تعداد آزمون دهندگان
دو نکته قبل از آزمون:
   • به هیچ وجه نمی‌توانید به سوال قبلی بازگردید! پس با دقت بیشتری روی «سوال بعدی» کلیک کنید!
   • سوالات اين آزمون به صورت اتفاقي از ميان صدها سوال موجود در وبسايت براي شما انتخاب شده است.

برای «آزمون آنلاین آتلیه عکاسی دیجیتال» آماده باشید!

برای شروع آزمون - اینجا کلیک کنید
سوال 1. کدامیک از گزینه های زیر مشخصات شاتر کانونی نیست؟

1. نوع فلزی و پارچه ای ساخته شده
2. صدای نسبتا زیادی ایجاد می کند
3. بیشترین سرعت آنها 1/500 ثانیه
4. در بدنه دوربین قرار دارد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 2. کدام لنز زاویه نزدیک به چشم انسان دارد؟

1. واید
2. ماکرو
3. نرمال
4. تله
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 3. نام دیگر barn doors چیست؟

1. Brolly
2. Shader
3. Soft Box
4. Snoot
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 4. مهمترین مزیت دوربین های دیجیتال کدام است ؟

1. سرعت عمل
2. کیفیت تصویری
3. ریزنمایی
4. بزرگ نمایی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 5. .......... طول و عرض نداشته و فضا را اشغال نمی کند.

1. حجم
2. سطح
3. نقطه
4. ارتفاع
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 6. یک عکس چهره باید دربرگیرنده ی چه حالاتی باشد؟

1. عواطف
2. احساس شخصی
3. حالات روحی
4. همه ی موارد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 7. دوربین .......... بهترین عکس را در بالاترین رزولوشن می گیرد.

1. 35 م.م
2. قطع متوسط
3. دیجیتال
4. قطع بزرگ
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 8. حداکثر برد مفید فلاش سر دوربین چند متر است؟

1. 1 متر
2. 1/5 متر
3. 3متر
4. 2 متر
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 9. کدام گزینه "ظهور آرشیوی" است؟

1. B Setting
2. Archival Processing
3. Bang Bellows
4. Barrel Distortion
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 10. کدام گزینه « نور پراکنده» است؟

1. Flat Effect
2. Catch Light
3. Flood light
4. Contrast
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 11. CCD صفحه ی کوچکی متشکل از ......... است.

1. سنسور
2. کلرور نقره
3. یدرو نقره
4. نمک نقره
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 12. ابزار جلوگیری از لرزش های احتمالی کدام است؟

1. تایمر
2. دکلانشور
3. سه پایه
4. همه موارد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 13. کدام گزینه Pixel Per Inch است؟

1. DPI
2. ZIP
3. PPI
4. LCD
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 14. Multi Exposure یعنی:

1. بازتاب نور
2. هماهنگی فلاشها با هم
3. نوردهی چند باره بر روی یک فریم
4. نور موجود در محیط
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 15. نقطه های شطرنجی در عکس دیجیتال را چه می نامند؟

1. نویز
2. کلرور نقره
3. یدور نقره
4. برومور نقره
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 16. چه زمانی برای عکسبرداری از مناظر مناسب است؟

1. طلوع
2. غروب
3. ظهر
4. الف و ب
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 17. نام مقوای حاشیه عکس های چاپ شده چیست؟

1. matte
2. Mat
3. Manual
4. الف و ب
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 18. تقسیم بندی عناصر در طراحی دوبعدی کدام است؟

1. عناصر ذهنی
2. عناصر بصری
3. عناصر ارتباطی
4. همه موارد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 19. کدام موارد برای دوربین زیان آور است؟

1. هوای سرد
2. آب
3. بخار
4. همه موارد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 20. Slow Film یعنی ........

1. فیلم تند
2. فیلم کند
3. لنز کند
4. لنز تند
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 21. کارت های حافظه قابلیت ذخیره سازی چه فایل هایی را دارند؟

1. عکس
2. صوتی
3. متن
4. همه ی موارد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 22. کدام حالت شبیه تداخل است؟

1. تقاطع
2. اتحاد
3. انطباق
4. تمرکز
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 23. سایر رنگ ها از ترکیب کدام گزینه تشکیل می شوند؟

1. قرمز
2. سبز
3. آبی
4. هر سه مورد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 24. نورسنج های دستی به روش ................ نورسنجی می کنند.

1. انعکاسی
2. غیر مستقیم
3. مستقیم
4. همه موارد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 25. Illustrator یعنی ........

1. تصویرگر
2. صفحه آرا
3. صورت گر
4. 1و2
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 26. زاویه دید کدام لنز حدود 180 درجه است؟

1. واید
2. جشم ماهی
3. نرمال
4. تله
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 27. فاصله ی محل تشکیل تصویر تا مرکز اپتیک لنز را چه می نامند؟

1. فاصله ی کانونی
2. گرین
3. پیکسل
4. نویز
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 28. کدام ابزاربرای مسدود کردن شعاع نور استفاده می شود؟

1. کاسه چتر
2. گوبو
3. آکتاباکس
4. دیفیوزر
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 29. ویژگی روی کاغذ پرینتر چسیت؟

1. روشن تر
2. شفاف تر
3. بافت دار
4. هر سه مورد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 30. ......... پیکسل ها در دریافت میزان نور اهمیت حیاتی دارد.

1. اندازه
2. ستون افقی
3. ستون عمودی
4. همه ی موارد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 31. کدام گزینه بیانگر وضعیت نیمرخ به شکل سه بعدی است؟

1. Cross Lighting
2. Conventional Portrature
3. Crude Light
4. Typical
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 32. کاربرد نورپردازی پروانه ای عبارتست از:

1. صورت های بیضی
2. صورت های لاغر
3. صورت های چاق
4. الف و ب
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 33. اندازه منبع نوری تابع کدام گزینه است؟

1. اندازه فیزیکی منبع نور
2. فاصله منبع نور از جسم
3. حجم منبع نور
4. الف و ب
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 34. در کدام فیلم رنگ ها وارونه نمی شوند؟

1. اسلاید
2. فیلم استریپ
3. پوزینیو
4. هر سه مورد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 35. به کمک کدام ابزار می توان تصاویر یا متن را به کامپیوتر منتقل کرد؟

1. اسکنر
2. زیراکس
3. فتوکپی
4. پرینتر
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 36. در کدام تکنیک دوربین به موازات شی متحرک عکس آن را می گیرد؟

1. Panorama
2. Paning
3. Polarity
4. Safe light
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 37. مهمترین مسئله عکسبرداری ........ محاسبه مدت زمان نوردهی است.

1. صنعتی
2. تبلیغاتی
3. شب
4. کودک
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 38. با کدام گزینه تصویر دو رنگ می شود؟

1. Desaturate
2. Dutone
3. Replace Color
4. Midtone
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 39. ......... را می توان دید.

1. عناصر بصری
2. خط
3. سطح
4. حجم
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 40. یک سه پایه باید دارای چه ویژگی یاشد؟

1. سبک
2. محکم
3. متعادل
4. همه ی موارد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4

پایان آزمون!


لطفا برای مشاهده نمره خود روی کلید زیر کلیک کنید!

آزمون آتلیه عکاسی دیجیتال:

• تعداد سوالات: 40 عدد
(انتخاب‌شده از 1970 سوال)
• زمان آزمون: 30 دقیقه
• نوع آزمون: عکاسی