تعداد آزمون دهندگان
دو نکته قبل از آزمون:
   • به هیچ وجه نمی‌توانید به سوال قبلی بازگردید! پس با دقت بیشتری روی «سوال بعدی» کلیک کنید!
   • سوالات اين آزمون به صورت اتفاقي از ميان صدها سوال موجود در وبسايت براي شما انتخاب شده است.

برای «آزمون آنلاین ناظر چاپ» آماده باشید!

برای شروع آزمون - اینجا کلیک کنید
سوال 1. در چاپ کتاب خشتی با تعداد 276 صفحه و 4 رنگ چند ورق زینگ وجود دارد؟

1. 84
2. 368
3. 92
4. 46
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 2. جای خالی را پر کنید: میزان Resolution در طرح های معمول چاپی باید ................... DPI باشد.

1. 200
2. 300
3. 400
4. 100
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 3. از کدام روش برای خشک کردن کارها استفاده نمی شود؟

1. تابش نور UV
2. پودر زدن
3. تابش گرما
4. کم کردن آب
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 4. آپارات در کدام بخش دستگاه افست است؟

1. بخش دوم
2. بخش اول
3. بخش سوم
4. بخش چهارم
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 5. در تیراژ 5000 جلد چند کیلو کاغذ 80 گرمی لازم است؟ *در کتابی خشتی کوچکی با تعداد صفحات 282 و دو رنگ:

1. 12420
2. 124/2
3. 1242
4. 12/42
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 6. اندازه ی ترام را با کدام پارامتر معرفی می کنند؟

1. DPI
2. LPI
3. PPI
4. PDF
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 7. در کدام ابعاد دستگاه چاپ موجود نیست؟

1. 50 × 35
2. 70 × 100
3. 70 × 50
4. 35 × 25
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 8. کدام مورد برای چاپ و طراحی های آن مناسب نیست؟

1. CMY
2. CMYK
3. RBG
4. 1و3
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 9. دستگاه دوروزن افست را چگونه مشخص می کنند؟

1. با حرف SD
2. با حرف SP
3. با حرف ZD
4. با حرف ZP
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 10. علت سیاه کردن در زمان چاپ معمولاً چیست؟

1. خرابی خشک کن دستگاه
2. فشار زیاد
3. سرعت بیش از حد دستگاه
4. کمی آب
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 11. فرم 5/4 ورق کدام است؟

1. 100 × 140
2. 70 ×50
3. 70×100
4. 90 × 60
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 12. برای کارهای صرفاً تصویری از کدام ترام بهره می برند؟

1. دایره
2. خشتی
3. بیضی
4. لانه زنبوری
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 13. زاویه ترام C کدام است؟

1. 15
2. 75
3. 45
4. 90
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 14. کاغذ 90 ×60 SG برای تهیه کدام یک از موارد زیر مناسب است؟

1. 45×60 SG
2. 45×30 LG
3. 45×30 SG
4. هر سه مورد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 15. تن رنگ طیف خاکستری کدام است؟(KYMC)

1. 100 100 100 100
2. 0 0 0 100
3. 100 100 100 0
4. 90 80 60 100
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 16. کدام روکش حتماً به صورت موضعی اجرا می شود؟

1. ترموگرام
2. UV
3. UR
4. وارنیش
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 17. در کتاب زیر، اگر صحافی به ازای هر فرم 6 تومان باشد هزینه صحافی این کتاب چقدر می شود؟ " در کتابی رقعی با تعداد صفحات 408 صفحه و دو رنگ در تیراژ 5000 جلد و هر کاغذ 70 گرمی "

1. 81/000
2. 8/100/000
3. 81/000/000
4. 810/000
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 18. کدام مورد برای چاپ و طراحی های آن مناسب نیست؟

1. CMY
2. CMYK
3. RBG
4. گزینه اول و سوم
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 19. عدد فرمی پالتویی کدام است؟

1. 24
2. 12
3. 16
4. 8
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 20. در قطع پالتویی فرم 20 ص 11 کدام شماره صفحه وجود دارد؟

1. 492
2. 490
3. 491
4. 489
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 21. اندازه ی ترام را با کدام پارامتر معرفی می کنند؟

1. DPI
2. LPI
3. PPI
4. PDF
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 22. ابعاد فرم 2 ورقی کدام است؟

1. 90 × 60
2. 60×45
3. 70×50
4. 70×100
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 23. عدد فرمی 16 برای کدام فرم است؟

1. پالتویی
2. رحلی
3. وزیری
4. خشتی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 24. کتاب قطع سلطانی با تعداد صفحه 408 چند فرم می شود؟

1. 50
2. 51
3. 52
4. 49
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 25. جایگاه صفحه 230 در قطع رحلی کدام است؟

1. فرم 29 ص 8
2. فرم 29 ص 6
3. فرم 28 ص 6
4. فرم 28 ص 8
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 26. کدام محصول لیتوگرافی نیست؟

1. اوزالید
2. فیلم
3. زینگ
4. گراور
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 27. جایگاه صفحه 230 در قطع وزیری کدام است؟

1. فرم 15 ص 8
2. فرم 14 ص 6
3. ) فرم 15 ص 6
4. فرم 14 ص 8
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 28. کاربرد خط نقطه ضخیم با ضخامت 0.7 ~ o.s در کجاست ؟

1. برای خطوط اندازه
2. برای نشان دادن شکستگی
3. برای نشان د ادن مسیر برش
4. برای محور تقارن
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 29. چاقی ترام یکی از حالتهای متداول در بروز ......... است.

1. کوبیده شدن ترام
2. سیاه کردن کار
3. سایه انداختن طرح
4. پیچازی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 30. روکش بر روی کدام نوع کاغذ مناسب نیست؟

1. گلاسه
2. تحریر
3. لیبل
4. پلاستیک
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 31. معمولاً پایین آوردن سرعت چاپ به کدام دلیل صورت می گیرد؟

1. رجیتر شدن کارها
2. حرکت بهتر کاغذ
3. انتقال بهتر مرکب
4. خشک شدن کار ها
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 32. روتاتیو به چه نوع دستگاهی می گویند؟

1. دورو زن
2. چاپ رول
3. چاپ شیت
4. چاپ گود
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 33. معمولاً از کم کردن سرعت چاپ برای چه موردی استفاده می کنند؟

1. حرکت آرام کاغذ
2. خشک کردن کارها
3. چاپ مناسب روی کاغذ
4. رسیدن مرکب کافی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 34. برای کتاب با تعداد صفحات 618 در قطع خشتی به تیراژ 5000 جلد و گرماژ 80 گرم، چند بند کاغذ 500 برگی باید تهیه شود؟

1. 516
2. 129
3. 258
4. 387
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 35. 31- در چاپ کتاب ذیل چند فرم چاپی می شود؟ در کتابی خشتی کوچکی با تعداد صفحات 282 و دو رنگ:

1. 23
2. 23/5
3. 24
4. 22
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 36. کدام روکش به صورت موضعی اجرا نمی شود؟

1. سلفون
2. UV
3. UR
4. وارینش
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 37. در قطع پالتویی فرم 20 ص 11 کدام شماره صفحه وجود دارد؟

1. 492
2. 490
3. 491
4. 489
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 38. در کتابی وزیری با تعدات صفحات 360 و دو رنگ: این کتاب دارای چند فرم چاپی است؟

1. 22/5
2. 23
3. 22
4. 21/5
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 39. معمولاً لاغری ترام در اثر کدام اشکال رخ می دهد؟

1. فشار بالای چاپ
2. بالا رفتن میزان مرکب
3. پائین آمدن میزان آب
4. هیچکدام
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 40. وجود مقاومت در طول کاغذ را با نماد ............... نشان می دهند.

1. SG
2. LG
3. S
4. C
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2

پایان آزمون!


لطفا برای مشاهده نمره خود روی کلید زیر کلیک کنید!

آزمون ناظر چاپ:

• تعداد سوالات: 40 عدد
(انتخاب‌شده از 221 سوال)
• زمان آزمون: 30 دقیقه
• نوع آزمون: چاپ