تعداد آزمون دهندگان
دو نکته قبل از آزمون:
   • به هیچ وجه نمی‌توانید به سوال قبلی بازگردید! پس با دقت بیشتری روی «سوال بعدی» کلیک کنید!
   • سوالات اين آزمون به صورت اتفاقي از ميان صدها سوال موجود در وبسايت براي شما انتخاب شده است.

برای «آزمون آنلاین کاربر نرم افزار اداری» آماده باشید!

برای شروع آزمون - اینجا کلیک کنید
سوال 1. برای لیست شماره گذاری ده، از سر برگ Home کدام دکمه را انتخاب می کنیم؟

1. Bullets
2. Numbering
3. Outline Numbered
4. هیچکدام
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 2. مقدار Gutter

1. نسبت به لبه کاغذ سنجیده می شود
2. نسبت به حاشیه های تعیین سنجیده می شود
3. عمق شیرازه به حاشیه موجود اضافه می شود
4. 1و3
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 3. ..... یک سری از دستورات و عملیاتی است که گروه بندی و تحت یک نام ذخبره شده است.

1. Hyperlink
2. Index
3. Cross-Reference
4. ماکرو
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 4. Uml ساختارسیستم نرم افزاری رابه صورت بصری معلوم ساخته و آن را ........ می سازد.

1. پشتیبانی
2. مستندسازی
3. آنالیز
4. کاربردی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 5. برای نوشتن فرمول زیر در یک خانه چگونه باید عمل نمود؟

1. =A1+B5
2. A1+B5=
3. X=A1+B5
4. 1و2
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 6. برای حذف صفحه کاری

1. کلیک سمت راست بر روی Sheet مورد نظر و انتخاب Delete از منوی میان بر
2. فشردن کلید Delete بر روی صفحه کاری مورد نظر
3. درگ کردن صفحه کاری مورد نظر به بیرون
4. هیچکدام
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 7. در متن شماره گذاری شده برای اینکه در هنگام چاپ شماره خط برای پاراگرافی چاپ نشود کدام گزینه را از کادر محاوره ای Paragraph و تب Line And Page Breaks باید انتخاب نمود؟

1. Do Not Hyphenate
2. Suppress Line Numbers
3. Keep With Next
4. Keep Lines Together
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 8. تفاوت نوع داده Textو Memo چیست؟

1. در Text می توان متن نامحدود ذخیره نمود ولی در Memo نه
2. در Memo می توان متن نامحدود ذخیره نمود ولی در Text نه
3. در Text می توان متن و تصویر ذخیره نمود ولی در Memo نه
4. در Memo می توان متن و تصویر ذخیره نمود ولی در Text نه
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 9. برای برگرداندن عمل Undo از ترکیب چه کلید هایی استفاده می شود؟

1. Ctrl +Z
2. Ctrl +Y
3. Ctrl +F
4. Ctrl +Delete
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 10. برای ایجاد فهرست اشکال ابتدا باید برای اشکال ..... ایجاد نمود

1. Index
2. Mark Citation
3. Bibliography
4. Caption
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 11. برای افزودن دکمه های کنترل نظیر Ok از کدام شابلون استفاده می شود؟

1. Icons
2. Computers And Monitore
3. Common Control
4. Annotations
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 12. علت به کارگیری style و template مورد است؟

1. بالا بردن سرعت انجام کارها
2. جلوگیری از انجام کارها تکراری
3. بالا بردن سرعت سیستم کامپیوتر
4. 1و2
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 13. برای ارتباط دادن بین سلول های B2 و B1 از دو صفحه کاری جدا کدام گزینه درست است؟

1. =Sheet 2b1+B2
2. Sheet 2!B1+B2
3. Sheet2%B1+B2
4. امکان ندارد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 14. کدام یک از مزایای فایل با فرمت pdf می باشد؟

1. امکان به اشتراک گذاشتن فایل با دیگران بدون نیاز به نرم افزار تولید کننده فایل
2. امکان نشر کتاب های الکترونیکی به صورت ebook
3. امکان به اشتراک گذاشتن فایل با دیگران گه از platform های مختلف نظیر لینوکس و ویندوز استفاده می کنند
4. همه موارد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 15. در پنجره پاراگراف برای اینکه سطرهای پاراگراف با حاشیه های ثابت چپ و راست قرار گیرند کدام گزینه را از کادر Special باید اتخاب نمود؟

1. None
2. First Line
3. Hanging
4. Single
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 16. در کادر محاوره ای Font و تب Character Spacing اگر مفدار Scale از 100% به 90% تغییر کند چه اتفاقی خواهد افتاد؟

1. حروف تشکیل دهنده متن فشرده تر می شوند
2. فاصله بین حروف متن کم می شود
3. متن از تراز نرمال پایین تر قرار می گیرد
4. فلصله بین حروف متن زیاد تر می شود
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 17. کدام حالت نمایش، سند فعال را به صورتی نشان می دهد که چاپ خواهد شد؟

1. Print Layout
2. Online Layout
3. Normal
4. Outline
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 18. در هنگام حذف سل انتخاب شده، انتخاب کدام مورد از کادر محاوره ای Delete باعث حذف سل انتخاب شده و انتقال سل های پایین به جای آن می شود؟

1. Shift Cells Left
2. Shift Cells Up
3. Entire Row
4. Entire Column
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 19. کدام عملکرد دارای الویت بالا می باشد؟

1. +
2. *
3. ^
4. =<
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 20. برای چاپ صفحه جاری از کادر محاوره ای Print کدام مورد را انتخاب می کنیم؟

1. Current Page
2. Print To Fill
3. Collate
4. All
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 21. برای نمایش محدوده سیستم در نمودار Uml از کدام شکل استفاده می شود؟

1. Boundary
2. Use Case
3. Domain
4. Section
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 22. برای قرار دادن سر صفحه و پاصفحه چگونه باید عمل نمود؟

1. از سر برگ Insert بر روی دکمه Footer یا Header را کلیک می کنیم
2. از سر برگ Home گزینه Footer یا Header را کلیک می کنیم
3. از سر برگ View بر روی دکمه Footer یا Header را کلیک می کنیم
4. از سر برگ Page گزینه Footer یا Header را کلیک می کنیم
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 23. انتخاب کدام گزینه در کادر محاوره ای Find&Replace باعث می شود که جستجو به دنبال کلمات کامل صورت بگیرد؟

1. Replace
2. Replace All
3. Match Case
4. Whole Word Only
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 24. کدام مورد صحیح است؟

1. Ctrl+E برای وسط چین کردن پاراگراف می باشد
2. Ctrl+R برای راست چین کردن پاراگراف می باشد
3. Ctrl+L برای چپ چین کردن پاراگراف می باشد
4. همه موارد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 25. برای تنظیم مرز برای دور پاراگراف چگونه باید عمل کرد؟

1. از سربرگ Home بر روی Page Borders کلیک می کنیم و از کادر محاوره ای ظاهر شده سر برگ Borders را فعال می کنیم
2. از سربرگ Page Layout بر روی Page Borders کلیک می کنیم و از کادر محاوره ای ظاهر شده سر برگ Borders را فعال می کنیم
3. از سر برگ Insert بر روی Page Borders کلیک می کنیم و از کادر محاوره ای ظاهر شده سر برگ Borders را فعال می کنیم
4. از سر برگ View بر روی Page Borders کلیک می کنیم و از کادر محاوره ای ظاهر شده سر برگ Borders را فعال می کنیم
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 26. کدام نوع سر برگ وقتی روی یک شی خاص کار می کنیم در بالای ریبون ظاهر می شود؟

1. سربرگ وابسته (Contextual Tab)
2. سر برگ Mailings
3. سر برگ Page Layout
4. سر برگ Labels
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 27. کدام یک از موارد زیر را نمی توان از کادر محاوره ای Paragraph تنظیم کرد؟

1. فاصله کاراکتر
2. فاصله پاراگراف های قبلی و بعدی
3. تو رفتگی شروع و پایان هر پاراگراف
4. فاصله خطوط
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 28. برای نوشتن متن به صورت برجسته کدام گزینه را از پنجره Font باید انتخاب نمود؟

1. Emboss
2. Outline
3. Shadow
4. Superscript
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 29. برای ایجاد جدول از کدام مورد استفاده می کنیم؟

1. از سر برگ Insertبر روی دکمه Table کلیک می کنیم و با درگ خانه ها اندازه جدول را تععین می کنیم
2. از سر برگ Insert بر روی دکمه Table کلیک می کنیم و از منوی آن بر روی گزینه Insert Table کلیک می کنیم
3. 1و2
4. انتخاب گزینه Insert Table از سربرگ Home
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 30. برای انتخاب یک سطر از محل مکان نما تا انتهای آن از ترکیب کلیدهای ..... استفاده می کنیم.

1. Shift+Home
2. Shift+Right Arrow
3. Shift+Left Arrow
4. Shift+End
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 31. پسوند فایل ترسیم شده در Visio کدام است؟

1. Vst
2. Vss
3. Vsd
4. Vsw
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 32. اگر سل های B6=8 , B5=16 باشد حاصل تابع زیر کدام است؟ (SUM(B5:B6=

1. 24
2. 8
3. 12
4. 128
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 33. کدام گروه از تصاویر Smart Artبرای نمایش نمودار های سازمانی استفاده می شود؟

1. Hierarchy
2. Matrix
3. Pyramid
4. Matrix
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 34. کدام عبارت صحیص است؟

1. هر فیلد از چند رکورد تشکیل می شود
2. یک جدول از رکوردها تشکیل می شود
3. تعدادی فیلد تشکیل یک رکورد می دهد
4. پایگاه داده از چند تشکیل میشود
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 35. به چه عملیاتی نظیر چیده شدن متن از چپ و یا راست، رنگ قلم و ..... چه اطلاق می شود؟

1. صفحه بندی
2. قالب بندی
3. ظاهر سازی
4. همه موارد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 36. در کدام نما، Ribon مخفی میشود؟

1. Full Screen Reading
2. Outline
3. Web Layout
4. Draft
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 37. برای عمل Paste قالب انتخاب شده از ترکیب چه کلیدهایی استفاده می کنیم.

1. Ctrl+Shift+V
2. Shift+V
3. Shift+C
4. Shift+V
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 38. برای رفتن به ابتدای فایل یا سند چگونه باید عمل کنیم؟

1. Ctrl+Home
2. Ctrl+End
3. Ctrl+Left Arrow
4. Home
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 39. برای درج جدول از چه گزینه ای استفاده میکنیم؟

1. از سربرگ View ودکمه Table
2. از سربرگ Insert و دکمه Table
3. از سربرگ Page Layot و دکمه Table
4. هیچکدام
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 40. کدام مورد از موارد زیر در مورد Effectهای واقع در پنجره فونت صحیح نیست؟

1. Hidden انتخاب شده را پنهان می کند
2. All Caps همه حروف را به حروف بزرگ تبدیل می کند
3. Outline باعث تو خالی نوشته شدن متن می شود
4. Shadow باعث می شود متن به صورت کنده کاری نوشته شود
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4

پایان آزمون!


لطفا برای مشاهده نمره خود روی کلید زیر کلیک کنید!

آزمون کاربر نرم افزار اداری:

• تعداد سوالات: 40 عدد
(انتخاب‌شده از 472 سوال)
• زمان آزمون: 30 دقیقه
• نوع آزمون: فناوری اطلاعات