تعداد آزمون دهندگان
دو نکته قبل از آزمون:
   • به هیچ وجه نمی‌توانید به سوال قبلی بازگردید! پس با دقت بیشتری روی «سوال بعدی» کلیک کنید!
   • سوالات اين آزمون به صورت اتفاقي از ميان صدها سوال موجود در وبسايت براي شما انتخاب شده است.

برای «آزمون آنلاین رایانه کار حسابداری» آماده باشید!

برای شروع آزمون - اینجا کلیک کنید
سوال 1. اگر موجودی کالای پایان دوره بیش از واقع ارزیابی گردد؟

1. سود موسسه کاهش می‌یابد.
2. سود موسسه افزایش می‌یابد.
3. جمع دارایی‌ها کاهش می‌یابد.
4. هیچ کدام
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 2. در نرم افزار EXCEL کدامیک از داده‌های زیر را می‌توان استفاده کرد؟

1. تاریخ
2. ساعت
3. متن
4. همه‌ی موارد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 3. کدام حساب زیر معمولا در موسسات بازرگانی مورد استفاده قرار می‌گیرد؟

1. حساب بدهکاران
2. حساب هزینه‌های سربار
3. هزینه حمل کالای خریداری شده
4. حساب درآمد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 4. اسناد مثبته یعنی چه؟

1. اسناد مثبته همان دفتر معین است.
2. اسناد مثبته همان دفاتر روزنامه و کل است.
3. اسناد مثبته برگه سند حسابداری است.
4. اسناد مثبته فاکتورها/قبوض و سایر مدارک جهت اثبات رویداد مالی است.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 5. کدام گزینه از انواع گزارشات مرتبط با سیستم خرید و فروش در رافع است؟

1. گزارش دهی سود و زیان موردی حاصل از فروش یک کالا
2. لیست خدمات دریافت شده از یک شخص
3. لیست ارائه دهندگان یک نوع خدمات
4. همه‌ی موارد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 6. کدام گزینه از روش‌های محاسبه هزینه استهلاک می‌باشد؟

1. روش متغیر
2. روش خط مستقیم
3. روش نزولی درصدی
4. همه‌ی موارد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 7. سرمایه پایان دوره 15.000.000 ريال سود خالص 6.000.000 ريال، سرمایه گذاری مجدد 7.000.000 ريال و سرمایه اول دوره 16.000.000 ريال است برداشت کدام است؟

1. 9.500.000 ريال
2. 15.000.000 ريال
3. 14.000.000 ريال
4. 12.000.000 ريال
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 8. به جای علامت ؟ کدام گزینه مناسب خواهد بود؟ هزینه حمل کالای خریداری شده + (تخفیف نقدی خرید + برگشت از خرید و تخفیفات) – خرید = ؟

1. بهای تمام شده کالای خریداری شده
2. بهای تمام شده کالای آماده برای فروش
3. خرید خالص
4. بهای تمام شده کالای فروش رفته
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 9. کدام گزینه از چپ به راست معادله اصلی حسابداری را نشان نمی‌دهد؟

1. سرمایه – دارایی = بدهی‌ها
2. دارایی = بدهی‌ها + سرمایه
3. سرمایه + دارایی = بدهی
4. بدهی‌ها – دارایی = سرمایه
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 10. در چه زمانی برات صادر شده توسط برات کش برای او جزء اسناد دریافتنی محسوب می‌شود؟

1. زمان صدور
2. زمان دریافت وجه
3. زمان پرداخت وجه
4. زمان قبولی توسط برات گیر
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 11. کدامیک از موارد زیر جزء حساب‌های موقت نمی‌باشد؟

1. موجودی کالای اول دوره
2. خرید
3. فروش
4. موجودی کالای پایان دوره
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 12. مزیت کار با رافع 6 نسبت به سایر نرم‌افزارهای مالی عبارت است از:

1. یکنواختی
2. قدرت و سرعت و دقت بالا
3. تهیه گزارشات مالی به طور چاپی
4. همه‌ی موارد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 13. معامله‌ای که در آن جمع دارایی، بدهی و سرمایه صاحب موسسه تغییر نمی‌کند کدام است؟

1. وصول طلب یکی از بدهکاران
2. صدور سفته‌ای برای یکی از بستانکاران
3. خرید اثاثه به طور نقد
4. همه‌ی موارد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 14. شرکت نیما یک دستگاه رایانه را در تاریخ 3/5 به صورت نسیه (ن/90-15/2) به مبلغ 5.000.000 خریداری کرد. اگر در تاریخ 3/18 شرکت نیما بدهی خود را پرداخت نماید کدام گزینه صحیح است؟

1. تخفیفات نقدی خرید 100.000 ريال بستانکار خواهد شد.
2. تخفیفات نقدی خرید 100.000 ريال بدهکار خواهد شد.
3. حساب بانک 4.900.000 ريال بدهکار خواهد شد.
4. حساب بانک 5.000.000 ريال بستانکار خواهد شد.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 15. در تاریخ 1/9/88 بابت یک سال اجاره ساختمان به مبلغ 3.240.000 ريال پرداخت شده است ثبت اصلاحی آن در 29/12/88 کدام است؟

1. پیش پرداخت اجاره 270.000 ريال/هزینه اجاره 270.000 ريال
2. پیش پرداخت اجاره 1.080.000 ريال/هزینه اجاره 1.080.000 ريال
3. هزینه اجاره 270.000 ريال/پیش پرداخت اجاره 270.000 ريال
4. هزینه اجاره 1.080.000 ريال/پیش پرداخت اجاره 1.080.000 ريال
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 16. ابزار اصلی ثبت و خلاصه کردن اطلاعات مالی ............... نامیده می‌شود.

1. حساب
2. معادله حسابداری
3. ترازنامه
4. سند حسابداری
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 17. تقسیم واحدهای اقتصادی به واحدهای «عمومی،تعاونی،خصوصی» بر اساس کدامیک از ویژگی‌های واحدهای اقتصادی می‌باشد؟

1. نوع هدف
2. هدف فعالیت
3. تعداد مالکیت
4. نوع مالکیت
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 18. حالت پیش نمایش در رافع به صورت پیش فرض چند درصد است؟

1. 50%
2. 75%
3. 95%
4. 115%
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 19. کدام گزینه از انواع دارایی‌های جاری نمی‌باشد؟

1. مطالبات
2. موجودی کالا
3. سرمایه‌گذاری بلند مدت
4. پیش‌پرداخت‌ها
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 20. با چک‌های معوق در تهیه صورت مغایرت بانکی چگونه باید برخورد نمود؟

1. از مانده حساب بانک در دفاتر موسسه کسر کرد.
2. به مانده حساب بانک در دفاتر موسسه اضافه کرد.
3. از مانده صورتحساب ارسالی بانک کسر نمود.
4. به مانده صورتحساب ارسالی بانک اضافه نمود.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 21. در صدور سند ساده حسابداری چند حساب را می‌توان بدهکار یا بستانکار نمود؟

1. فقط یک حساب بستانکار
2. فقط یک حساب بدهکار
3. فقط یک حساب بدهکار و یک حساب بستانکار
4. نمی‌توان ثبت بدهکار یا بستانکار ایجاد کرد.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 22. برنامه‌های حذف شده در WINDOWS در پوشه ........... قرار می‌گیرد؟

1. RECYCLE BIN
2. DOCUMENT
3. TEMP
4. RECENT
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 23. برای استفاده از کلیدهای میانبر در رافع باید با نگه داشتن کدام کلید و زدن حرف قرمز رنگ گزینه مورد نظر را اجرا می‌نماییم؟

1. Tab
2. Insert
3. Shift
4. Alt
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 24. در طی سال، 180.000 ريال ملزومات خریداری کرد که در پایان سال پس از بررسی مشخص شد فقط 60.000 ريال از ملزومات خریداری شده باقی مانده است کدام گزینه در اصلاح حساب پایان دوره صحیح خواهد بود؟

1. حساب ملزومات 60.000 ريال بدهکار خواهد شد.
2. حساب هزینه ملزومات 60.000 ريال بدهکار خواهد شد.
3. حساب هزینه ملزومات 120.000 ريال بدهکار خواهد شد.
4. حساب ملزومات 120.000 ريال بدهکار خواهد شد.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 25. کدام گزینه ثبت رویداد‌های زیر را نشان می‌دهد؟ خانم امامی مقداری به مبلغ 1.500.000 ريال برای مهد کودک خود به طور نسیه خریداری نمود.

1. حساب ملزومات 1.500.000 ريال بدهکار/حساب سرمایه 1.500.000 ريال بستانکار
2. حساب بانک 1.500.000 ريال بدهکار/حساب ملزومات 1.500.000 ريال بستانکار
3. حساب ملزومات 1.500.000 ريال بدهکار/حساب پرداختنی 1.500.000 ريال بستانکار
4. حساب ملزومات 1.500.000 ريال بدهکار/حساب بانک 1.500.000 ريال بستانکار
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 26. کدام گزینه از انواع تخفیفات نمی‌باشد؟

1. تخفیفات تجاری
2. تخفیفات چانه‌زنی
3. تخفیفات موردی
4. تخفیفات نقدی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 27. کدامیک از عبارات زیر صحیح نمی‌باشد؟

1. در یک بیمارستان پنبه و الکل جزء ملزومات است.
2. در یک دبیرستان گچ جزء ملزومات است.
3. در یک عکاسی، دوربین جزء ملزومات است.
4. در یک بنگاه ماشین لوازم التحریر جزء ملزومات است.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 28. اگر شرط فروش در فروشگاه ایران (ن/60-10/3) باشد و مبلغ فروش نسیه 10.000 ريال باشد و پرداختی در فاصله 10 روز صورت گیرد مبلغ تخفیفات نقدی خواهد بود؟

1. 300 ريال
2. 600 ريال
3. 400 ريال
4. 2100 ريال
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 29. در پایان دوره حساب ساختمان با چه حسابی بسته می‌شود؟

1. تراز اختتامی
2. سرمایه
3. خلاصه سود و زیان
4. هیچ کدام
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 30. مبلغی که پیش‌بینی می‌شود از فروش دارایی ثابت در پایان عمر مفید حاصل شود:

1. ارزش قراضه است.
2. ارزش اسقاط است.
3. بهای تمام شده دارایی ثابت است.
4. 1و2
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 31. اگر در ستون اصلاحات کاربرگ حساب موجودی کالا 1.300.000 ريال بدهکار و 800.000 ريال بستانکار شده باشد مانده حساب فوق در ستون تراز آزمایشی بعد از اصلاحات چند ريال خواهد بود؟

1. 80.000
2. 500.000
3. 1.300.000
4. 2.100.000
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 32. پسوند فایل‌های صفحه گسترده EXCEL چیست؟

1. DOC
2. XLS
3. ECE
4. EXL
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 33. کدامیک از موارد زیر جزء ملزومات می‌باشد؟

1. لوازم التحریر
2. کاغذ
3. تمبر
4. همه‌ی موارد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 34. صورت وضعیت مالی یک موسسه در یک تاریخ مشخص و معین که دارایی‌ها، بدهی‌ها و سرمایه را مشخص می‌کند.

1. تراز آزمایشی است.
2. ترازنامه است.
3. صورتحساب سرمایه است.
4. صورتحساب سود و زیان است.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 35. برای تهیه فروش خالص باید فروش کالا را از .......... کم کرد.

1. برگشت از فروش کالا
2. برگشت از فروش کالا و تخفیفات
3. تخفیفات نقدی خرید
4. همه‌ی موارد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 36. سرسید سفته دو ماهه که تاریخ صدور آن 30 بهمن است، چه روزی خواهد بود؟

1. 31 فروردین
2. 30 فروردین
3. 30 اسفند
4. 29 فروردین
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 37. حساب بدهکاران و ساختمان نمونه‌هایی از حساب‌های ...

1. دائمی می‌باشند.
2. موقت می‌باشند.
3. مختلط می‌باشند.
4. حساب‎‌های سود و زیان می‌باشند.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 38. برای درک کلی و سریع اطلاعات در رافع از چه چیزی استفاده می‌شود؟

1. نمودارها
2. گزارشات
3. اسناد
4. دفاتر مالی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 39. برای خروج از یک زیر منو و ورود به منوی بالاتر از کدام کلید و صفحه کلید می‌توان استفاده نمود؟

1. Esc
2. Insert
3. Delete
4. Shift
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 40. طبقه‌بندی موسسات از نظر مالکیت کدام مورد است؟

1. عمومی و خصوصی
2. عمومی-تعاونی-خصوصی
3. انتفاعی و غیر انتفاعی
4. عمومی-خصوصی-دولتی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2

پایان آزمون!


لطفا برای مشاهده نمره خود روی کلید زیر کلیک کنید!

آزمون رایانه کار حسابداری:

• تعداد سوالات: 40 عدد
(انتخاب‌شده از 498 سوال)
• زمان آزمون: 30 دقیقه
• نوع آزمون: حسابداری