Notice: Undefined variable: ub in /home/onakir/domains/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1121

Notice: Undefined variable: ub in /home/onakir/domains/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1133
آزمونک | آزمون فلش(Flash)
تعداد آزمون دهندگان
دو نکته قبل از آزمون:
   • به هیچ وجه نمی‌توانید به سوال قبلی بازگردید! پس با دقت بیشتری روی «سوال بعدی» کلیک کنید!
   • سوالات اين آزمون به صورت اتفاقي از ميان صدها سوال موجود در وبسايت براي شما انتخاب شده است.

برای «آزمون آنلاین فلش(Flash)» آماده باشید!

برای شروع آزمون - اینجا کلیک کنید
سوال 1. کدام گزینه تعیین کننده سرعت نمایش فیلم فلش است؟

1. Stage
2. Time Line
3. Frame rate
4. Frame
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 2. کدام فرمت را نمی توان به محیط فلش Import کرد؟

1. Doc
2. Png
3. Psd
4. Jpg
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 3. ........شکل دکمه را وقتی نشانگر موس روی آن قرار می گیرد را نشان می دهد؟

1. over
2. up
3. down
4. hit
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 4. کدام گزینه در پنل PROPERTIES باعث انطباق لبه های حروف بر پیکسل های مربوطه می شود؟

1. Auto kern
2. Alias text
3. format
4. character position
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 5. Component نوعی ............... است.

1. Movie Clip
2. Como Box
3. Action Script
4. Color Picker
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 6. می خواهیم انیمیشنی ایجاد کنیم که در آن یک مربع به یک ستاره تبدیل شود. از کدام نوع انیمیشن استفاده می کنیم؟

1. Motion Tween
2. فریم به فریم
3. Shape Tween
4. انیمیشن نوع IK
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 7. استفاده از ............. سبب کاهش حجم فیلم فلش می شود؟

1. Sound
2. Bitmap
3. Music
4. Symbol
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 8. در پنجره خصوصیات صدا توسط کدام گزینه می توان حجم صدا را به تدریج کم یا زیاد کرد؟

1. effect
2. sound
3. sync
4. repeat
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 9. در کدام حالت پرچم قرمز رنگ روی فریم ظاهر می شود؟

1. بعد از نوشتن توضیح یک خطی برای فریم
2. بعد از نوشتن Script برای فریم
3. بعد از اختصاص برچسب به فریم
4. بعد از نوشتن توضیح چند خطی برای فریم
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 10. با کدام ابزار می توان اندازه و زاویه مفصل های ایجاد شده در یک شکل را ویرایش کرد؟

1. SubSelection
2. Bone
3. Selection
4. Bind
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 11. جهت چرخاندن و کج کردن یک شکل از کدام حالت ابزار free transform استفاده می شود؟

1. scale
2. rotate &skew
3. envelope
4. distort
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 12. کدام روش هماهنگ سازی صدا به طور کامل با Time Line هم زمان می شود؟

1. Start
2. Stop
3. Event
4. Stream
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 13. کدام نوع سمبل می تواند خود ، یک عنصر متحرک باشد؟

1. movie clip
2. button
3. graphic
4. الف و ب
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 14. کدام ابزار می تواند اشیاء اتنخاب شده را جابجا کند؟

1. move tool
2. subselect tool
3. zoom
4. select tool
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 15. کدام متد برای پخش فیلم متوقف شده مورد استفاده قرار می گیرد؟

1. Next Frame
2. Go to And play
3. Go to And Stop
4. Play
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 16. کدام حالت پخش صدا مخصوص صفحات وب است؟

1. stop
2. stream
3. even
4. start
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 17. یک مربع توخالی ترسیم کرده ایم توسط کدام گزینه می توان داخل آن را رنگ کرد؟

1. Fill Trans Form
2. Paint bucket
3. Fill
4. Fill color
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 18. برای نصب flash mx 2004 حد اقل باید چه نسخه ای از ویندوز روی کامپیوتر وجود داشته باشد؟

1. 95
2. 98
3. xp
4. 2000
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 19. در مورد رنگ HSB پارامتر S برحسب چه کمیتی سنجیده می شود؟

1. شماره رنگ مبنا
2. درجه (زاویه)رنگ مبنا در کره رنگ
3. فرکانس رنگ مبنا
4. هیچکدام
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 20. اندازه جهت و مرکز گرادیان داخل شکل را با کدام گزینه می توان تنظیم کرد؟

1. Edit Gradient
2. Gradient Transform
3. Stroke Color
4. free Transform
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 21. کدام یک از اشکال زیر با فرامین موجود در دکمه جهشی rectangle قابل رسم نیست؟

1. ذوزنقه
2. مستطیل
3. چند ضلعی منظم
4. ستاره منظم
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 22. کدام فرمان برای انتقال خواص یک خط به خط دیگر قابل استفاده است؟

1. Fill Trans Form
2. Lock Fill
3. Fill Color
4. Eyedropper
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 23. کدام عمل فقط در مورد متن های ایستا انجام پذیر است؟

1. تعیین فونت
2. تعیین اندازه فونت
3. تبدیل متن به فرا پیوند
4. تنظیم نحوه ترازبندی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 24. توسط کدام گزینه می توان یک تصویر طرح بیتی (Bitmap) را به تصویر برداری (Vector) تبدیل نمود؟

1. Vector Bmp
2. Image
3. Convert
4. Trace Bitmap
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 25. جهت تعیین حاشیه و فرورفتگی متن از کدام قسمت پنجره properties استفاده می شود؟

1. character position
2. font
3. format
4. Auto
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 26. برای تعیین پهنای شکل از کدام گزینه استفاده می شود؟

1. Height
2. Width
3. X
4. Y
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 27. کدام نوع متن برای ورود اطلاعات در فیله های یک فرم مورد استفاده قرار می گیرد؟

1. Normal
2. Dynamic
3. Static
4. Input
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 28. ترسیم خطوط دست آزاد توسط ابزار ...... امکان پذیر است؟

1. pen
2. pencil
3. line
4. freeline
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 29. برای ترسیم یک خط راست کدام ابزار مناسب تر است؟

1. pen
2. pencil
3. shape
4. line tool
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 30. کدام یک از فرمت های زیر قابلیت پخش در Flash Player را دارد؟

1. 3gp
2. Flv
3. Avi
4. Mov
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 31. برای غیر فعال کردن مولفه Sim در زمان اجرا ، از کدام گزینه استفاده می کنید؟

1. Sim.enabled=False
2. Sim.visible=False
3. Sim.enabled=True
4. Sim.visible= True
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 32. از این نوع حالت دکمه برای ساخت متن راهنما ToolTip استفاده می شود.

1. Up
2. Down
3. Over
4. Hit
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 33. پسوند فایل های flash چیست؟

1. fla .
2. swf .
3. flv .
4. fav .
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 34. کلیدها با استفاده از کدام سمبل ایجاد می شود؟

1. graphic
2. movie
3. button
4. none
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 35. با انتخاب منوی Ease در پانل Properties و تعیین مقدار 100- در اولین فریم یک Motion Tween چه تغییری در انیمیشن ایجاد شده حاصل می شود؟

1. در سرعت انیمیشن تاثیردارد.
2. انیمیشن در طول مسیر کند خواهد شد.
3. سرعت انیمیشن بالا می رود.
4. انیمیشن در طول مسیر شتاب خواهد گرفت.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 36. به صورت پیش فرض در یک فیلم فلش چند فریم در هر ثانیه نمایش داده می شود؟

1. 12
2. 15
3. 14
4. 21
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 37. تعیین ضخامت خطوط توسط کدام گزینه پانل Properties انجام می شود؟

1. Fill
2. Stroke Weight
3. Dash Line
4. Fade
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 38. از کدام گزینه ی پنجره Properties در محیط ویرایش سمبل برای جابجایی و جایگزینی سمبل ها با یکدیگر استفاده می شود؟

1. library
2. Graphic
3. Symbol
4. Swap
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 39. برای تنظیم پارامترهای یک مولفه از کدام پنجره استفاده می شود؟

1. Component
2. Properties
3. Actions
4. InspectorComponent
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 40. در Flash محلی که کارهای هنری خود را در آن رسم می کنید چه نامیده می شود؟

1. Stage
2. Toolbox
3. Library
4. Panel
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1

پایان آزمون!


لطفا برای مشاهده نمره خود روی کلید زیر کلیک کنید!

آزمون فلش(Flash):

• تعداد سوالات: 40 عدد
(انتخاب‌شده از 119 سوال)
• زمان آزمون: 30 دقیقه
• نوع آزمون: نرم افزارهای گرافیکی