تعداد آزمون دهندگان
دو نکته قبل از آزمون:
   • به هیچ وجه نمی‌توانید به سوال قبلی بازگردید! پس با دقت بیشتری روی «سوال بعدی» کلیک کنید!
   • سوالات اين آزمون به صورت اتفاقي از ميان صدها سوال موجود در وبسايت براي شما انتخاب شده است.

برای «آزمون آنلاین اصول و فنون علمی تلویزیونی و ویدئویی» آماده باشید!

برای شروع آزمون - اینجا کلیک کنید
سوال 1. برای عکسبرداری از منظره در زیر نور کامل ماه با دیافراگم چه سرعتی را پیشنهاد میکنید؟

1. 1تا 3 دقیقه
2. 3تا 7 دقیقه
3. 7 تا 10 دقیقه
4. 2 تا 5 دقیقه
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 2. کلید نگهدارنده برنامه در حافظه دوربین Mini DV کدام است؟

1. STORE
2. Mirror
3. Var.search
4. Blank search
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 3. فیلتر ان ــ دی دارای چه رنگی می باشد؟

1. زرد
2. بی رنگ
3. خاکستری
4. قرمز
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 4. ویژگی موی سیاه بدون بازتاب روشنایی های تند چیست؟

1. نرم و لطیف به نظر میرسد
2. بافت دار به نظر میرسد
3. مثل توده فاقد بافت و حجاری شده به نظر میرسد
4. جلوه ای کرک مانند ایجاد میکند.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 5. کدامیک از عوامل زیر اثر صافی روی عکس میباشد؟

1. جذب طیفی صافی
2. رنگ موضوع
3. کیفیت طیفی منبع نور
4. هر سه مورد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 6. نوری که از پشت سر ما و مستقیما به موضوع بتابد چه نامیده می شود؟

1. نور پشت
2. بک لایت
3. ضد نور
4. هر سه مورد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 7. به کمک کدام ابزار بر روی دوربین می توان تصاویر را بصورت فریم به فریم پخش نمود؟

1. DIGITAL STILL
2. STILL FRAME ADVANCE
3. STILL FRAME
4. IMAGE SEARCH
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 8. اگر نور پرکننده به اندازه نور اصلی باشد چه حالتی ایجاد میشود؟

1. برجسته نمایی زیاد میشود
2. تحرک ایجاد میشود
3. سایه های ضعیف از بین میروند
4. سوژه فاقد برجسته نمایی و تحرک میشود
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 9. قدرت زوم دیجیتالی دوربین Mini DV چقدر می باشد؟

1. 10 برابر تا 750 برابر
2. 12 برابر تا 750 برابر
3. 15 برابر تا 750 برابر
4. 17 برابر تا 750 برابر
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 10. با انتخاب کدام علامت در Mini DV فقط صدای جدید صداگذاری شده روی نوار پخش می شود؟

1. ST 1
2. ST 2
3. ST 3
4. Mix
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 11. کدامیک از رنگ های زیر رنگ آبی را جذب میکند؟

1. زرد
2. قرمز
3. آبی
4. سفید
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 12. در کدام سبک نورپردازی منبع نور نقطه ای یا فیلامان های خطی سایه هایی با کیفیت خوب به وجود می آورد؟

1. نورپردازی نقطه ای
2. نورپردازی جانبی
3. نورپردازی کوارتزی
4. نورپردازی مرکزی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 13. مثلث ماکسول Maxwell triangle یعنی:

1. نموداری به شکل مثلث که در آن، رنگ ها برای محاسبات و ارزیابی ویژگی ها به ترتیب معینی قرار گرفته اند.
2. رنگ های خالص طیف در پیرامون خارجی مثلث
3. موارد الف و ب
4. رنگ های ناخالص طیف در پیرامون خارجی مثلث
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 14. تاثیر فیلترقرمز با ضریب x8 بر روی عکس چیست؟

1. قرمز ها روشن, همه رنگهای دیگر تیره تر
2. سبزها روشن, دیگر رنگ ها تیره
3. زردها روشن تر, آبی تیره تر
4. سبزها و زردها روشن تر , آبی ها کمی تیره تر
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 15. اگر حالت کنترل از راه دور دوربین هماهنگ نشود چه علامتی بر روی صفحه نمایش آشکار میشود؟

1. RETURN
2. REMOTE
3. RESET
4. SELECT
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 16. با فشار مجدد کدام کلید بر روی دوربین Mini DV مرحله صداگذاری حذف می شود؟

1. STOP
2. Play
3. A.DUB
4. Pause
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 17. کدام گزینه واحد اندازه گیری فرکانس است؟

1. کلوین
2. نانومتر
3. انگستروم
4. هر سه مورد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 18. کدام گزینه می تواند در تغییر طول سایه موثر واقع شود؟

1. حرکت سر رو به بالا
2. چرخش کوچک سر به پایین
3. چرخش سر به اطراف
4. مورد ب و ج
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 19. مختصات صفحه ساعت ( زاویه سنج) جهت بررسی زوایای نور کدام است؟

1. به قرار هر 40 درجه برای یک ساعت و هر 6 درجه برای یک دقیقه
2. به قرار هر 50 درجه برای یک ساعت و هر 6 درجه برای یک دقیقه
3. به قرار هر 60 درجه برای یک ساعت و هر 5 درجه برای یک دقیقه
4. به قرار هر 30 درجه برای یک ساعت و هر 6 درجه برای یک دقیقه
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 20. در صورت بکارگیری کدام مبع نور، چشم تاریک ایجاده شده و مژه ها الگوهایی از سایه را بر گونه خلق میکنند؟

1. نور پهلو یا پشت
2. نور مرکزی و جلو
3. نور فوقانی و جلو
4. نور اصلی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 21. کدام دوربین دارای میکروفون ZooM می باشد؟

1. M9500
2. M8000
3. M3000
4. M3500
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 22. درجه حرارت رنگ دوربین ویدئوی را با توجه به کدام گزینه باید تنظیم نمود؟

1. نور موجود
2. دمای محیط
3. رنگ آبی
4. رنگ قرمز
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 23. کلید حالت های مختلف در دوربین MINI DV کدام است؟

1. BATTERY
2. MODE
3. COUNTER
4. SELECT
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 24. دمای رنگ لامپ های بی رنگ فلاش ( پرس تایپ) چند درجه کلوین است؟

1. 2000
2. 3800
3. 5000
4. 7000
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 25. برای برطرف نمودن سایه های واضح که به خوبی متمایز هستند استفاده از چه ابزاری را توصیه می کنید؟

1. پرتوافکن کوچک و فشرده
2. اسنوت
3. پرتوافکن بزرگ
4. بازتابه
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 26. ویژگی نورسنج هایی که نور منعکس را اندازه گیری میکنند چیست؟

1. نورسنج فقط محدود به خود سوژه میباشد و کاری به اطراف سوژه ندارد
2. نورسنج میتواند نور نقاط مختلف سوژه را اندزه بگیرد و کنتراست آن را مشخص نماید.
3. نورسنج نمیتواند کنتراست را مشخص کند.
4. نورسنج نمیتواند نور تمام نقاط سوژه را اندازه بگیرد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 27. دمای رنگ نور آسمان آبی با ابرهای نازک سفید چند درجه کلوین است؟

1. 12000-14000
2. 15000-27000
3. 5700-5900
4. 6000
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 28. متغیر اعداد دیافراگم در صورت استفاده از حالت Gain-up بر روی دوربین Mini DV چیست؟

1. f2.5
2. f16
3. dB +15
4. dB +18
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 29. ابزار دیافراگم در دوربین های ویدئویی چه نامیده می شود؟

1. Exposure lock
2. Shutter
3. IRIS
4. GAIN up
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 30. کدام اشعه در رادیولوژی کاربرد دارد؟

1. اشعه فروسرخ
2. اشعه گرنتس
3. اشعه ایکس
4. اشعه گاما
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 31. custom functions یعنی:

1. تقدم روزنه دیافراگم
2. تقدم سرعت شاتر
3. برنامه های مختلف عملکرد اولیه کار دوربین
4. هر سه مورد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 32. جهت صدا گذاری روی نوار از کدام اتصال استفاده می شود؟

1. Av out
2. RF out
3. Av in
4. Video out
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 33. . عملکرد D.ZOOM ر دوربین MINI DV چیست؟

1. بزرگنمایی تصویر تا 750 برابر
2. ثبت تصاویر به صورت عکس
3. فعال شدن انواع افکت های تصویری
4. تبدیل تصویر به صورت کادر سینما
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 34. کاربرد وضعیت نور 6H /3V (تراز , کاملا مقابل) چیست؟

1. فاقد برجسته نمایی و فاقد حجم
2. جوان تر جلوه دادن موضوع
3. صورت پرچین و چروک
4. هر سه مورد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 35. جلوه های شاخص نور در کدام وضعیت های چهره بررسی میشود؟

1. تمام رخ
2. سه چهارم جلو
3. نیمرخ
4. هر سه مورد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 36. با چرخاندن کدام دکمه عناوین مختلف بر روی صفحه LCD دوربین Mini DV ظاهر می شود؟

1. PAUSE
2. PUSH
3. item
4. Menu
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 37. ارزش دکامیری لامپ های فلاش مخصوص روز (شیشه آبی) چقدر است؟

1. 15-17
2. 15-16
3. 66
4. 50
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 38. موقعیت اصلی یک سوژه نورپردازی کدام است؟

1. تخت
2. دوبعدی
3. سه بعدی
4. هر سه مورد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 39. جهت تصویر برداری از محیط هایی که کم نور هستند کدام وضعیت را در دوربین Mini DV انتخاب می کنید؟

1. حالت نورکم
2. حالت نور نقطه ای
3. حالت پرتره
4. محیط برفی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 40. دمای رنگ نور آبی (مثلا نور آسمان آبی صاف) چند درجه کلوین است؟

1. 17000 درجه کلوین
2. 27000 درجه کلوین
3. 15000 درجه کلوین
4. 25000 درجه کلوین
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2

پایان آزمون!


لطفا برای مشاهده نمره خود روی کلید زیر کلیک کنید!

آزمون اصول و فنون علمی تلویزیونی و ویدئویی:

• تعداد سوالات: 40 عدد
(انتخاب‌شده از 1514 سوال)
• زمان آزمون: 30 دقیقه
• نوع آزمون: الکترونیک