلی هانری است؟

1. 2
2. 4/5
3. 7
4. 9
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4

پایان آزمون!


لطفا برای مشاهده نمره خود روی کلید زیر کلیک کنید!

آزمون برق صنعتی و ساختمان:

• تعداد سوالات: 40 عدد
(انتخاب‌شده از 522 سوال)
• زمان آزمون: 30 دقیقه
• نوع آزمون: الکتروتکنیک