Notice: Undefined variable: ub in /home/azmoonkusr/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1121

Notice: Undefined variable: ub in /home/azmoonkusr/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1133

Notice: Undefined variable: two_letter_country_code in /home/azmoonkusr/web/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1166
آزمونک | آزمون تری دی مکس (3DS Max)
تعداد آزمون دهندگان
دو نکته قبل از آزمون:
   • به هیچ وجه نمی‌توانید به سوال قبلی بازگردید! پس با دقت بیشتری روی «سوال بعدی» کلیک کنید!
   • سوالات اين آزمون به صورت اتفاقي از ميان صدها سوال موجود در وبسايت براي شما انتخاب شده است.

برای «آزمون آنلاین تری دی مکس (3DS Max)» آماده باشید!

برای شروع آزمون - اینجا کلیک کنید
سوال 1. کدام دستور جهت انحنا و خم کردن موضوع استفاده می شود؟

1. Bend
2. Edit spline
3. Taper
4. Edit mesh
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 2. براي پخش انيميشن از انتها تا ابتدا كدام گزينه استفاده مي شود؟

1. Ping Pong
2. Real Time
3. Forward
4. Reverse
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 3. مشاهده سلسله مراتب Link در كدام پنجره امكان پذير است؟

1. Hierarchy
2. Schematic View
3. Track View
4. Display
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 4. براي همسوسازي اجسام از چه دستور استفاده ميشود؟

1. Align
2. Clone
3. Mirror
4. Position
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 5. در مدلسازی Loft ، کدام نوع شکل نمی تواند به عنوان Path در نظر گرفته شود؟

1. Rectangle
2. Line
3. Circle
4. Text
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 6. برای اتصال دادن دو موضوع از کدام فرمان می توان استفاده کرد؟

1. Explode
2. Attach
3. Ungroup
4. Group
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 7. در تکنیک extrudeکدام پارامتر باعث میشود که شکل مقطع در ابتدای آن قرار داشته باشد یا در انتهای آن؟

1. amount
2. segment
3. capping
4. output
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 8. كدام يك از دستورات زير عملياتهاي بولي را روي يك اسپیلاين مركب انجام مي دهد؟

1. Union
2. Trim
3. Intersection
4. Boolean
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 9. در پنجره Render ، با انتخاب گزینه Range می توان ............. را Render کرد?

1. فقط یک فریم
2. فریمهای ابتدایی
3. محدوده ای از فریمها
4. تمامی فریمها
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 10. کدام ابزار یک از حالتهای زیر موضوع را طبیعی تر و هموارتر نشان می دهد؟

1. High Light
2. Wire frame
3. Smooth
4. Lit Wire frame
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 11. در فرمان ngonکدام گزینه به معنای دایره محاطی میباشد ؟

1. sides
2. circular
3. inscribed
4. circumscribed
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 12. اگر بخواهیم نمایش آماری اطلاعات را در نما داشته باشیم به کدام دستور مراجعه می کنیم؟

1. Show Grid
2. Show Statistics
3. Show FOV
4. Show Safe Frame
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 13. کدام گزینه به معنای خاصیت خود نور دهی میباشد؟

1. Shininess
2. self-illumination
3. opacity
4. filter
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 14. در خطوط دو بعدی یا Line ، گره ای که نوک تیز باشد چه نام دارد؟

1. Corner
2. Smooth
3. Bezier
4. Smooth+ Bezier
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 15. در تابع Edit Spline برای ویرایش اضلاع یا لبه های موضوع ، کدام گزینه را انتخاب می کنیم؟

1. Spline
2. Vertex
3. Segment
4. Face
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 16. تفاوت ZOOMوpan در چیست؟

1. zoom در جهت محور x و pan در جهت محورzانجام میشود
2. zoom در جهت محور z و pan در جهت محورx yانجام میشود
3. zoom در جهت3 محور و pan در جهت محورx yانجام میشود
4. zoom و pan تفاوتی ندارند
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 17. با کدام پارامتر میتوانید تعداد پره های ستاره را تنظیم کنید؟

1. distoration
2. steps
3. fillet radius 1
4. fillet radius 2
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 18. برای تغییر Frame Mode به Key Mode در نوار زمان ، کدام گزینه به کار می رود؟

1. Snap Toggle
2. Next Frame Key
3. Current Frame
4. Key Mode Toggle
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 19. از كدام دستور براي بريدن اضلاع سطح يك جسم مش استفاده مي شود؟

1. Slice
2. Slice Plane
3. Delete
4. Divide
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 20. براي ايجاد خميدگي در يك جسم در طول آن بطور يكنواخت از كدام دستور ميتوان استفاده كرد؟

1. Lathe
2. Twist
3. Extrude
4. Bend
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 21. برای ایجاد حالت انیمیشن کدام ابزار بکار می رود؟

1. Ambient
2. Animate
3. Fire ball
4. Position ranges
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 22. فرمان rectangleبرای رسم کدام شکل کاربرد دارد؟

1. مکعب
2. مستطیل
3. لوزی
4. چند ضلعی متنظم
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 23. برای مدل سازی یک فنجان یا جام کدام روش حجم سازی را بکار می برید؟

1. Extrude
2. Lathe
3. Loft
4. Bevel
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 24. تری دی مکس کدام پسوند را به عنوان exportنمیتواند پشتیبانی کند؟

1. 3ds
2. ai
3. ase
4. wmf
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 25. ازكدام فرمان درابزارArray ميتوان تمامي اجسام كه از يك مسير پيروي كنندو با مسير هم جهت شوند استفاده كرد؟

1. Follow
2. Uniform
3. Re-orient
4. Scale
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 26. کیفیت خروجی تصویر Resolution در حین کدام عمل قابل تنظیم است.

1. Modeling
2. Light
3. Material
4. Render
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 27. کدام جمله در مورد پنجره Modifier Stack صحیح نیست؟

1. ترتیب قرار گیری دستورات اصلاحی در این پنجره مهم نیست.
2. دستورات اصلاحی اعمال شده به جسم در این محل نشان داده می شود.
3. پارامترهای دستورات اصلاحی اعمال شده ، در دسترس است.
4. دستورات از نوع Instance به صورت توپر (bold) نشان داده می شوند.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 28. از کدام اصلاح گر برای کاهش تعداد گره ها و سطح های موضوع استفاده می شود؟

1. MultiRes
2. UVW Map
3. Spherify
4. FFD
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 29. برای تکثیر موضوع بطوریکه بصورت مدور چیده شود،کدام فرمان بکار میرود؟

1. Align
2. Clone
3. Array
4. Mirror
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 30. برای نشان دادن نمای پرسپکتیو از کدام کلید استفاده می شود؟

1. Ctrl+P
2. Shift+W
3. Alt+P
4. P
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 31. برای نرمتر کردن یا ملایم کردن نقاط درخشان یک ماده کدام گزینه استفاده می شود؟

1. Shine strength
2. Ambient
3. Soften
4. Face map
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 32. گزینه Corner radius در فرمان Ngon چه عملی انجام می دهد؟

1. اریب کردن گوشه ها
2. انحنای گوشه ها
3. چند ضلعی به دایره تبدیل می شود
4. تنظیم حالت محیطی یا محاطی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 33. در کدام حالت از دستور Clone موضوع اصلی کپی شده دارای ارتباط کاملاً دو طرفه هستند؟

1. Copy
2. Reference
3. Instance
4. Pivot
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 34. زاویه دید جلوی لنز دوربین ( میدان دید) که به حسب درجه می باشد چه نام دارد؟

1. Lens
2. FOV
3. Telephoto
4. Environment Range
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 35. کدام دکمه برای قفل کردن مجموعه انتخابی استفاده می شود؟

1. Selection Toggle
2. Selection Lock
3. Group Lock
4. Group Toggle
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 36. کلید میانبر نمای پایین کدام است؟

1. F
2. B
3. U
4. P
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 37. کدام گزینه در مورد دوربین ها درست نیست ؟

1. دوربین از نوع Target قابلیت چرخش در همه جهات را دارد.
2. برای فعال شدن نمای دوربین ، دکمه C را فشار می دهیم.
3. دوربین Free برای انیمیت به کار می رود.
4. در دوربین هرچه فاصله کانونی کمتر باشد ، میدان دید بیشتر است.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 38. برای مشاهده نورهای صحنه و کنترل و مدیریت آنها کدام گزینه بکار می رود؟

1. Light Tracer
2. Light lister
3. Light View
4. Light Management
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 39. کدام محور به عنوان محور پیش فرض برای extrudeمحسوب میگردد؟

1. محور x
2. محور y
3. محورz
4. همه محورها
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 40. در کدام قسمت انیمیشن می توان مسیر را تبدیل به Spline کرد؟

1. Assign Controller
2. Path constraint
3. PRS parameter
4. Trajectories
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4

پایان آزمون!


لطفا برای مشاهده نمره خود روی کلید زیر کلیک کنید!

آزمون تری دی مکس (3DS Max):

• تعداد سوالات: 40 عدد
(انتخاب‌شده از 120 سوال)
• زمان آزمون: 30 دقیقه
• نوع آزمون: نرم افزارهای گرافیکی