تعداد آزمون دهندگان
دو نکته قبل از آزمون:
   • به هیچ وجه نمی‌توانید به سوال قبلی بازگردید! پس با دقت بیشتری روی «سوال بعدی» کلیک کنید!
   • سوالات اين آزمون به صورت اتفاقي از ميان صدها سوال موجود در وبسايت براي شما انتخاب شده است.

برای «آزمون آنلاین فلش(Flash)» آماده باشید!

برای شروع آزمون - اینجا کلیک کنید
سوال 1. تعیین ضخامت خطوط توسط کدام گزینه پانل Properties انجام می شود؟

1. Fill
2. Stroke Weight
3. Dash Line
4. Fade
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 2. یک لایه ماسک می تواند چند لایه ماسک شده داشته باشد؟

1. فقط یک لایه
2. لا اقل دو لایه
3. هر تعدادی می تواند باشد
4. لا اقل سه لایه
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 3. جهت چرخاندن و کج کردن یک شکل از کدام حالت ابزار free transform استفاده می شود؟

1. scale
2. rotate &skew
3. envelope
4. distort
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 4. کدام گزینه تعیین کننده سرعت نمایش فیلم فلش است؟

1. Stage
2. Time Line
3. Frame rate
4. Frame
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 5. از کدام گزینه ی پنجره Properties در محیط ویرایش سمبل برای جابجایی و جایگزینی سمبل ها با یکدیگر استفاده می شود؟

1. library
2. Graphic
3. Symbol
4. Swap
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 6. چند روش برای برای ورود متن در صفحه داریم؟

1. متن ایستا
2. متن پویا
3. متن ورودی
4. همه موارد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 7. کدام گزینه زیر ، خط نقطه چین ایجاد می کند؟

1. Dash Dot
2. Dot
3. Point
4. Solid
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 8. در مورد رنگ HSB پارامتر S برحسب چه کمیتی سنجیده می شود؟

1. شماره رنگ مبنا
2. درجه (زاویه)رنگ مبنا در کره رنگ
3. فرکانس رنگ مبنا
4. هیچکدام
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 9. در صورتی که برای متحرک سازی به تغییر شکل نیاز داشته باشیم این حالت را چه می گویند؟

1. guid
2. shape tweeing
3. motion tweeing
4. هیچکدام
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 10. بافتی را ایجاد می کند که در آن طیف رنگ از ابتدا به انتها ( به صورت قرینه ) تکرار شود.

1. Repeat
2. Reflect
3. Extend
4. Overflow
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 11. کدام متد برای پخش فیلم متوقف شده مورد استفاده قرار می گیرد؟

1. Next Frame
2. Go to And play
3. Go to And Stop
4. Play
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 12. توسط این لایه می توان لایه های زیرین را پوشش داد و مانع از نمایش عناصر آنها شد.

1. Tween Layer
2. Normal
3. Guide
4. Mask
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 13. از این لایه برای سازماندهی و مدیریت هر چه بهتر لایه ها استفاده می کنیم.

1. Guide
2. Normal
3. Time Line
4. Mask
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 14. در یک فرم ثبت نام چنانچه کاربر بخواهد جنسیت خود را انتخاب نماید. استفاده از کدام کامپونت مناسب است؟

1. List Box
2. Radio Button
3. Push Button
4. Combo Box
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 15. کدام نوع قالب بندی صدا در نرم افزار Flash قابل استفاده است؟

1. MID
2. REM
3. MIDI
4. MP3
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 16. کدام گزینه یک فریم کلیدی خالی ایجاد می کند؟

1. blank key frame
2. frame
3. empty frame
4. هیچکدام
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 17. استفاده از ...... سبب کاهش حجم فیلم فلش می شود.

1. sound
2. bitmap
3. music
4. symbol
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 18. یک لایه ماسک می تواند چند لایه ماسک شده داشته باشد؟

1. فقط یک لایه
2. لااقل دو لایه
3. هر تعدادی می تواند باشد
4. لااقل سه لایه
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 19. یک فایل Script دارای چه پسوندی است؟

1. Swf
2. Cst
3. Fla
4. Asc
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 20. کدام نوع سنبل برای عناصری به کار می رود که دارای حرکتی مستقل از حرکت اصلی خط زمان نیست؟

1. Movie Clip
2. Button
3. Graphic
4. هیچکدام
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 21. کدام گزینه از پالت format option فاصله سطر های یک پاراگراف را از لبه ها تنظیم می کند؟

1. indent
2. size
3. space
4. tab
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 22. کدام حالت پخش صدا مخصوص صفحات وب است؟

1. stop
2. stream
3. even
4. start
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 23. تصاویر گرافیکی که توسط برنامه Flash ایجاد می شوند ماهیت ........................ دارند.

1. برداری
2. نقطه ای
3. پیکسلی
4. طرح بیتی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 24. برای نصب flash mx 2004 حد اقل باید چه نسخه ای از ویندوز روی کامپیوتر وجود داشته باشد؟

1. 95
2. 98
3. xp
4. 2000
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 25. ترسیم خطوط دست آزاد توسط ابزار ...... امکان پذیر است؟

1. pen
2. pencil
3. line
4. freeline
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 26. در این انیمیشن هر فریم نسبت به فریم قبلی دارای تغییر کوچکی است.

1. Tweening
2. IK
3. Frame by Frame
4. Mask
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 27. کدام فرمت را نمی توان به محیط فلش Import کرد؟

1. Doc
2. Png
3. Psd
4. Jpg
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 28. کدام گزینه جهت انتشار فیلم مناسب است؟

1. file------>publish
2. view----->publish
3. window----->publish
4. modify----->publish
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 29. Component نوعی ............... است.

1. Movie Clip
2. Como Box
3. Action Script
4. Color Picker
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 30. در Flash محلی که کارهای هنری خود را در آن رسم می کنید چه نامیده می شود؟

1. Stage
2. Toolbox
3. Library
4. Panel
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 31. کدام نوع داده ای برای متغیر هایی که دارای دو حالت صحیح و غلط است، مناسب می باشد؟

1. Int
2. Unit
3. Number
4. Boolean
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 32. با کدام ابزار می توان اندازه و زاویه مفصل های ایجاد شده در یک شکل را ویرایش کرد؟

1. SubSelection
2. Bone
3. Selection
4. Bind
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 33. توسط کدام گزینه می توان یک تصویر طرح بیتی (Bitmap) را به تصویر برداری (Vector) تبدیل نمود؟

1. Vector Bmp
2. Image
3. Convert
4. Trace Bitmap
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 34. توسط کدام منو می توان یک لایه جدید ایجاد نمود؟

1. layer
2. edit
3. modify
4. insert
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 35. کلیدهای نامرئی ، کلید هایی هستند که فقط شی در فریم ........... از سمبل Button وجود داشته باشد.

1. VP
2. OVER
3. DOWN
4. HIT
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 36. کدام عمل فقط در مورد متن های ایستا انجام پذیر است؟

1. تعیین فونت
2. تعیین اندازه فونت
3. تبدیل متن به فراپیوند
4. تنظیم ترازبندی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 37. استفاده از ............. سبب کاهش حجم فیلم فلش می شود؟

1. Sound
2. Bitmap
3. Music
4. Symbol
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 38. کدام حلقه تحت هر شرایطی حداقل یک بار تکرار می شود؟

1. For
2. Do…… While
3. While
4. Switch …….case
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 39. فشردن کدام کلید فیلم را در محیط طراحی اجرا می کند؟

1. Enter
2. F5
3. F12
4. F2
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 40. کدام گزینه در پنل PROPERTIES باعث انطباق لبه های حروف بر پیکسل های مربوطه می شود؟

1. Auto kern
2. Alias text
3. format
4. character position
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2

پایان آزمون!


لطفا برای مشاهده نمره خود روی کلید زیر کلیک کنید!

آزمون فلش(Flash):

• تعداد سوالات: 40 عدد
(انتخاب‌شده از 119 سوال)
• زمان آزمون: 30 دقیقه
• نوع آزمون: نرم افزارهای گرافیکی