تعداد آزمون دهندگان
دو نکته قبل از آزمون:
   • به هیچ وجه نمی‌توانید به سوال قبلی بازگردید! پس با دقت بیشتری روی «سوال بعدی» کلیک کنید!
   • سوالات اين آزمون به صورت اتفاقي از ميان صدها سوال موجود در وبسايت براي شما انتخاب شده است.

برای «آزمون آنلاین طراحی گرافیک» آماده باشید!

برای شروع آزمون - اینجا کلیک کنید
سوال 1. اگر هنگام پاك كردن بخواهيم لبه هاي قسمت پاك شده صاف باشد كدام گزينه را انتخاب مي كنيم؟

1. Contigueous
2. Anti_aliased
3. Delete
4. همه موارد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 2. اگر لایه background را جا به جا کنیم نام این لایه به صورت پیش فرض ............... می شود

1. ayer 1
2. copy background
3. non name
4. layer0
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 3. اندازه یک تصویر متناسب با کدامیک از گزینه های زیر است؟

1. اندازه و عمق پیکسل ها
2. درجه وضوح تصاویر
3. فرنکانس تصاویر
4. درجه وضوح مانیتور
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 4. ابزار Text چه نوع ابزاری است؟

1. تجسمی
2. پیکسلی
3. برداری
4. درجی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 5. منشور ها بر چه اساسی نام گذاری می شوند؟

1. بر اساس یال هایشان
2. بر اساس وجه هایشان
3. بر اساس قاعده هایشان
4. بر اساس اضلاعشان
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 6. زرد جزء کدام دسته فام های رنگی است؟

1. اولیه
2. ثانویه
3. میانی
4. بیشمار
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 7. Rotate 90 Cew به معنی ...

1. 90 درجه چرخش در جهت عقربه های ساعت
2. 90 درجه چرخش در جهت خلاف عقربه های ساعت
3. 90 درجه چرخش در جهت عمودی صفحه کار
4. 90 درجه چرخش در جهت افقی صفحه کار
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 8. کدامیک از اشکال زیر بیانگ گذر عمر می باشد؟

1. بیضی
2. دایره
3. ذوزنقه
4. مستطیل
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 9. یک تصویر CMYK دارای ... می باشد.

1. سه کانال رنگ اصلی و یک کانال رنگ ترکیبی
2. چهار کانال رنگ اصلی و سه کانال رنگ ترکیبی
3. سه کانال رنگ اصلی و دو کانال رنگ ترکیبی
4. چهار کانال رنگ اصلی و یک کانال رنگ ترکیبی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 10. نقطه تجسمی به چه صورت هایی ممکن است به وجود آید؟

1. آب میان بافتی گیاهان
2. لکه تخم مرغ در ماهی تابه
3. جوهر ترکیب شده با آب
4. حرکت آب درون حوض
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 11. برای دسترسی به پالت ها از کدام منو استفاده میکنید؟

1. View
2. File
3. Window
4. Filter
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 12. در فتوشاپ چند دسته ابزار وجود دارد ؟

1. 2 دسته (انتخاب ومسیر )
2. 3 دسته (مشاهده و انتخاب ومتن)
3. 4 دسته (انتخاب و نقاشی و مسیر و مشاهده )
4. 3 دسته (متن و شکل وبردار )
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 13. كدام يك از ابزارهاي زير عملكردش مخالف Blur مي باشد

1. sharpen
2. sponge
3. smudge
4. همه موارد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 14. با کدام فیلتر می توان تصویر را به قسمت های رنگی تو پر تقسیم کرد و به تصویر حالت کریستالی داد؟

1. Fragment
2. Crystallize
3. Mezzotion
4. Color Halfton
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 15. جلوه Bevel & Emboss چه کاربردی دارد؟

1. باعث ایجاد سایه اشیا به سمت داخل می شود.
2. برای برجسته کردن و عمق بخشیدن به شکل به کار می رود.
3. حول یک شکل حاشیه ای به شکل حلال ایجاد می کند.
4. باعث ایجاد حلالی از نور به صورت کم رنگ در لبه داخلی شکل می شود.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 16. منظور از درجه وضوح تصویر چیست؟

1. میزان بزرگ نمایی تصویر
2. فاصله تصویر از زمینه
3. فاصله پیکسل ها از همدیگر در تصویر
4. میزان کوچک نمایی تصویر
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 17. به چه منظوری از پالت Navigator استفاده می شود؟

1. کنترل عناصر و اجزا مختلف موجود در تصویر
2. کنترل میزان بزرگ نمایی یک تصویر
3. کنترل و ساخت نواحی انتخاب بردارای روی تصویر
4. کنترل و انتخاب قلم های مختلف طراحی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 18. چگونه میتوان یک لایه را پنهان کرد؟

1. روی لایه کلیک کرده و آن را به طرف سطل زباله میکشیم
2. روی نماد چشم لایه کلیک میکنیم
3. روی لایه کلیک کرده و دکمه H را فشار میدهیم
4. لایه از سمت فعال خارج می نماییم.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 19. در اصطلاح به طرح اولیه آثار هنری ... می گویند که اجرای نهایی نبوده و تا لحظه اجرا قابل تغییر است.

1. پیش طرح
2. پرتره
3. اتود
4. فیگور
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 20. کدام جمله صحیح نیست؟

1. تصویر خاکستری، تصویری است که فقط نور دارد.
2. تصویر خاکستری، تصویری است که از روشنایی و تاریکی تشکیل شده است.
3. تصویر خاکستری، تصویری است که از روشنایی و تاریکی تشکیل شده
4. تصویر خاکستری، تصویری است که رنگ ندارد ولی نور دارد.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 21. برای اینکه شکل انتخاب شده را از حالت انتخاب خارج کنیم از کدام گزینه استفاده می کنیم؟

1. Reselect
2. Deselect
3. Ctrl + D
4. ب و ج
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 22. افزایش تدریجی قرص ماه که از روز اول آغاز می شود و در چهاردهم ماه به بزرگترین حد خود می رسد، بیانگر ریتم ... است.

1. منظم
2. نامنظم
3. افزایشی
4. کاهشی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 23. رنگ سبز با چه فرم هندسی هم ارزش است ؟

1. مثلث
2. ذوزنقه
3. مثلث با اضلاع منحنی
4. بیضی ناقص
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 24. معمولا برای چاپ فایل مورد نظر در پرینترهای لیزری با کیفیت بالا از چه دقت تصویری استفاده می شود؟

1. 100 Dpi
2. 300 Dpi
3. 72 Dpi
4. 96 Dpi
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 25. resolution را در کدام پنجره می توان تعیین کرد ؟

1. new
2. image size
3. canvas size
4. الف و ب
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 26. کدام یک از عوامل زیر، در کیفیت خطوط موثر ترند؟

1. نوع کاغذ
2. نوع کار
3. نوع طرح
4. نوع خط
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 27. كدام كليد از صفحه كليد را در هنگام استفاده از ابزار Move نگه داريم تا عمل كپي انجام شود؟

1. Alt
2. ctrl
3. Shift
4. Ctrl+Shift
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 28. هر چه سطوح اجسام به منبع نور نزدیکتر باشند سایه ها ... خواهند بود.

1. کوچکتر
2. روشن تر
3. بزرگتر
4. الف و ب
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 29. از كدام منو براي آشكار و پنهان كردن جعبه ابزار استفاده مي كنيم؟

1. image
2. view
3. window
4. select
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 30. متداولترين قالبندي فايل در فتوشاپ چيست؟

1. jpg
2. gif
3. bmp
4. psd
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 31. بلافاصله پس از استفاده کدام اثر گذار زیر, می بایست از ثابت کننده ( فیکساتو) استفاده کرد؟

1. آبرنگ
2. مداد کنته
3. زغال
4. راپید و گراف
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 32. کدام واحد، مشخص کننده تعداد پیکسل در هر اینچ است؟

1. LPI
2. PPI
3. DPI
4. PLD
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 33. ابزار Toning شامل ......

1. dodge – blur – bucket
2. dodge – burn – smodge
3. Smodge – burn – blur
4. dodge – burn – sponge
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 34. بافت ها معمولا به چند شکل وجود دارد؟

1. تصویری - ترسیمی
2. تصویری- ترکیبی
3. ترکیبی - تفکیکی
4. ترسیمی - تفکیکی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 35. در نوار Options ابزار gradient از فهرست كشويي كدام gradient را انتخاب كنيم تا باعث سايه دارشدن به صورت چرخشي خطي در جهت عقربه هاي ساعت شود.

1. radial Gradient
2. Angle gradient
3. linear Gradient
4. diamond gradient
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 36. کدام جمله صحیح نیست؟

1. در هنر تجسمی به رابطه میان اجزا تناسب گفته می شود.
2. تناسب موجود در بدن انسان از تناسب های طلایی است.
3. از دلایل زیبا سازی یک هنر تناسب موجود در رنگ، خطوط و سایه روشن است.
4. احساس و بیانی که خطوط مختلف از خود نشان می دهند را اکسپرسیون خط می گویند.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 37. برای تخت کردن لایه های مرئی کدام گزینه را انتخاب می کنیم ؟

1. merg down
2. m erg linked
3. flatten image
4. m erg visible
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 38. برای اینکه قسمت نامنظمی از شکل را انتخاب کنیم از چه ابزاری استفاده میکنیم؟

1. Polygon Lasso
2. Lasso
3. Marquee
4. الف و ب
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 39. کدام یک از خطوط زیر بیانگر توازن و ثبات است؟

1. خط افقی
2. خط عمودی
3. خط مورب
4. خط منحنی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 40. گزینه Hide Selection در دستور Add Layer Mask در ماسک لایه موجب می شود:

1. ناحیه انتخاب شده مخفی شود.
2. ناحیه انتخاب شده حذف شود.
3. ناحیه انتخاب شده آشکار و مابقی مخفی شوند.
4. ناحیه انتخاب شده با رنگ زمینه پر شود.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1

پایان آزمون!


لطفا برای مشاهده نمره خود روی کلید زیر کلیک کنید!

آزمون طراحی گرافیک:

• تعداد سوالات: 40 عدد
(انتخاب‌شده از 1021 سوال)
• زمان آزمون: 30 دقیقه
• نوع آزمون: فناوری اطلاعات