تعداد آزمون دهندگان
دو نکته قبل از آزمون:
   • به هیچ وجه نمی‌توانید به سوال قبلی بازگردید! پس با دقت بیشتری روی «سوال بعدی» کلیک کنید!
   • سوالات اين آزمون به صورت اتفاقي از ميان صدها سوال موجود در وبسايت براي شما انتخاب شده است.

برای «آزمون آنلاین نقشه کشی درجه2» آماده باشید!

برای شروع آزمون - اینجا کلیک کنید
سوال 1. کدام یک از جملات زیر صحیح است

1. ساختمان های بتنی در مقابل آتش سوزی از ساختمان های فولادی مقاوم ترند
2. ساختمنا های بتنی از ساختمنا های فولادی سبکترند
3. سرعت اجرایی ساختمان های بتنی از ساختمان های فولادی بیشتر است
4. الف و ج
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 2. کدام گزینه صحیح می باشد ؟

1. حداقل ضخامت دیوار باربر 11 سانتیمتر است
2. اتصالات فلزی در ایران بوسیله پرچ است
3. در ساختمان های آجری بار مرده و زنده به عهده دیوار آجری است .
4. هیچکدام
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 3. در برش عمودی معمولا ....... پر رنگ تر از همه نشان داده می شود ؟

1. لبه های برش خورده
2. دیوار های نمایی
3. اضلاع مخفی
4. همه موارد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 4. کدامیک از گزینه های زیر درمورد ابزارهای دستور کمک ترسیمی osnap صحیح نیست؟

1. End point: نقاط انتهایی شکل های باز و گوشه های شکل های شکسته می باشد.
2. Midoint: وسط شکل های گرد و منحنی و نقطه میانی دو End point می باشد.
3. Intersection: نقطه برخورد دو شکل می باشد.
4. Extension: موازی یک شکل غیر منحنی می باشد.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 5. در ترسیمات پلان ابلیک روی صفحات ......تکیه بیشتری می شود ؟

1. افقی
2. قائم
3. جانبی
4. هیچکدام
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه
سوال 6. برای پیشگیری از نیروهای زیان آور کمانش از چه گزینه ای استفاده می شود؟

1. استفاده از ورق تقویت
2. ابعاد باد بند
3. بالا بردن نمره ستون ها
4. بالا بردن ابعاد بیس پلیت
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 7. به نظر شما نقش گونی در قیر مثل کدامیک از موارد زیر است؟

1. مثل نقش آرماتور در بتن
2. مثل نقش ماسه در بتن
3. مثل نقش ملات در دیوار
4. مثل نقش سیمان در ملات
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 8. کدامیک از موارد زیر جز ملات های آبی محسوب می شوند ؟

1. کاه گل
2. گچ و خاک
3. با تارد
4. گل رس
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 9. علت استفاده از برش شکسته در نقشه کشی ساختمان و صنعتی چیست ؟

1. برای نمایش یک نقطه مهم در نقشه
2. در مواقعی که نمی توان برش قسمتی از نقشه را به نمایش در آورد
3. برای نمایش قسمت های مختلف در یک نقشه
4. به منظور برقراری ارتباط بین قسمت های مختلف برش
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 10. وظیفه شناژ قائم در ساختمانهای اسکلت آجری چیست ؟

1. شناژهای افقی تحتانی و فوقانی را به یکدیگر اتصال می دهد
2. انتقال نیروهای فشاری سقف
3. انتقال نیروی کشش وارده به ساختمان
4. موارد الف و ب
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 11. در ترسیمات پلان ابلیک روی صفحات ........تکیه بیشتری می شود؟

1. افقی
2. قائم
3. جانبی
4. هیچکدام
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 12. اتصال دو پی منفرد توسط ............را پی کلاف شده نامند .

1. شناژ
2. تیر بتن آرمه
3. میلگرد
4. الف و ب
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 13. عامل پیشوند دسی چیست ؟

1. 10
2. 100
3. 0/1
4. 1 درصد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 14. نمای بالای یک مخروط ناقص کدام است؟

1. دو دایره داخل هم
2. دایره
3. مربع
4. دو مربع داخل هم
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 15. ملات مصرفی در سقفهای طاق ضربی چیست ؟

1. گچ
2. ماسه سیمان
3. گچ و خاک
4. ماسه آهک
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 16. کدام گروه از مداد ها سخت نامیده می شود ؟

1. B
2. HB
3. H
4. F
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 17. در نقشه کشی از شابلن به چه منظوری استفاده می شود ؟

1. ترسیم سریع و راحت
2. ترسیم دقیق اشکال
3. نوشتن حروف و اعداد بدون اندازه گیری
4. همه موارد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 18. برای چسباندن تایتل های چاپی روی کاغذ کالک از چه نوع چسبی استفاده می شود ؟

1. کاغذی
2. مایع
3. نامرئی
4. پلاستیکی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 19. معنی roofinlg plan کدام است ؟

1. پلان تیر بندی سقف
2. پلان شیب بندی پشت بام
3. مقیاس پلان
4. موقعیت سختمان
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 20. ارتفاع کف تا کف تمام شده طبقه ای از ساختمان 324 سانتی متر اندازه ارتفاع یک پله آن را بر حسب سانتی متر تعیین کنید

1. 15
2. 18
3. 20
4. 22
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 21. میلگردی که برای در امتداد نگه داشتن آرماتور های طولی یا عمودی در بتن ریزی دیوارها بکار برده می شود چیست؟

1. خرک
2. ادکا
3. رکابی
4. سنجاقک
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 22. حداقل اندازه سرگیر (طاق)پله چه مقداری می باشد ؟

1. 150cm
2. 170cm
3. 200cm
4. 230 cm
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 23. کدام گزینه انواع آرماتور ها را بیان می کند ؟

1. خاموت -سپری-ادکا-رکابی
2. خاموت -سپری-ادکا-نبشی
3. خاموت -ماهیچه-ادکا-رکابی سیتکا
4. پلیت -ادکا رکابی-خاموت
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 24. سقف هایی که بار مرده و زنده را تحمل نمی کنند چه نام دارند ؟

1. طاق ضربی
2. دال
3. تیرچه بلوک
4. کاذب
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 25. حداقل کاغذ مناسب برای ترسیم یک پلاک زمین با مقیاس 1 به 100 به ابعاد 23*27 متر کدام است ؟

1. A3
2. A4
3. A5
4. A1
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 26. مثلث کار مربوط به کدام قسمت ساختمان است ؟

1. اتاق خواب
2. اتاق کار
3. آشپزخانه
4. پذیرایی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 27. کدامیک از گزیه های زیر در مورد سه نما صحیح می باشد؟

1. طول نمای جانبی و ارتفاع نمای قائم برابر است.
2. ارتفاع نمای قائم و نمای جانبی برابر است.
3. عرض نمای جانبی و طول نمای افقی برابر است.
4. محل ترسیم نمای جانبی در سمت چپ نمای قائم می باشد.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 28. مقطع یا برش در هنگام ترسیم یا طراحی به چه منظور صورت می گیرد ؟

1. نشان دادن ارتفاعات
2. نشان دادن طولها
3. نشان دادن عرض ها
4. موارد ب و ج
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 29. کدامیک از جملات زیر صحیح است ؟

1. ساختمان های بتنی در مقابل آتش سوزی از ساختمان های فولادی مقاوم ترند
2. ساختمان های بتنی از ساختمان های فولادی سبکترند
3. سرعت اجرای ساختمان های بتنی از ساختمان های فولادی بیشتر است
4. الف و ج
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 30. اصطلاح echelle به کدام زبان می باشد ؟

1. روسی
2. انگلیسی
3. آلمانی
4. فرانسوی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 31. دیواری که برای پیشگیری از ریزش خاک به داخل ساختمان از آن استفاده می شود چه نام دارد ؟

1. دیوار برشی
2. دیوار باربر
3. دیوار محافظ
4. دیوار حمال
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 32. از کدام کاغذ جهت ترسیمات مقدماتی استفاده می شود ؟

1. اشتنباخ
2. کالک
3. میلیمتری
4. پوستی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 33. مقیاس نقشه عبارت است از :

1. اندازه نقشه روی کاغذ به اندازه واقعی آن
2. ترسیم نقشه با اشل
3. اندازه واقعی به اندازه نقشه روی کاغذ
4. موارد ب و ج
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 34. سرعت عمل برش کاغذ توسط کدام یک از موارد زیر بیش تر از بقیه گزینه ها است ؟

1. چاقوی موکت بری
2. گونیا
3. تیغ
4. نخ
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 35. کدامیک از کاغذ های زیر برای رسم اولیه ی نقشه در کلاس های نقشه کشی(رسم فنی) که حالت مقوایی نیز دارد استفاده می شود؟

1. اشتاین باخ
2. کالک
3. پوستی
4. میلیمتری
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 36. برای ترسیم وان حمام از کدام شابلون استفاده می شود ؟

1. منحنی
2. بیضی
3. مربع
4. مبلمان
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 37. در ترسیم برش قائم ساختمان مسکونی معمولی ارتفاع جانپناه پشت بام خر پشته چند سانتی متر است ؟

1. 20 تا 25
2. 25 تا 35
3. 30 تا 40
4. 40 تا 50
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 38. عرض پله در منازل مسکونی چند سانتی متر است ؟

1. cm 120-90
2. cm 110-80
3. cm 50-30
4. cm 120-100
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 39. پاره خطی که عمود بر صفحه تصویر باشد ............تصویر می شود

1. به صورت نقطه
2. به صورت پاره خط
3. بزرگتر از صفحه اصلی
4. کوچکتر از همان صفحه
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 40. کدام گزینه در مورد پلان موقعیت صحیح است ؟

1. در زمینهای شمالی ابتدا وارد ساختمان سپس وارد حیاط می شویم
2. در زمینهای شمالی ابتدا وارد حیاط سپس وارد ساختمان می شویم
3. در زمینهای جنوبی ابتدا وارد حیاط سپس وارد ساختمان می شویم
4. در زمینهای غربی ابتدا وارد ساختمان سپس وارد حیاط میشویم
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2

پایان آزمون!


لطفا برای مشاهده نمره خود روی کلید زیر کلیک کنید!

آزمون نقشه کشی درجه2:

• تعداد سوالات: 40 عدد
(انتخاب‌شده از 4201 سوال)
• زمان آزمون: 30 دقیقه
• نوع آزمون: عمران