تعداد آزمون دهندگان
دو نکته قبل از آزمون:
   • به هیچ وجه نمی‌توانید به سوال قبلی بازگردید! پس با دقت بیشتری روی «سوال بعدی» کلیک کنید!
   • سوالات اين آزمون به صورت اتفاقي از ميان صدها سوال موجود در وبسايت براي شما انتخاب شده است.

برای «آزمون آنلاین اصول علمی و کاربردی عکاسی» آماده باشید!

برای شروع آزمون - اینجا کلیک کنید
سوال 1. فاصله کانونی عدسی نرمال در دوربین های 6*6 حدود چند میلیمتری است؟

1. 50 م.م
2. 80م.م
3. 85م.م
4. 105م.م
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 2. ابزار مناسب جهت نرم کردن نور فلاش کدام است؟

1. بازتابه
2. چارفلاش
3. جعبه ی نور
4. همه ی موارد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 3. در کار با فلاش شیوه های محاسبه ی دیافراگم عبارتند از ..........

1. جدول فلاش ها
2. عدد راهنما
3. فلاش متر
4. همه ی موارد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 4. به تصویری که واضح نباشد چه می گویند؟

1. تار
2. نا واضح
3. خارج از وضوح
4. همه ی موارد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 5. در صورت جذب رنگ مکمل توسط رنگ مزبور،رنگ ها نمایانگر خصوصیات ..... هستند.

1. دینامیک
2. قوه محرکه
3. حرکتی
4. همه موارد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 6. نوری که از پشت بروی شانه ها می تابد چه نام دارد؟

1. نور مو
2. نور چشم
3. نور شانه
4. نور اصلی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 7. Artificial Light کدام است؟

1. نور مصنوعی
2. نور مکمل
3. نور اصلی
4. نور زمینه ای
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 8. شاتر کامپور زیر مجموعه کدام شاتر می باشد؟

1. دیافراگمی
2. مرکزی
3. پره ای
4. همه ی موارد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 9. علل واضح نبودن عکس کدام است؟

1. تکان خوردن دوربین
2. تکان خوردن سوژه
3. جا به جا شدن فوکوس لنز
4. همه ی موارد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 10. کدام شاتر در بین اجزای تشکیل دهنده عدسی یا در پشت آن قرار دارد؟

1. الکترونی
2. کانونی
3. پرده ای
4. مرکزی(پره ای)
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 11. نورسنج ها به چند دسته تقسیم می شوند؟

1. الحاقی
2. مستقل
3. دستی
4. همه ی موارد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 12. منظور از ..... همان ارتعاشات امواج نور در یک واحد زمانی مشخص است.

1. فرکانس
2. تواتر
3. بسامد
4. هرسه مورد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 13. کدام ابزار پس از عکسبرداری، فیلم جدید را جایگزین فیلم قبلی می کند؟

1. دکمه شاتر
2. اهرم برگرداننده ی فیلم
3. اهرم برگرداننده ی فیلم
4. دکمه ی برگشت
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 14. برای افزایش کنتراست هنگام چاپ کدام گزینه مناسب است؟

1. افزایش نوردهی
2. کاهش نوردهی
3. افزایش زمان ظهور
4. 2 و 3
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 15. در کدام عدسی تابشهای موازی نور از یکدیگردور می شوند؟

1. عدسی نرمال
2. عدسی واگرا
3. عدسی زوم
4. عدسی همگرا
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 16. فیلم در چه اشکالی به بازار عرضه می گردد؟

1. بصورت تک تک
2. بصورت نواری
3. بصورت کاست
4. همه ی موارد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 17. کدام گزینه از اشکال رفلکتور نمی باشد؟

1. بشقابی شکل
2. صفحه ی تخت
3. صفحه ی مسطح
4. مخروطی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 18. برای عکاسی در محیط های کم نور کدام حساسیت کاربرد بیشتری دارد؟

1. حساسیت متوسط
2. حساسیت کم
3. حساسیت زیاد
4. حساسیت فوق العاده زیاد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 19. برای هماهنگ سازی رنگ فیلم با فیلم مورد استفاده از چه ابزاری استفاده می شود؟

1. ترموکالریمتر
2. قلاش متر
3. دماسنج
4. نورسنج
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 20. دمای رنگ را با مقیاس ... می سنجند.

1. کلوین
2. ژول
3. وات
4. اهم
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 21. دوربین های 120 با کادر 6×7 cmچند قطعه عکسبرداری می کنند؟

1. 15قطعه
2. 12قطعه
3. 10قطعه
4. 9قطعه
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 22. منبع مسلط نور در نورپردازی چه نامیده می شود؟

1. نور اصلی
2. نور زمینه
3. نور فرعی
4. نور مکمل
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 23. از ترکیب رنگ اشباع شده بنفش تیره یاسفید کم مایه یا رقیق چه حالتی ایجاد می شود؟

1. انبساط خاطر
2. راحتی
3. آرامش خیال
4. هرسه مورد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 24. ثابت ماندن ولتاژ تا هنگام تخلیه، ویژگی کدام باتری است؟

1. باتری معمولی
2. باتری جیوه ای
3. باتری نیکل کادمیوم
4. باتری منگنز آلکالاین
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 25. زاویه تقریبی ارتفاع متوسط کدام است؟

1. 35- تا 45-درجه
2. 75+درجه
3. 40+تا 45+ درجه
4. 90درجه
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 26. با افزایش حساسیت فیلم دانه های املاح نقره در تصویر ......... می شود.

1. ریزتر
2. آشکار
3. پنهان
4. محو
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 27. با کاهش فاصله دوربین تا موضوع عمق میدان ............ می یابد.

1. افزایش
2. کاهش
3. تغییر
4. همه ی موارد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 28. پرسپکتیو کدام لنز طبیعی به نظر می رسد؟

1. نرمال
2. تله
3. چشم ماهی
4. آیینه ای
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 29. مفهوم روش هیلوگرافی چیست؟

1. ترسیم به وسیله ی خورشید
2. رسم کردن
3. مثبت
4. منفی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 30. کدام باتری در فضای سرد قابل اطمینان نیست؟

1. D-cells
2. D-type
3. Manganese-alcaline cells
4. Mercur cells
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 31. با پیشرفت تکنولوژی، دوربین ها به کدام ابزار مجهز شدند؟

1. واضح سازی اتوماتیک
2. موتور جلو برنده
3. موتور جمع کننده فیلم
4. همه ی موارد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 32. -دمایی که برمبنای صفر مطلق سنجیده شده باشد را ..... می گویند.

1. حرارت رنگ
2. دمای مطلق
3. دمای محیط
4. دمای صفر درجه
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 33. سایه های ........ همان سایه های کاملا تیره هستند.

1. تند
2. نرم
3. ملایم
4. خشن
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 34. در دایره رنگ کدام یک از رنگ های مکمل مقابل هم قرار دارند؟

1. نارنجی و آبی
2. قرمز و سبز
3. زردو بنفش
4. هرسه مورد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 35. حالت کلی سایه ها در ارتفاع متوسط نمایانگر ..... این نور پردازی است.

1. توازن
2. تقارن
3. عمق
4. هرسه مورد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 36. .......... قطعه ای از یک ماده شفاف، شیشه یا پلاستیک است.

1. محافظ عدسی
2. سایبان عدسی
3. عدسی
4. همه ی موارد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 37. در کدام سیستم نوردهی دیافراگم و شاتر به طورخودکار تنظیم می شود؟

1. M
2. AV
3. P
4. TV
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 38. کدام گزینه تقدم روزنه دیافراگم در نورسنج می باشد؟

1. Shutter Priority
2. Manual
3. Aperture Priority
4. همه ی موارد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 39. برای از بین بردن سایه های ایجاد شده توسط نور اصلی از چه نوری استفاده می شود؟

1. نورپشت
2. نورشانه
3. نورپرکننده
4. نور جدا کننده
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 40. نور ماه همان رنگ هایی را دارا است که نور ........ دارد.

1. ستارگان
2. لامپ فلورسنت
3. خورشید
4. لامپ تنگستن
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3

پایان آزمون!


لطفا برای مشاهده نمره خود روی کلید زیر کلیک کنید!

آزمون اصول علمی و کاربردی عکاسی:

• تعداد سوالات: 40 عدد
(انتخاب‌شده از 1002 سوال)
• زمان آزمون: 30 دقیقه
• نوع آزمون: عکاسی