تعداد آزمون دهندگان
دو نکته قبل از آزمون:
   • به هیچ وجه نمی‌توانید به سوال قبلی بازگردید! پس با دقت بیشتری روی «سوال بعدی» کلیک کنید!
   • سوالات اين آزمون به صورت اتفاقي از ميان صدها سوال موجود در وبسايت براي شما انتخاب شده است.

برای «آزمون آنلاین فتوشاپ» آماده باشید!

برای شروع آزمون - اینجا کلیک کنید
سوال 1. در فتوشاپ چند دسته ابزار وجود دارد؟

1. 2 دسته (انتخاب و مسیر)
2. 3 دسته (مشاهده و انتخاب)
3. 4 دسته (انتخاب و نقاشی و مسیر و مشاهده)
4. 3 دسته ( متن و شکل و بردار)
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 2. تصاویر vector و raster چه نوع تصاویری هستند؟

1. تصاویر raster پیکسل و تصاویر مبتنی بر vector مبتنی بر مختصات می باشد
2. تصاویر برنامه ها گرافیکی
3. Raster برنامه مختص فری هند و vector برنامه مختص فتوشاب می باشد
4. برنامه ای است متشکل از نقاط مربع شکل
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 3. استفاده از کدام یک از ابزار های زیر تعداد گره های موجود بر روی یک مسیر را افزایش می دهد؟

1. Freeform pen
2. Delete anchor point
3. Add anchor point
4. Direct selection
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 4. مدل RGB یک مدل.......است.

1. افزایشی
2. کاهشی
3. مخصوص خروجی های تلویزیونی
4. مخصوص صفحات وب
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 5. توسط کدام ابزار می توان یک متن را به تصویر اضافه کرد؟

1. Line tool
2. Type tool
3. Pen tool
4. Hand tool
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 6. برای تایپ متن به صورت عمودی از کدام گزینه استفاده می کنیم؟

1. Horizontal type mask
2. Vertical type mask
3. Type
4. هر سه مورد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 7. حداقل RAM مورد نیاز برای اجرای نرم افزار Photoshop cs4 چقدر باید باشد؟

1. 256 مگابایت
2. 128 مگابایت
3. 512 مگابایت
4. 2 مگابایت
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 8. کدام گزینه لبه های تیز انتخاب را گرد می کند؟

1. Grow
2. Feather
3. Similar
4. Invers
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 9. برای استفاده از ابزار clone stamp از چه کلیدی استفاده می کنیم ؟

1. Alt
2. Shift
3. Ctrl
4. هیچکدام
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 10. از ابزار Sponge برای ...... استفاده میشود.

1. برجسته کردن ناحیه انتخاب
2. بالا بردن وضوح
3. افزایش یا کاهش درصد خلوص رنگ
4. تیره تر کردن یک ناحیه
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 11. برای حذف یک snapshot .......

1. آنرا انتخاب کرده و از منوی پالت بر روی گزینه delete کلیک کنید
2. آنرا انتخاب کرده و به روی دکمه سطل آشغال کلیک کنید
3. آنرا انتخاب و به روی سطل آشغال درگ می کنیم
4. هر سه گزینه صحیح است
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 12. برای مخفی کردن (پنهان کردن) یک لایه:

1. چشم مربوط به آن لایه را غیر فعال می کنیم
2. h+Ctrl
3. کلید H را فشار میدهیم
4. همه موارد فوق
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 13. با کدام یک از دستور های زیر می توان یک لایه را در قالب یک فایل ذخیره کرد؟

1. New Layer
2. Duplicate Layer
3. Layer Via Copy
4. Layer Via Cut
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 14. برای آنکه انتقال تدریجی به رنگی به رنگ دیگر (شیب رنگی) در کل و یا مطقه انتخابی داشته باشیم، از چه ابزاری استفاده می کنیم؟

1. Brush
2. Gradient
3. Shape
4. Color Balance
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 15. کدام یک از ابزارهای زیر انتخاب را کاملا از لبه‌های شکل انجام می‌دهد؟

1. کمند
2. کمند مغناطیسی
3. کمند چندضلعی
4. Similar
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 16. ابزار های نقاشی ...... و ...... هستند؟

1. Swatch و color
2. Color picker و paint bucket
3. Window و color
4. Swatch و color picker
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 17. کدام فیلتر تصویر را به صورت هاشور خورده نشان می دهد؟

1. Wave
2. Cross hatch
3. Twirl
4. Pinch
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 18. با استفاده از کدام پالت یا پنجره زیر می توان کانال های تصویر را مدیریت کرد؟

1. پالت info
2. پالت navigator
3. پالت channel
4. پالت layer
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 19. چنانچه بخواهید قسمت‌هایی از شکل را که یک رنگ است انتخاب نمایید از کدام ابزار استفاده می‌کنید؟

1. Marquee
2. Inverse
3. Lasso
4. Magic Wand
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 20. چگونه می توان یک قسمت از تصویر را دست نخورده نگه داشته و ما بقی قسمت ها را تغییر رنگ داد؟

1. با دستور paint brush
2. با دستور pattern stamp
3. با دستور air brush
4. با دستور quick mask
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 21. برای رتوش یک عکس قدیمی و کهنه کدام ابزار مناسب تر است؟

1. Glow
2. Stamp
3. ابزار تغییر focus
4. 2و3
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 22. چنانچه بخواهیم در فتوشاپ رنگ خطوط راهنما را تغییر دهیم از چه دستوری استفاده می‌شود؟

1. View/Show/Grid
2. View/Show/Grides
3. Edit/Preferences
4. Color Picker
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 23. این دستور فقط لایه های روشن را ادغام می کند؟

1. Merge down
2. Link
3. Merge visible
4. Merge link
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 24. کالیبره کردن تصویر برای انجام .....

1. نمایش دقیق رنگ های چاپی روی صفحه با استفاده از یک سیستم کالیبره شده مناسب
2. نمایش دقیق رنگ های Cmyk روی صفحه Web
3. نمایش کل رنگ های موجود در کامپیوتر روی صفحه
4. تغییر رنگ های یک فایل بر روی مانیتور
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 25. برای ایجاد یک لایه کدام روش صحیح است؟

1. بر روی علامت چشم کنار لایه کلیک کنید
2. در منوی window گزینه‌ی new layer را انتخاب کنید
3. در منوی layer گزینه‌ی new layer را انتخاب کنید
4. گزینه ی 1و3
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 26. دستور Print در کدام منو قرار دارد؟

1. Select
2. Image
3. File
4. View
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 27. با بکار بردن گزینه Label در پنجره Print چه تغییری حاصل می شود؟

1. نام فایل در کنار تصویر چاپ می شود
2. تصویر به صورت قرینه چاپ می شود
3. بر عکس کردن تمام قسمت های تصویر
4. گزینه 1و4
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 28. کدام Action های از پیش آماده شده در فتو شاپ روی متن ها اعمال می شوند؟

1. Tex effects
2. Image effects
3. Textures
4. Wood-pine
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 29. کدام یک از گزینه های زیر لایه ی ما را یک گام به عقب بر می گرداند؟

1. Send backward
2. Front bring to
3. Bring to front
4. Send to back
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 30. ابزار crop مانند چیست؟

1. چاقو
2. قیچی
3. قلم مو
4. پاک کن
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 31. برای تبدیل متن از حالت کاراکتری به حالت پاراگرافی از کدام یک از گزینه های زیر استفاده می شود؟

1. Convert to point text
2. Convert to paragraph text
3. Rasterize
4. Stroke
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 32. برای حذف یک لایه چند روش وجود دارد؟

1. از منوی layer-clear layer را انتخاب می نماییم
2. روی دکمه سطل آشغال کلیک می نماییم
3. از منوی layer-delet layer را انتخاب می نماییم
4. 2و3
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 33. برای درخشندگی متن از چه گزینه ای استفاده می کنیم؟

1. Drop shadow
2. Outer glow
3. Style
4. هیچ کدام
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 34. برای مضاعف سازی یک فرمان یا Action کدام گزینه درست است؟

1. کلیک راست روی فرمان و انتخاب duplicate
2. انتخاب گزینه duplicate در منو کادرaction
3. نگه داشتن ctrl وردگ فرمان یا action به موقعیت دلخواه
4. نگه داشتن shift و ردگ فرمان یا action به موقعیت دلخواه
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 35. کار کدامیک از فیلترهای زیر جمع کردن و کشاندن مناطق بیرونی تصویر به سمت مرکز مکان ماوس می باشد؟

1. Liquefy
2. Wrap tool
3. Twirl clockwise
4. Pucker tool
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 36. در ابزار magic eraser فعال بودن کدام گزینه باعث می شود فقط پیکسل های مجاور پیکسل انتخاب شده در یک محدوده بسته توسط پاک کن پاک شود؟

1. Once
2. Opacity
3. Flow
4. Contiguous
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 37. در ویرایش تصویر کدامیک از این گزینه ها عمل موازنه رنگ ها را انجام می دهد؟

1. Level
2. Curves
3. Color balance
4. Desaturate
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 38. در حالت quick Mask رنگ قسمت های انتخاب نشده تصویر به طور پیش فرض چه رنگی می شود؟

1. قرمز
2. سیاه
3. سفید
4. بدون تغییر باقی می مانند
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 39. منظور از saturation یا اشباع رنگ چیست؟

1. رنگ اصلی موجود در رتگ مورد نظر
2. میزان روشنی رنگ مورد نظر
3. میزان تیرگی رنگ مورد نظر
4. میزان قدرت رنگ خام
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 40. ...... میزان تغییرات Brush را در یک ضربه نشان می دهد؟

1. پویایی شکل
2. انتخاب هایی که در لیست باز شونده Brush انجام می دهید
3. تعداد لایه ها
4. هیچ کدام
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1

پایان آزمون!


لطفا برای مشاهده نمره خود روی کلید زیر کلیک کنید!

آزمون فتوشاپ:

• تعداد سوالات: 40 عدد
(انتخاب‌شده از 306 سوال)
• زمان آزمون: 30 دقیقه
• نوع آزمون: نرم افزارهای گرافیکی