تعداد آزمون دهندگان
دو نکته قبل از آزمون:
   • به هیچ وجه نمی‌توانید به سوال قبلی بازگردید! پس با دقت بیشتری روی «سوال بعدی» کلیک کنید!
   • سوالات اين آزمون به صورت اتفاقي از ميان صدها سوال موجود در وبسايت براي شما انتخاب شده است.

برای «آزمون آنلاین بانک اطلاعاتی Access» آماده باشید!

برای شروع آزمون - اینجا کلیک کنید
سوال 1. در نمای Design چگونه می توان یک فیلد را به عنوان کلید اصلی تعریف کرد؟

1. کلیک راست روی نام فیلد انتخاب گزینه Primary Key
2. کلیک روی گزینه Primary Key از زبانه Design
3. کلیک راست روی نام فیلد انتخاب گزینه Properties
4. انتخاب گزینه Primary Key از منوی میانبر فیلد یا از زبانه Design
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 2. نام فیلدهای جداول منتخب در Design Query در کدام سطر پرس و جو مشاهده می شود؟

1. Show
2. Sort
3. Tables
4. Field
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 3. برای بستن جدول فعال عملکرد کدام گزینه پیگیری شود؟

1. کلیک راست روی زبانه جدول انتخاب گزینه Datasheet View
2. کلیک روی زبانه جدول کلیک روی دکمه close
3. دوبار کلیک روی نام جدول از Navigation pane
4. هیچ کدام
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 4. کدام نوع داده برای ذخیره تصاویر پرسنل یک شرکت مناسب است؟

1. Memo
2. Hyperlink
3. OLE Object
4. Attachment
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 5. در نمای طراحی فرم سبک های آماده تغییر رنگ و طرح فرم در کدام زبانه Access قرار می گیرد؟

1. Home
2. Arrange
3. Design
4. Create
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 6. با فرض قرارگیری در نمای طراحی گزارش کدام گزینه درباره درج لوگوی گزارش صحیح نیست؟

1. نرم افزار Access به طور خودکار لوگو را در سمت چپ Report Header درج می کند
2. برای درج لوگو از دکمه Logo واقع در زبانه Design استفاده می کنیم
3. مکان قرارگیری Logo در سرگزارش غیرقابل تغییر است
4. بعد از کلیک روی دکمه Logo کادر محاوره Insert Picture ظاهر می شود
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 7. یک یا چند فیلد که مقدار آنها در هر سطر از جدول غیرتکراری است چه نام دارد؟

1. Required
2. ID
3. Auto Number
4. Primary Key
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 8. کدام گزینه از منوی دکمه Office برای بستن بانک اطلاعاتی جاری است؟

1. Exit Access
2. Close Database
3. Publish
4. Manage
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 9. کدام گزینه یکی از قوانین جامعیت ارجاعی نیست؟

1. امکان واردشدن مقداری متفاوت از کلید اصلی در کلید خارجی وجود ندارد.
2. امکان حذف رکوردی از جدول اصلی که در جدول فرعی ازآن استفاده شده است وجود ندارد.
3. امکان ویرایش فیلد مشترک در جدول اصلی که در جدول فرعی از آن استفاده شده است وجود ندارد.
4. امکان حذف رکوردهای جدول فرعی وجود ندارد.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 10. چگونه نمای یک گزارش را تغییر دهیم؟

1. به کمک منوی میانبر نام گزارش
2. به کمک آیکن های تغییر نما در نوار وضعیت
3. به کمک دکمه View از زبانه Home
4. همه گزینه ها صحیح هستند
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 11. در ایجاد گزارش به روش ویزارد کدام قابلیت وجود ندارد؟

1. اتصال یک پرس و جو به گزارش
2. انتخاب فیلد نحوه چیدمان و گروه بندی
3. ایجاد یک فرم خودکار بر حسب اطلاعات دریافت شده در مراحل ویزارد
4. مرتب سازی گزارش بر حسب یک یا چند فیلد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 12. کدام سطر از نمای طراحی پرس و جو حاوی یک عبارت شرطی است؟

1. Criteria
2. Sort
3. Or
4. orو Criteria
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 13. بعد از ایجاد یک بانک اطلاعاتی خالی....

1. کادر Navigation pane بدون هیچ عضوی باز می شود.
2. جدولی به نام Table1در نمای Datasheet باز می شود.
3. جدولی به نام Tableدر نمای Datasheet باز می شود.
4. جدولی به نام Tableدر نمای Design باز می شود.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 14. نوع داده یک فیلد با توجه به کدام گزینه تعیین می شود؟

1. مقادیری که باید فیلد بپذیرد
2. نوع محیط عملیاتی
3. نوع موجودیت
4. تعداد رکوردهای یک جدول
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 15. در جدول ثبت احوال کدام گزینه برای فیلد کدملی تنظیم می شود؟

1. Primary key
2. Required=yes
3. (Indexed=yes(No Duplicate
4. همه گزینه ها صحیح هستند
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 16. چگونه نمای جدول را تغییر دهیم؟

1. به کمک گزینه های منوی میانبر زبانه جدول
2. به کمک دکمه های نوار وضعیت
3. به کمک گزینه های دکمه view از زبانه Home
4. همه گزینه ها صحیح هستند
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 17. اطلاعات کدام گزینه در لیست استانداردهای برچسب نیست؟

1. شماره برچسب (Product Number)
2. ابعاد برچسب (Dimensions)
3. تعداد برچسب در یک سطر (Number across)
4. واحد اندازه گیری (Unit of measure)
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 18. در نمای Pivotchart فیلد متصل شده به نمودار چگونه حذف می شود؟

1. در محیط داخلی نمودار کلیک کرده و کلید Delete را فشار می دهیم
2. روی عنوان فیلد کلیک راست کرده و گزینه Delete را انتخاب می کنیم
3. روی عنوان فیلد کلیک کرده و آن را به سمت خارج از نمودار درگ می کنیم
4. امکان حذف فیلد متصل شده به نمودار وجود ندارد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 19. عملکرد کدام گزینه برای یک ستون امکان پذیر نیست؟

1. جابه جاکردن ستون
2. ادغام دو ستون
3. پنهان کردن ستون
4. ثابت کردن ستون
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 20. در کدام یک از روش های ایجاد گزارش چیدمان Outline توسط کاربر قابل تعریف است؟

1. Report Design
2. Report wizard
3. Blank report
4. Report
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 21. در الگوی input mask کدام کاراکتر اجبار در واردشدن یک عدد(صفرتا9) را نشان می دهد؟

1. :0
2. :9
3. A
4. #
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 22. برای رفتن به صفحه قبل در نمای Datasheet از کدام کلیدها استفاده می کنیم؟

1. Home
2. End
3. Shift+Tab
4. Tab
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 23. کدام گزینه از منوی میانبر ستون منتخب را ثابت می کند؟

1. Hide columns
2. Unhide columns
3. Freeze columns
4. Unfreez columns
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 24. قصد داریم فیلد "Product code" از جدول محصولات را به فیلد "pcode" از جدول فاکتور متصل کنیم کدام گزینه صحیح است؟

1. امکان این اتصال به دلیل یکسان نبودن نام فیلدهای مشترک وجود ندارد.
2. امکان این اتصال به دلیل عدم ارتباط منطقی بین دو جدول وجود ندارد.
3. فیلد Product code باید از نوع Primary key تعریف شود.
4. فیلد pcode باید از نوع Primary key تعریف شود.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 25. برای تنظیم دقیق حاشیه ها اندازه کاغذ و جهت چاپ از کدام دکمه زبانه Print preview استفاده کنیم؟

1. Size
2. Portrait
3. Margins
4. Page setup
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 26. برای ویرایش و قالب بندی متن عناصر روی فرم از دکمه های کدام گروه زبانه Design استفاده کنیم؟

1. Tools
2. Controls
3. Grid Lines
4. Font
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 27. جدولی که بلافاصله بعد از ایجاد بانک خالی ایجاد می شود دارای چند فیلد است؟

1. یک فیلد به نام Field1
2. دوفیلد به نام های ID,Field1
3. یک فیلد به نام ID
4. دو فیلد به نام هایField2,Field1
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 28. چگونه یکی از جداول Navigation pane را باز کنیم؟

1. کلیک راست روی نام جدول انتخای گزینه open
2. کلیک روی نام جدول
3. کلیک راست روی نام جدول انتخای گزینه Datasheet View
4. همه گزینه ها صحیح هستند
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 29. کدام گزینه برای تغییر رنگ زمینه سرصفحه/پاصفحه به کار می رود؟

1. Shading color
2. Back color
3. Fill color
4. Fill/back color
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 30. در اعداد اعشاری از نوع Decimal پیش فرض تعداد ارقام صحیح و تعداد ارقام اعشاری چقدر است؟

1. ارقام صحیح18-ارقام اعشار10
2. ارقام صحیح18-ارقام اعشارصفر
3. ارقام صحیح12-ارقام اعشار8
4. ارقام صحیح18-ارقام اعشار8
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 31. درنمای طراحی فرم درگ کردن در کدام وضعیت منجر به جابجایی کادر نام فیلد به همراه کادر مقدار آن می شود؟

1. روی حاشیه یکی از کادرها در حالتی که اشاره گر ماوس شبیه صلیب است.
2. روی حاشیه کادر نام فیلد.
3. روی دستگیره های اطراف هریک از کادرها.
4. روی دستگیره های مربع شکل بزرگ که در سمت چپ و بالای کادر وجود دارد.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 32. برای درج شماره صفحه جاری همراه با تعدادکل صفحات کدام گزینه از کادرمحاوره page Number انتخاب می شود؟

1. Bottom of page
2. Top of page
3. Page N of M
4. Page N
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 33. کدام گزینه از مشخصات فیلد کلید اصلی نیست؟

1. این فیلد حتما باید مقدار عددی داشته باشد.
2. این فیلد باید در هر رکورد مقدار یکتا و منحصر به فردی داشته باشد.
3. از این فیلد برای ایجاد و ارتباط بین جداول استفاده می شود.
4. مقدار این فیلد معمولا شماره شناسایی یا شناسه است.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 34. کدام بخش از بانک اطلاعاتی Access امکان برنامه نویسی با زبان VBA را برای کاربر مهیا می کند؟

1. Modules
2. Macros
3. Reports
4. Forms
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 35. یکی از اجزای بانک اطلاعاتی که ورود داده های جداول مرتبط را برای کاربران ساده تر می کند چه نام دارد؟

1. Macros
2. Reports
3. Forms
4. Tables
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 36. کدام گزینه درباره برچسب صحیح نیست؟

1. در آخرین مرحله Lable wizard نام گزارش برچسب وارد می شود
2. هر گزارش برچسب را می توان در نمای Design باز نموده و ویرایش کرد
3. در نمای طراحی برچسب فیلدهای منتخب در کادرهای جداگانه مشاهده می شوند
4. در نمای طراحی برچسب فقط یک کادر وجود دارد که فیلدهای منتخب با علامت& درکنارهم قرار گرفته اند
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 37. از کدام نمای پرس و جو برای تعریف الگوهای مرتب سازی و شرایط جستجو استفاده کنیم؟

1. Datasheet View
2. PivotTable View
3. PivotChart View
4. Design View
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 38. نام فیلدها در کدام بخش از گزارش قرار می گیرد؟

1. Page footer
2. Detail
3. Page header
4. Report header
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 39. کدام نوع داده برای ذخیره داده های مالی استفاده می شود؟

1. Number
2. Currency
3. AutoNumber
4. OLE Object
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 40. کدام گزینه از منوی دکمه Office به منظور ایجاد یک بانک اطلاعاتی خالی است؟

1. New
2. Manage
3. Publish
4. E-mail
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1

پایان آزمون!


لطفا برای مشاهده نمره خود روی کلید زیر کلیک کنید!

آزمون بانک اطلاعاتی Access:

• تعداد سوالات: 40 عدد
(انتخاب‌شده از 207 سوال)
• زمان آزمون: 30 دقیقه
• نوع آزمون: فناوری اطلاعات