تعداد آزمون دهندگان
دو نکته قبل از آزمون:
   • به هیچ وجه نمی‌توانید به سوال قبلی بازگردید! پس با دقت بیشتری روی «سوال بعدی» کلیک کنید!
   • سوالات اين آزمون به صورت اتفاقي از ميان صدها سوال موجود در وبسايت براي شما انتخاب شده است.

برای «آزمون آنلاین مکانیک اتومبیل» آماده باشید!

برای شروع آزمون - اینجا کلیک کنید
سوال 1. نصب بوش های تر در سیلندر موتور چگونه است؟

1. لبه بوش ها چند صدم میلیمتر از سطح بلوکه سیلندر پایین تر باشند
2. لبه بوش ها چند صدم میلیمتر از سطح بلوکه سیلندر بالاتر باشند
3. لبه بوش ها هم سطح بلوکه سیلندر باشند
4. بالا وپایین بودن لبه بوش نسبت به سطح بلوکه سیلندر فرقی نمیکند
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 2. نام اسید به کار رفته در تهیه الکترولیت یاطری(آب اسید)چیست؟

1. اسید نیتریک
2. اسید فسفریک
3. اسید سولفوریک
4. اسید کلریدریک
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 3. در کاربراتور شیری پیکان چنانچه ژیگلور نسبت به سوزن سنتر(هم مرکز) نباشد؟

1. پیستون گیر میکند
2. یک طرف پیستون ساییده میشود
3. موتور سریع دور برمیدارد
4. مصرف سوخت کم میشود
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 4. 20- سانتی گراد چند درجه فارنهایت است؟

1. 20-
2. 2-
3. 40-
4. 4-
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 5. موتوری در اول گاز دادن کم می آورد (کله می کند) عیب مربوط به کدام مدار کاربراتور است؟

1. مدار دور آرام
2. مدار دور اصلی
3. مدار دور شتاب
4. مدار دور قدرت
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 6. اگر تسمه پروانه ماشین پاره شود راننده چگونه سریعا متوجه میشود؟

1. موتور داغ میکند
2. لامپ شارژ روشن میشود
3. لامپ روغن روشن میشود
4. صدای موتور تغییر میکند
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 7. تعمیر کاری میگوید که درموتورهای با یک سوپاپ دود و یک سوپاپ هوا سوپاپ بزرگتر سوپاپ دود است تعمیرکار دیگر میگوید که سوپاپ بزرگتر هوااست حق با کدام تعمیرکار است؟

1. فقط تعمیرکار اول
2. فقط تعمیرکار دوم
3. هردو تعمیرکار
4. هیچ یک از دو تعمیرکار
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 8. در صورتی که رینگ های پیستون ضعیف باشند هنگام آزمایش مقدار اتلاف فشار کمپرس هوا از کجا دیده میشود؟

1. مانیفولد هوا
2. مانیفولد دود
3. دهانه کاربراتور
4. محل ریختن روغن در موتور
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 9. گاهی پس از خاموش کردن موتور در پی رانندگی طولانی آب به جوش می آید این وضعیت را چه می نامند؟

1. جوش آوردن
2. بد کار کردن
3. گرفتگی رادیاتور
4. جوشیدن ثانوی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 10. طریقه اتصال کنتاکت های آفتومات به کنتاکت های دینام ژنراتوری چگونه است؟

1. FبهFدینام و DبهDدینام و wLبه لامپ شارژ متصل میشود
2. FبهDدینام و DبهFدینام و wLبه BATسوئیچ متصل میشود
3. FبهFدینام و DبهDدینام و wLبه ACCسوئیچ متصل میشود
4. FبهDدینام و DبهFدینام و wLبه IGNسوئیچ متصل میشود
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 11. آوانس وزنه ای از چه دوری از موتور جرقه را آوانس میکند؟

1. 100 تا 1000 دور در دقیقه
2. 500 تا 4000 دور در دقیقه
3. 1000 تا 2000 دور در دقیقه
4. 2000 تا 4000 دور در دقیقه
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 12. سوهان آج ضربدری برای سوهان کاری چه نوع موادی مناسب است؟

1. مس
2. آلومینیوم
3. چرم
4. فولاد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 13. در تیغ اره های دنده متوسط در هر اینچ چند دندانه وجود دارد؟

1. 16 تا 14 دندانه
2. 16 تا 18 دندانه
3. 22 تا 18 دندانه
4. 28 تا 33 دندانه
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 14. سوپاپ بای پاس در کجا قرار دارد؟

1. در اوایل پمپ
2. در فیلتر روغن
3. در فشنگی روغن
4. در کارتل
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 15. به منظور هماهنگی انبساط قطعات متحرک موتور به خصوص در محفظه احتراق دمای آب موتور باید در حد معین ثابت نگه داشته شود نام وسیله ای که این عمل را انجام میدهد چیست؟

1. واتر پمپ
2. ترموستات
3. درب رادیاتور
4. منبع انبساط
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 16. کدام یک از گزینه های زیر جزء اتصالات دائم است؟

1. پیچ و مهره
2. جوشکاری
3. پرچکاری
4. خارها
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 17. جنس ژیگولرهای کاربراتور از چیست؟

1. برنج
2. آلومینیوم
3. روی
4. آهن
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 18. چنانچه فشار روغن موتور در یک دور ثابت کم و زیاد شود علت چیست؟

1. فشنگی روغن و سوپاپ اطمینان اوایل پمپ خراب است
2. اوایل پمپ خراب است
3. فیلتر کثیف است
4. لقی بیش از حد پیستون در سیلندر میباشد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 19. شاخک های کولیس برای اندازه گیری ......... استفاده میشود

1. قطرهای خارجی اجسام
2. قطرهای داخلی اجسام
3. طول اجسام
4. عمق اجسام
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 20. سفت بودن بیش از حد تسمه پروانه باعث؟

1. خرابی بلبرینگ واتر پمپ دینام و تسمه میشود
2. گرم کردن سریع موتور میشود
3. افزایش فشار و گردش آب میشود
4. کاهش فشار و گردش آب میشود
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 21. چنانچه سوزن شناور پیاله کاربراتور روی نشیمگاه خود آب بندی نباشد؟

1. کاربراتور فلوت میکند
2. به علت رسیدن بنزین بیشتر، موتور ساده تر روشن میشود
3. به علت رسیدن بنزین بیشتر، قدرت موتور را افزایش میابد
4. به علت رسیدن کمتر بنزین موتور در دور آرام میلرزد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 22. دمپر در کاربراتور ونتوری متغیر چه نقشی دارد؟

1. برای روغنکاری پیستون کاربراتور ساخته شده است
2. برای کنترل سوخت دور آرام کارباتور تعبیه شده است
3. عمل پمپ شتاب و جلوگیری از سرعت ناگهانی پیستون تعبیه شده است
4. برای کنترل سوخت خروجی دور آرام و ساسات ساخته شده است
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 23. نسبت دور میل سوپاپ به میل لنگ در موتورهای چهار زمانه چیست؟

1. 1 به 2 است
2. 2 به 1 است
3. 4 به 1 است
4. 2 به 2 است
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 24. یک اینچ برابر است با:

1. 25/4mm
2. 25/4cm
3. 2/54mm
4. 254mm
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 25. شیری رنگ شدن روغن موتور به چه دلیل است؟

1. آب بندی نبودن سوپاپ ها
2. زیاد بودن روغن داخل کارتر است
3. بر اثر ساییدگی بوش میل سوپاپ بوش سیلندر است
4. سوختن احتمالی واشر سر سیلندر است
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 26. یک سیکل کاری در موتور دوزمانه به :

1. دو حرکت دورانی میل لنگ گویند
2. یک حرکت خطی پیستون گویند
3. چهار حرکت خطی پیستون گویند
4. دو حرکت خطی پیستون گویند
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 27. سوختن سوپاپ دود به کدام دلیل زیر میتواند باشد؟

1. سفت بودن فیلر است(خلاصی کم)
2. شل بودن فیلر است(خلاصی زیاد)
3. سوختن واشر مینیفولد دود است
4. نرسیدن روغن به سوپاپ دود است
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 28. از کدام ماده در ساق بعضی از سوپاپ های دود استفاده میشود؟

1. پتاسیم
2. وانادیم
3. سدیم
4. فسفر
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 29. دلیل کم شدن فشار روغن در سیستم روغنکاری کدامیک از پاسخ های زیر می باشد؟

1. کم شدن کمپرس موتور
2. سرد کار کردن موتور
3. حرارت بیش از حد موتور
4. زیاد بودن فیلتر سوپاپ
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 30. خلاصی طولی و عرضی میل لنگ توسط چه چیزی کنترل میشود؟

1. خلاصی طولی با یاتاقان و خلاصی عرضی با بغل یاتاقانی کنترل میشود
2. خلاصی عرضی با یاتاقان و خلاصی طولی با بغل یاتاقانی کنترل میشود
3. خلاصی عرضی و خلاصی طولی با لاتون گذاری کنترل میشود
4. خلاصی عرضی و طولی به فشار روغن موتور کنترل میشود
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 31. زاویه لنگ موتور 4 سیلندر ردیفی چهار زمانه چند درجه است؟

1. 90
2. 120
3. 180
4. 270
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 32. مناسب ترین ارتفاع میز کار از کف کارگاه چقدر است؟

1. 60cm
2. 70cm
3. 80cm
4. 90cm
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 33. در صورت زیاد مصرف کردن سوخت، اگزوز؟

1. دود آبی رنگ میدهد
2. دود سفید رنگ میدهد
3. دود خاکستری رنگ میدهد
4. دود سیاه رنگ میدهد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 34. عدد حک شده 0.50mm پشت یاتاقان نشانه تراش چندم میل لنگ است؟

1. تراش پنجم است
2. تراش دوم است
3. فابریک است
4. STD است
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 35. در نظر گرفتن خلاصی بیشتر در فیلرگیری برای سوپاپ دود نسبت به سوپاپ هوا به چه دلیل است؟

1. مقاومت بیشتر سوپاپ دود است
2. انبساط حرارتی بیشتر سوپاپ دود است
3. بیشتر تخلیه شدن دود از سیلندر است
4. زود تخلیه شدن دود از سیلندر است
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 36. چهار مرحله کار موتورهای بنزینی چهار زمانه شش سیلندر در چند دور میل لنگ انجام میشود؟

1. یک دور
2. دو دور
3. چهار دور
4. شش دور
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 37. وظیفه سوپاپ بای پاس در کجا قرار دارد؟

1. ثابت نگه داشتن فشار روغن است
2. جلوگیری از جمع شدن فیلتر روغن است
3. رسیدن روغن به هنگام گرفتگی فیلتر به موتور میشود
4. جلوگیری از بالا رفتن فشار روغن است
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 38. مقدار مقاومت سیم پیچ ثانویه کویل در چه محدوده ای قرار دارد؟

1. 3/3 الی 8 اهم است
2. 3/3 الی 8کیلو اهم است
3. 6 الی 15 اهم است
4. 6 الی 15 کیلو اهم است
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 39. در صورت سوختن قسمتی از واشر مینیفولد هوا؟

1. موتور بدکار میکند
2. دور موتور کاهش میابد
3. هوای کمتری به درون سیلندر راه پیدا میکند
4. موتور خنک تر میشود
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 40. دو اینچ برابر است با؟

1. 2/54mm
2. 25/4mm
3. 50/8mm
4. 5/08mm
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3

پایان آزمون!


لطفا برای مشاهده نمره خود روی کلید زیر کلیک کنید!

آزمون مکانیک اتومبیل:

• تعداد سوالات: 40 عدد
(انتخاب‌شده از 499 سوال)
• زمان آزمون: 30 دقیقه
• نوع آزمون: مکانیک