Notice: Undefined variable: ub in /home/onakir/domains/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1121

Notice: Undefined variable: ub in /home/onakir/domains/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1133
آزمونک | آزمون فری هند(Freehand)
تعداد آزمون دهندگان
دو نکته قبل از آزمون:
   • به هیچ وجه نمی‌توانید به سوال قبلی بازگردید! پس با دقت بیشتری روی «سوال بعدی» کلیک کنید!
   • سوالات اين آزمون به صورت اتفاقي از ميان صدها سوال موجود در وبسايت براي شما انتخاب شده است.

برای «آزمون آنلاین فری هند(Freehand)» آماده باشید!

برای شروع آزمون - اینجا کلیک کنید
سوال 1. انتخاب گزینه ............در کادر محاوره ای printباعث میشود که رنگها به صورت مجزا شوند.

1. Separation
2. Composite
3. Page boundary
4. Preview
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 2. کدام فرمت گرافیکی، برای وب جهان گستر مناسب نمی‌باشد؟

1. GIF
2. PSD
3. JPEG
4. PNG
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 3. با انتخاب کدام نوع از Gradient های زیر، رنگ داخل موضوع انتخاب شده از مرکز شروع شده و یک گره ایجاد می‌کند؟

1. Radial
2. Linear
3. Contour
4. Rectangle
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 4. کار گزینه text>Effect>Font Size… چیست؟

1. متن را رنگی می کند
2. سبک های از پیش تعریف شده به قلم اعمال می شود.
3. متن را با یک مسطتیل رنگی نشان می دهد.
4. اندازه قلم را درشت می کند.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 5. دستور Hide Selection چه عملی را انجام می‌دهد؟

1. شیء انتخاب شده را قفل می‌کند.
2. شیء مخفی را نمایش می‌دهد.
3. شیء انتخاب شده را مخفی می‌کند.
4. شیء قفل شده را از حالت قفل خارج می‌‌سازد.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 6. در کدام زبانه در کادر محاوره ای Preferencesوضعیت پردازش تصاویر توسط مانیتور کنترل می شود؟

1. Object
2. Panels
3. General
4. Redraw
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 7. با کدام پانل میتوان جزییات یک شکل را تغییر داد؟(طول-عرض....)

1. Auto race
2. Object
3. Stroke
4. Ruler
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 8. دکمه Invert درتنظیمات مربوط به Pattern چه کاربردی دارد؟

1. موضوع انتخابی را در پشت سایر اشیا قرار می‌دهد.
2. نقاط یا پیکسل‌های سیاه را به سفید و بالعکس تبدیل می‌کند.
3. الگوی پیش فرض را پاک می‌کند.
4. یک الگوی جدید به الگوهای آماده اضافه می‌کند.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 9. برای رسم کره کدام یک از دستورات زیر کاربرد دارد؟

1. Sphere
2. Geo sphere
3. Gone
4. موارد الف وب
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 10. فرمان Envelope چه کاربردی دارد؟

1. برای قرینه کردن موضوع گرافیکی یا متن بکار می رود.
2. برای ایجاد پیچ و تاب در موضوع گرافیکی یا متن بکار می رود.
3. برای چرخاندن یک موضوع دو بعدی در فضای سه بعد ی بکار می رود.
4. برای اضافه کردن سایه افتادنی به یک موضوع گرافیکی یا متن بکار می رود.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 11. .انتخاب کدام گزینه در کادر محاوره ای printباعث میشود که ترتیب تمام رنگها در چاپ نشان داده شود؟

1. Separation
2. Composite
3. Page boundary
4. Preview
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 12. گزینه Join blend to path از combine در منوی modify به چه منظوری استفاده میشود؟

1. ایجاد یک تلفیق
2. جابجا کردن نقاط ابتدایی و انتهایی مسیر
3. ایجاد سایه در موضوع انتخابی
4. هم تراز کردن یک تلفیق با یک مسیر
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 13. کدام یک از گزینه‌های زیر، جز انواع مدلهای رنگ در فری‌هند نمی‌باشد؟

1. CMYK
2. QBE
3. RGB
4. System Color Picker
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 14. تغییر جهت صفحه گرافیکی توسط کدام پانل انجام می‌شود؟

1. Object
2. Document
3. Status
4. Swatches
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 15. برای نمایش پانل Tints از کدام گزینه استفاده می‌شود؟

1. Edit-> Tints
2. Window-> Tints
3. Modify-> Tints
4. View-> Tints
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 16. برای چرخاندن یک موضوع از کدام ابزار در مجموعه Transform استفاده می‌شود؟

1. Scale tool
2. Rotate tool
3. Reflect tool
4. Skew tool
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 17. در کدام یک از پانلهای زیر از رنگ‌های آماده برای رنگ آمیزی استفاده می‌شود؟

1. Swatches
2. Tints
3. Mixer
4. Color
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 18. کدام یک از گزینه‌های زیر، برای ایجاد سایه در متن به کار می‌رود؟

1. Zoom
2. Shadow
3. Highlight
4. Bevel
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 19. کدام زبانه در کادر محاوره ای Preferencesتنظیمات مربوط به فایل های وارد شده به freehand را کنترل می کند؟

1. Spelling
2. Collors
3. Import
4. Export
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 20. تنظیمات مربوط به نمایش رنگ ها توسط مانیتور ، متن ها ، پرکننده های موضوعات ترسیمی با کدام گزینه است؟

1. Zoom
2. Preferences
3. Color index
4. Templax
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 21. گزینه color Mixer>Add To Swatches چه عملی انجام می دهد؟

1. افزودن یک رنگ به مجموعه ر نگ ها
2. حذف یک رنگ از مجموعه رنگ ها
3. مرتب کردن لیست نام رنگ ها
4. نام گذاری لیست رنگ ها
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 22. دور یک شکل با کدام گزینه رنگ میشود؟

1. Stroke
2. Tiles
3. Fill
4. Pattern
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 23. از این ابزار میتوان جهت حرکت دادن موضوعات نسبت به مختصات صفحه و کپی برداری آنها استفاده کرد؟

1. Trace
2. Move
3. Reflect
4. Scale
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 24. برای باز کردن کادر محاوره ای Rectangle Tool از کدام عمل زیر استفاده می‌شود؟

1. کلیک بر روی ابزار Rectangle در جعبه ابزار
2. راست کلیک بر روی ابزار Rectangle در جعبه ابزار
3. دابل کلیک بر روی ابزار Rectangle در جعبه ابزار
4. پایین نگه داشتن کلید Ctrl و کلیک برروی ابزار Rectangle در جعبه ابزار
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 25. کدام گزینه در منوی کنترل پانل Layers باعث ایجاد نسخه کپی از لایه موجود می‌شود؟

1. New
2. Duplicate
3. Remove
4. All on
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 26. برای تعریف ابعاد کاغذ به صورت اختیاری از کدام گزینه استفاده می شود؟

1. Letter
2. Legal
3. Custom
4. A4
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 27. کدام دستور برای رسم مارپیچ بکار میرود؟

1. Helox
2. Ngon
3. Donut
4. Ellipse
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 28. توسط کدام گزینه در زیر منوی Clean up می توان گروه های موضوع انتخابی را کاهش داد؟

1. Remove Overlap
2. Correct Direction
3. Add point
4. Simplify
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 29. توسط کدام ابزار میتوان با درگ کردن ماوس جلوه های گرافیکی جالبی ایجاد کرد؟

1. Eye dropper
2. Graohic hose
3. Bend
4. Roughen
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 30. با استفاده از پر کننده ........ می‌توان ظاهر شکل را با معکوس کردن رنگ‌ها، تغییر شفافیت، رنگ، روشنی، تیرگی یا بزرگنمایی تغییر داد.

1. Brush
2. Gradient
3. Lens
4. Pattern
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 31. کدامیک از گزینه های انیمیشن اشیا را در تعدادی از لایه های تعیین شده کپی نموده و پخش می‌کند؟

1. Trail
2. Build
3. Sequence
4. Drop
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 32. کدامیک از جلوه های زیر برای ایجاد سایه به سمت بیرون یا داخل بکار می‌رود؟

1. Glow
2. Blur
3. Emboss
4. Shadow
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 33. کدامیک از فرمت های زیر پیکسلی نمی‌باشد؟

1. WMF
2. PSD
3. GIF
4. PNG
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 34. برای تبدیل تصاویر برداری به Bitmap، کدام گزینه مناسب است؟

1. Trace
2. Optimize in Fireworks
3. Convert to Image
4. Import
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 35. کدام گزینه از نوار ابزار Text برای تغییر نوع قلم به کار می رود؟

1. Plain
2. Size
3. Font
4. Bold
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 36. با کدام گزینه در پنجره تنظیمات ابزار Smudge می توان رنگ خطوط موضوع انتخابی راتغییر داد؟

1. Shadow
2. Fill
3. Stroke
4. Graphic Hose
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 37. فرمان Union از کدام مسیر در دسترس می‌باشد؟

1. Modify->Combine->Union
2. Xtras->Path operations->Union
3. Window->Tool Bars->xtra operation و انتخاب دکمه Union
4. همه موارد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 38. در این بخش تنظیمات سند Freehand مثل واحد اندازه گیر ی اندازه صفحه و ..... انجام می‌شود.

1. Screen-Based
2. Stationary
3. Setup
4. Publication
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 39. کدامیک از فرمانهای زیر برای قرار دادن یک متن پاراگرافی در اطراف یک شکل بکار می رود؟

1. Text-Flow Around Selection
2. Text-Flow Inside Patch
3. Text-Remove Transforms
4. Text-Convert To Patch
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 40. در کدام نرم افزارها تغییر اندازه ترسیم درکیفیت ترسیم وحجم آن بی تأثیر است ؟

1. photo shop
2. freehand
3. corel
4. گزینه های ب و ج صحیح می باشد.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4

پایان آزمون!


لطفا برای مشاهده نمره خود روی کلید زیر کلیک کنید!

آزمون فری هند(Freehand):

• تعداد سوالات: 40 عدد
(انتخاب‌شده از 834 سوال)
• زمان آزمون: 30 دقیقه
• نوع آزمون: نرم افزارهای گرافیکی